Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:cechy

Cechy - systém a seznam cechů

Tedy co to vlastně cech je a co Vám nabízí?

meč Ve většině případů jde o společenství lidí, kteří mají nějaký společný cíl. Může se tedy jednat například o čistě profesní cech, který sdružuje třeba tesaře. Cílem takového cechu je snadnější ovládnutí trhu s dřevěnými výrobky - ostatní hráči, potenciální zákazníci, snáze zjistí, že existuje vyhlášený cech tesařů, než se dozví o jednom z mnoha tesařů, který nijak nevyniká a jehož výrobky zas až tak prestižní nejsou.

Stejně tak se může jednat o cech bojovníků, jehož členové v něm nacházejí druhy ve zbrani, na které se mohou kdykoliv spolehnout a s kterými se snáze čelí nepředvídatelným nebezpečím - může se jednat třeba o družinu rytířů, chránící bezpečnost zemských cest, ale také banditů, kteří se snaží o přesný opak vědouce, že v jednotě je síla.

Každý cech má svého vůdce - Cechmistra (Cechmistryni). Ten rozhoduje o stanovách cechu, pravidlech přijímání uchazečů, ale také o pravidlech vystupování členů na veřejnosti, popřípadě o trestech (vyhoštění z cechu, pokud tato vnitřní pravidla některý člen poruší). Každý Cechmistr by měl mít jasno, než cech založí, proč tak činí, co bude cílem a smyslem cechu a jaké budou jeho stanovy.

Každý cechmistr má pravo požadat o cechovni vývěsku na andarijském fóru u administrátora fóra.

Co potřebujete na založení cechu?

  • Cena pro založení cechu a postavení cechovního kamene je 10 000 zlatých.
  • Pro založení cechu musíte mít vymyšlený název cechu (RP), příběh cechu (RP), 10 zakládajícich členu jenž musí být každý na jiném herním účtu; jejich jména musíte sdělit andarijskému šlechtici nebo starostovi, na jehož panství hodláte umístit svůj cechovní kámen.
  • Každý cech by měl mít své webové stránky. Stránky by měly obsahovat stručný popis zaměření cechu, seznam členů a kodex cechu. Na vlastní žádost můžete mít své cechovní stránky na serveru Andarie, k tomu stačí kontaktovat Admina Noldu.

Předání funkce cechmistra (vedoucího) jinému členu:

Když dojde k předání funkce cechmistra (vedoucího) jinému členovi cechu je zapotřebí, aby nově navrženému kandidátovi vyjádřilo svou podporu nadpoloviční většina členů cechu - toto se provádí v nastavení cechovního kamene. Teprve po takto vyjádřené podpoře se novému kandidátovi zobrazí cechmistrovské menu.

Co je třeba ohlídat?

Je důležité každou závažnější změnu ve vašem cechu nahlásit GM (království) - ať jde o přejmenování cechu, změnu cechmistra nebo žádost o změnu na cechovním fóru, kterou může provést jen administrátor fóra.

Změna názvu

Přejmenování názvu cechu, ať už při příležitosti prodeje kamene a nebo rozpadu stávajících členů stojí 3 000 zlatých (pouze cechovní kámen) nebo 10 000 zlatých (i s již získanými cechovními výhodami, jako je cechovní barva, zástava, obchodník apod.). Změna bude vyhlášena v novinkách.

Slučovaní cechů

Cena za sloučení více cechů je ztráta již získaných cechovních výhod, jako je cechovní barva, zástava, obchodník apod. až na jeden vybraný cech. Změna bude vyhlášena v novinkách.

Pokud se bude jednat i o přejmenování tak zároveň platí pravidlo „Změna názvu“ uvedené výše.

Zrušení cechu

= záník již získaných cechovních výhod, jako je cechovní barva, zástava, obchodník apod.

Cechovní barva

Cech, který funguje minimálně půl roku, má možnost získat vlastní unikátní cechovní barvu. Její cena je 2000 zlatých a několik vzácných přísad, které podle zvolené barvy určí královský alchymista. Není vyloučeno, že si tento podivný mužíček řekne ještě o nějaké další přísady nebo ještě trochu zvýší cenu, je dobré se ho na to nejprve zeptat. Pokud váš cech zanikne, alchymista svou vzácnou barvu dostane zpátky a časem ji možná nabídne nějakému jinému cechu.

Upozornění pro starosty:

Starostové a správci jsou povinni zapsat nově vydané povolení na starostovské fórum, pro tyto účely zřízené a úkolem královského úředníka Jariwa bude zkontrolovaní splnění všech podmínek pro existenci cechu. Bude-li něco v nepořádku, cechovní kámen bude bez náhrady smazán.

Žádosti o založení cechu můžete adresovat každému starostovi, ale mějte na paměti ohlášení svého vzniku GM týmu - ať už pro zařízení webového prostoru na serveru Andarie nebo založení cechovního fóra.

Seznam andarijských cechů

Tudy se můžete dostat na webové prezentace a informační stránky jednotlivých cechů na Andarii. Všechny cechy jsou povinny hlásit prostřednictvím svého cechmista, aby byl cech doplněn do tohoto seznamu. Seznam cechů je řazen chronologicky, od nejstarších po nejmladší.

Ve sloupečku „nabírá“ taktéž najdete informaci o tom, zda cech nabírá nebo nenabírá nové členy. Pro změnu hodnoty musí cechmistr nebo zástupce cechmistra kontaktovat GM tým.

název cechu nabírá lokace adresa stránek
Templáři
vznik: 23.10.2004
http://templ.xf.cz
Tuláci
vznik: 12.12.2004
(Spojenie s cechom Bratstvo dňa 15.9.2005)
http://tulaci.andaria.cz
Husité
vznik: 15.1.2005
http://husite.andaria.cz
Poslední z Garsadie
vznik: 1.2.2005
http://garsadie.andaria.cz
Lovci
vznik: 15.3.2005
(sloučili se s cechem Obchodní Aliance dne 19.12.2007)
http://www.lovci.griston.net
Strážci
vznik: 12.4.2005
http://strazci.andaria.cz
Vládci Strachu
vznik: 22.1.2006
http://vladci-strachu.wz.cz
Gladie
vznik: 19.3.2006
http://www.gladie.jecool.net
Kmen Kulgur
vznik: 13.9.2006
http://kulgur.wbs.cz/
Keltové
vznik: 24.12.2006
(Dňa 2.5.2009 sa spojili s cechom Severní jezdci)
http://keltove.mysteria.cz
Řemeslníci
vznik: 28.8.2007
http://www.remeslnici.ic.cz
Družina
vznik: 20.4.2008
http://druzina.andaria.cz/
Řád stříbrného vlka
vznik: 10.7.2008
(Spojenie s cechom Dobyvatelé dňa 4.1.2009, Spojení s cechem Řád zlatého rouna 5.11.2009)
http://orederofsilverwolf.webnode.cz
Zbojníci
vznik: 30.8.2008
http://www.zbojnici.wz.cz
Legati Cruentas
vznik: 3.12.2008
http://www.cruentas.wz.cz
Kavalérie
vznik: 10.1.2009
http://www.kavalerie.snadno.eu/
Kmen Drungor
vznik: 14.1.2009
(Vznik zo Zaklínačov 20.10.2011)
http://zaklinaci.hu.cz
Kmen Bardag
vznik: 20.1.2010
http://grock.aspone.cz/
Slované
vznik: 21.5.2010
http://slovane.freepage.cz/
Bratrstvo Hrdinů
vznik: 1.7.2011
http://andaria.warren.cz/
Thorrovy Děti
vznik: 5.8.2011
http://thorrovydeti.wz.cz/
Zaklínači
vznik: 19.12.2011
http://www.zaklinaci.clanweb.eu
Aurea Leonis
vznik: 15.2.2012
(Vznikl sloučením cechů Thyrští ochránci (vznik: 03.12.10) (Vznikol z cechu Ochránci Hvězd) a Pospolita (18.4.2010-14.2.2012) )
http://ochranci.8u.cz/
Akolité Zatracených
vznik: 12.1.2013
(Přejmenováni z Legendy Valhally 10.4.2013)
http://lide.uhk.cz/fim/student/hubnead1/legendy-valhally/pribeh.html
Krvavá Légia
vznik: 19.1.2013
(Dne 2.3.2014 spojen s cechem Orbis Abdictus)
http://krvava-legia.drevosklad.eu/
Ústav doktora Fledersteina
vznik: 14.3.2013
http://ustav.andaria.cz/
Post Mortem
vznik: 30.11.2014
Cosa Nostra
vznik: 13.10.2015
Thyrishttp://cosanostra9.webnode.cz
Řád Waltari
vznik: 1.11.2016
Lewan http://waltari.wixsite.com/andaria

Seznam frakcí

název cechu nabírá lokace adresa stránek
Praetoriánská Garda
vznik: 24.11.2005
http://praetoria.andaria.cz
Menel Sanga
vznik: 3.12.2005
http://menelsanga.andaria.cz

Zaniknuvší cechy

název cechu vznik zánik
Neohrožení 5.7.2013 4.10.2014
Usadlíci 6.11.2013 4.10.2014
Orbis Abdictus 16.11.2006 3.2.2014
Legie Zlořádu 7.1.2012 7.1.2013
Thyrští ochránci 3.12.2010 14.2.2012
Piráti Ztraceného Moře 19.4.2011 7.8.2011
Associatio illuminatio 16.2.2010 17.2.2011
Řád Pracovitých mnichů 2.1.2010 8.2.2011
Válečníci osudu 10.6.2010 9.7.2010
Bratrstvo Meče 26.2.2008 13.12.2009
Modrý kámen 15.4.2009 5.11.2009
Řád zlatého rouna 1.7.2009 5.11.2009
Vikingové 19.4.2009 23.9.2009
Severní jezdci 4.1.2009 2.5.2009
Světlonoši 9.6.2006 16.3.2009
Machři 14.10.2008 10.1.2009
Dobyvatelé 19.7.2008 4.1.2009
Kult rudého draka 30.8.2008 1.1.2009
Zatracení 30.8.2008 14.10.2008
Řád Milderothu 22.10.2007 14.10.2008
Osadníci 26.3.2008 1.9.2008
Andělé Temna 21.7.2006 31.8.2008
Moriquendi 3.10.2007 14.1.2008
Mirmidoni 12.6.2007 13.1.2008
Menetoria 29.9.2006 2.1.2008
Dobrodruzi 21.11.2007 1.1.2008
Jezdci Noci 10.6.2007 1.1.2008
Legionáři 13.4.2007 1.1.2008
VenaTicus DiviTae 22.10.2007 2.12.2007
Hen Ichaer 29.9.2006 4.9.2007
Komunita Draka 14.12.2006 9.8.2007
Sicillion 1.1.2007 9.6.2007
Svobodní Žoldnéři 30.8.2006 13.4.2007
Tinejhorší 9.6.2006 1.1.2007
Osvícení 26.4.2006 1.1.2007
Legie Naděje 2.2.2006 1.1.2007
Hlídka 4.1.2006 2.7.2006
Lie Taeron 26.6.2005 31.1.2006
Ibelinské Baronství 1.1.2005 4.1.2006
Soliditas Orbis 12.11.2005 1.1.2006
Společensto 16.10.2005 1.1.2006
Warjag 20.3.2005 1.1.2006
Vlci 17.7.2005 26.10.2005
Akademie 4.2.2005 29.9.2005
Bratrstvo 2.11.2004 15.9.2005
Kelti 1.8.2005 28.8.2005
Lokente Rokwente Arda 1.1.2005 26.6.2005
Legie 1.1.2004 1.1.2005
Andorská Garda 1.1.2004 1.1.2005
gminfo/cechy.txt · Poslední úprava: 2017/07/25 03:29 autor: Nolda