Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:cechy

Cechy - systém a seznam cechů

Tedy co to vlastně cech je a co Vám nabízí?

meč Ve většině případů jde o společenství lidí, kteří mají nějaký společný cíl. Může se tedy jednat například o čistě profesní cech, který sdružuje třeba tesaře. Cílem takového cechu je snadnější ovládnutí trhu s dřevěnými výrobky - ostatní hráči, potenciální zákazníci, snáze zjistí, že existuje vyhlášený cech tesařů, než se dozví o jednom z mnoha tesařů, který nijak nevyniká a jehož výrobky zas až tak prestižní nejsou.

Každý cech má svého vůdce - Cechmistra (Cechmistryni). Ten rozhoduje o stanovách cechu, pravidlech přijímání uchazečů, ale také o pravidlech vystupování členů na veřejnosti, popřípadě o trestech (vyhoštění z cechu, pokud tato vnitřní pravidla některý člen poruší). Každý Cechmistr by měl mít jasno, než cech založí, proč tak činí, co bude cílem a smyslem cechu a jaké budou jeho stanovy.

Každý cechmistr má právo požádat o cechovní vývěsku na andarijském fóru u administrátora fóra.

Založení cechu

Podmínky pro založení cechu:

  • cena cechovního kamene je 10 000 zlatých,
  • nový cech musí mít vymyšlený název cechu (RP),
  • nový cech musí mít vymyšlený příběh cechu (RP),
  • nový cech musí mít 10 zakládajících členů, přičemž každý z členů musí být na jiném herním účtu; jména členů musíte sdělit správci/vládci území, na jehož území umístíte cechovní kámen.

Nepovinné:

  • Každý cech by měl mít své webové stránky. Stránky by měly obsahovat stručný popis zaměření cechu, seznam členů a kodex cechu. Na vlastní žádost můžete mít své cechovní stránky na serveru Andarie, k tomu stačí kontaktovat Admina Noldu.

Podmínky cechu

  • Minimální počet odehraných hodin na postavě pro vstup do cechu je 100 hodin.

Cechovní barva

Podmínky pro získání kádě s cechovní barvou:

  • cena pořízení kádě s cechovní barvou je 2 000 zlatých,
  • cech musí existovat minimálně 6 měsíců,
  • pro získání cechovní kádě je nutné vyhledat několik vzácných přísad, jejichž seznam předá cechu hradní barvířka Thalma.

Pokud cech zanikne, barvířka Thalma si cechovní káď s barvou převezme zpět.

Cechovní zástava

Po získání kádě s cechovní barvou je možné zažádat u hradní barvířky Thalmy o poskytnutí cechovní zástavy v barvách cechu. Cena cechovní zástavy je 8 000 zlatých.

Předání funkce cechmistra

Když dojde k předání funkce cechmistra jinému členovi cechu je zapotřebí, aby nově navrženému kandidátovi vyjádřilo svou podporu nadpoloviční většina členů cechu - toto se provádí v nastavení cechovního kamene. Teprve po takto vyjádřené podpoře se novému kandidátovi zobrazí cechmistrovské menu.

Změna názvu cechu

Přejmenování názvu cechu, ať už při příležitosti prodeje kamene a nebo rozpadu stávajících členů stojí 3 000 zlatých (pouze cechovní kámen) nebo 10 000 zlatých (i s již získanými cechovními výhodami, jako je cechovní barva, zástava, obchodník apod.). Změna bude vyhlášena v novinkách.

Slučovaní cechů

Cena za sloučení více cechů je ztráta již získaných cechovních výhod, jako je cechovní barva, zástava, obchodník apod. až na jeden vybraný cech. Změna bude vyhlášena v novinkách.

Bude-li součástí sloučení i přejmenování cechu, platí i výše uvedené pravidlo „Změna názvu“.

Je důležité každou závažnější změnu ve vašem cechu nahlásit GM týmu - ať jde o přejmenování cechu, změnu cechmistra nebo žádost o změnu na cechovním fóru, kterou může provést jen administrátor fóra.

Zrušení cechu

Zánik již získaných cechovních výhod, jako je cechovní barva, zástava, obchodník apod.

Upozornění pro starosty:

Žádosti o založení cechu jsou správci/vládci území povinni zapsat na starostovské fórum včetně jmen členů cechu a jejich příběhu. Bude zkontrolováno, zda jsou splněny všechny povinné podmínky pro vznik cechu. Bude-li něco v nepořádku, GM tým na chybu upozorní a zažádá o nápravu.

Žádosti o založení cechu můžete adresovat každému správci/vládci území, ale mějte na paměti ohlášení svého vzniku GM týmu - ať už pro zařízení webového prostoru na serveru Andarie nebo založení cechovního fóra.

Seznam andarijských cechů

Zde se můžete dostat na webové prezentace a informační stránky jednotlivých cechů na Andarii. Všechny cechy jsou povinny hlásit prostřednictvím svého cechmistra, aby byl cech doplněn do tohoto seznamu. Seznam cechů je řazen chronologicky, od nejstarších po nejmladší.

Ve sloupečku „nabírá“ taktéž najdete informaci o tom, zda cech nabírá nebo nenabírá nové členy. Pro změnu hodnoty musí cechmistr nebo zástupce cechmistra kontaktovat GM tým.

název cechu nabírá lokace adresa stránek
Templáři
vznik: 23.10.2004
Andor http://templ.xf.cz
Tuláci
vznik: 12.12.2004
(Spojenie s cechom Bratstvo dňa 15.9.2005)
Tulácké ostrovy http://tulaci.andaria.cz
Husité
vznik: 15.1.2005
Husitské území http://husite.andaria.cz
Poslední z Garsadie
vznik: 1.2.2005
Neznámá http://garsadie.andaria.cz
Lovci
vznik: 15.3.2005
(sloučili se s cechem Obchodní Aliance dne 19.12.2007
Margaard http://www.lovci.griston.net
Strážci
vznik: 12.4.2005
Neznámá http://strazci.andaria.cz
Vládci Strachu
vznik: 22.1.2006
Thyris http://vladci-strachu.wz.cz
Gladie
vznik: 19.3.2006
Andor http://www.gladie.jecool.net
Kmen Kulgur
vznik: 13.9.2006
Neznámá http://kulgur.wbs.cz/
Keltové
vznik: 24.12.2006
(Dňa 2.5.2009 sa spojili s cechom Severní jezdci)
Thyris http://keltove.mysteria.cz
Řemeslníci
vznik: 28.8.2007
Andor http://www.remeslnici.ic.cz
Družina
vznik: 20.4.2008
Andor http://druzina.andaria.cz/
Řád stříbrného vlka
vznik: 10.7.2008
(Spojenie s cechom Dobyvatelé dňa 4.1.2009, Spojení s cechem Řád zlatého rouna 5.11.2009)
Thyris http://orederofsilverwolf.webnode.cz
Zbojníci
vznik: 30.8.2008
Imer http://www.zbojnici.wz.cz
Legati Cruentas
vznik: 3.12.2008
Andor http://www.cruentas.wz.cz
Kavalérie
vznik: 10.1.2009
Andor http://www.kavalerie.snadno.eu/
Kmen Bardag
vznik: 20.1.2010
Neznámá http://grock.aspone.cz/
Slované
vznik: 21.5.2010
Margaard http://slovane.freepage.cz/
Bratrstvo Hrdinů
vznik: 1.7.2011
Thyris http://andaria.warren.cz/
Thorrovy Děti
vznik: 5.8.2011
Thyris http://thorrovydeti.wz.cz/
Zaklínači
vznik: 19.12.2011
Andor http://www.zaklinaci.clanweb.eu
Aurea Leonis
vznik: 15.2.2012
(Vznikl sloučením cechů Thyrští ochránci (vznik: 03.12.10) (Vznikol z cechu Ochránci Hvězd) a Pospolita (18.4.2010-14.2.2012) )
Thyris http://ochranci.8u.cz/
Akolité Zatracených
vznik: 12.1.2013
(Přejmenováni z Legendy Valhally 10.4.2013)
Neznámá http://lide.uhk.cz/fim/student/hubnead1/legendy-valhally/pribeh.html
Krvavá Légia
vznik: 19.1.2013
(Dne 2.3.2014 spojen s cechem Orbis Abdictus)
Andor http://krvava-legia.drevosklad.eu/
Ústav doktora Fledersteina
vznik: 14.3.2013
Thyris http://ustav.andaria.cz/
Post Mortem
vznik: 30.11.2014
Andor
Cosa Nostra
vznik: 13.10.2015
Thyrishttp://cosanostra9.webnode.cz
Řád Waltari
vznik: 1.11.2016
Andor http://waltari.wixsite.com/andaria
Renor Rah d'Har'oloth
vznik: 7.2.2018
Andor

Seznam frakcí

název cechu nabírá lokace adresa stránek
Menel Sanga
vznik: 3.12.2005
Lewan http://menelsanga.andaria.cz
Kmen Drungor
vznik: 14.1.2009
(Vznik ze Zaklínačů 20.10.2011)
Andor

Zaniknuvší cechy

název cechu vznik zánik
Praetoriánská Garda 24.11.2005 zánik popravou Konzula 21.10.2018
Neohrožení 5.7.2013 4.10.2014
Usadlíci 6.11.2013 4.10.2014
Orbis Abdictus 16.11.2006 3.2.2014
Legie Zlořádu 7.1.2012 7.1.2013
Thyrští ochránci 3.12.2010 14.2.2012
Piráti Ztraceného Moře 19.4.2011 7.8.2011
Associatio illuminatio 16.2.2010 17.2.2011
Řád Pracovitých mnichů 2.1.2010 8.2.2011
Válečníci osudu 10.6.2010 9.7.2010
Bratrstvo Meče 26.2.2008 13.12.2009
Modrý kámen 15.4.2009 5.11.2009
Řád zlatého rouna 1.7.2009 5.11.2009
Vikingové 19.4.2009 23.9.2009
Severní jezdci 4.1.2009 2.5.2009
Světlonoši 9.6.2006 16.3.2009
Machři 14.10.2008 10.1.2009
Dobyvatelé 19.7.2008 4.1.2009
Kult rudého draka 30.8.2008 1.1.2009
Zatracení 30.8.2008 14.10.2008
Řád Milderothu 22.10.2007 14.10.2008
Osadníci 26.3.2008 1.9.2008
Andělé Temna 21.7.2006 31.8.2008
Moriquendi 3.10.2007 14.1.2008
Mirmidoni 12.6.2007 13.1.2008
Menetoria 29.9.2006 2.1.2008
Dobrodruzi 21.11.2007 1.1.2008
Jezdci Noci 10.6.2007 1.1.2008
Legionáři 13.4.2007 1.1.2008
VenaTicus DiviTae 22.10.2007 2.12.2007
Hen Ichaer 29.9.2006 4.9.2007
Komunita Draka 14.12.2006 9.8.2007
Sicillion 1.1.2007 9.6.2007
Svobodní Žoldnéři 30.8.2006 13.4.2007
Tinejhorší 9.6.2006 1.1.2007
Osvícení 26.4.2006 1.1.2007
Legie Naděje 2.2.2006 1.1.2007
Hlídka 4.1.2006 2.7.2006
Lie Taeron 26.6.2005 31.1.2006
Ibelinské Baronství 1.1.2005 4.1.2006
Soliditas Orbis 12.11.2005 1.1.2006
Společensto 16.10.2005 1.1.2006
Warjag 20.3.2005 1.1.2006
Vlci 17.7.2005 26.10.2005
Akademie 4.2.2005 29.9.2005
Bratrstvo 2.11.2004 15.9.2005
Kelti 1.8.2005 28.8.2005
Lokente Rokwente Arda 1.1.2005 26.6.2005
Legie 1.1.2004 1.1.2005
Andorská Garda 1.1.2004 1.1.2005
gminfo/cechy.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1