Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:pravidla_funkcionari

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
gminfo:pravidla_funkcionari [2018/11/29 23:35]
Nolda [Změny v pravidlech]
gminfo:pravidla_funkcionari [2019/10/21 15:39] (aktuální)
Nolda [Panovníkem jmenovaná šlechta a území, které jí náleží]
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Pravidla pro funkcionáře ===== ===== Pravidla pro funkcionáře =====
 ==== Změny v pravidlech ==== ==== Změny v pravidlech ====
 +**6.1.19** - Přidáno pravidlo vládců území a upravena pravidla pro šlechtice, vůdce frakcí a starosty.\\
 **7.10.18** - Upraveny pravidla o aktivitě starostů\\ **7.10.18** - Upraveny pravidla o aktivitě starostů\\
 **19.1.12** - Přibyla pravidla o schvalování heroldů\\ **19.1.12** - Přibyla pravidla o schvalování heroldů\\
Řádek 23: Řádek 24:
 Zeman Gorgon - město Ileren a přilehlé okolí\\ Zeman Gorgon - město Ileren a přilehlé okolí\\
 Baron Ištván - bezzemek\\ Baron Ištván - bezzemek\\
 +Zeman Gomez - bezzemek
 ==== Pravidla pro Šlechtice ==== ==== Pravidla pro Šlechtice ====
  
 {{page>gminfo:pravidla_pro_slechtice&noheader}} {{page>gminfo:pravidla_pro_slechtice&noheader}}
-==== Pravidla pro vůdce frakcí - Menel Sangy a kmenu Kulgur ==== 
  
-  - Vůdce frakce je nadřízeným starostů měst na jeho území, smí je jmenovat i odvolávat. Vůdce frakce smí vyhlásit volbu starosty města, ležícího na jeho území.+==== Pravidla pro Vůdce frakcí ==== 
 +Frakce jsou: **Menel Sanga**, **Drungor** 
 + 
 +  - Frakce je uskupení členů jedné rasy, které se zasazuje o blaho a rozvoj své rasy. 
 +  - Frakci může být panovníkem svěřeno území, na kterém může vůdce frakce vládnout.
   - Vůdce frakce může vykonávat funkci starosty v jednom z měst nacházejícím se na jeho území.   - Vůdce frakce může vykonávat funkci starosty v jednom z měst nacházejícím se na jeho území.
   - Vůdce frakce je povinen podřídit se vůli Císařského Hradu   - Vůdce frakce je povinen podřídit se vůli Císařského Hradu
-  - Vůdce frakce není oprávněn vydávat nařízení a příkazy šlechtici, který má Císařským hradem – panovníkem darované území, jež se nachází na území frakce. +  - Vůdce frakce je oprávněn vydávat zákony /s trvalou platností/ platné pouze na daném území frakce. Tyto zákony je __povinen uveřejňovat v městských novinkách__, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů. 
-  - Pouze vůdce frakce je oprávněn vydávat zákony /s trvalou platností/ platné pouze na daném území frakce. Tyto zákony je povinen uveřejňovat v městských novinkách, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů. + 
-  - Pro starosty jmenované vůdcem frakce neplatí bod 1 Pravidel pro Starosty. Pro Vůdce frakce vykonávajícího funkci starosty platí všechny body Pravidel pro Starosty.+==== Pravidla pro Vládce území ====
  
 +  - Vládce území je jeho majitel nebo někdo, komu bylo do správy území jeho majitelem svěřeno. Vládce území může být panovník, vůdce frakce, šlechtic nebo soukromá osoba.
 +  - Jedna osoba vládne na všech územích která vlastní nebo jsou jí svěřena.
 +  - Na jednom území je vládce oprávněn založit právě jednu obec. Vydání městského kamene podléhá schválení panovníka a je podmíněno uhrazením příslušné částky za vydání městského kamene. 
 +  - Vládce území má právo jmenovat svého zástupce v časech své dlouhodobé indispozice. Na tohoto zástupce přecházejí následující práva a povinnosti. Pokud se vládce území znovu ujme svých práv a povinností, jeho zástupce následujících práv a povinností pozbývá.
 +  - Vládce území (či jeho zástupce) je nadřízeným starosty obce na jeho území, smí jej jmenovat i odvolávat nebo se sám ujmout funkce starosty. Vládce území (či jeho zástupce) smí vyhlásit volbu starosty obce, ležícího na jeho území.
 +  - Vládce území (či jeho zástupce) na daném území vykonává správcovské práva a povinnosti nebo určit osobu správcovstvím pověřenou.
 ==== Pravidla pro Starosty ==== ==== Pravidla pro Starosty ====
  
-  - Každý starosta má na svém území poslední slovo+  - Starosta je nejvyšší úředník obce
-  - Starosta nesmí zároveň vykonávat funkci herolda a/nebo soudce, s výjimkou, kdy úřad soudce neni ve stě zřízen, poté může úřad soudce vykonávat.+  - Starosta spravuje obec. V osadě starosta vykonává funkci herolda a styse funkci soudce.
   - Starosta je nadřízeným pro soudce a heroldy, může jim udělovat rozkazy, smí je jmenovat a odvolávat a je za jejich jednání odpovědný.   - Starosta je nadřízeným pro soudce a heroldy, může jim udělovat rozkazy, smí je jmenovat a odvolávat a je za jejich jednání odpovědný.
   - Starosta smí z pokladny každý týden vyzvednout svůj plat, jehož výše je přímo úměrná příjmům města. Přesnou výši platu se dozví z účetních knih.   - Starosta smí z pokladny každý týden vyzvednout svůj plat, jehož výše je přímo úměrná příjmům města. Přesnou výši platu se dozví z účetních knih.
Řádek 45: Řádek 55:
   - Starosta je ve věcech obrany země a dopadání zločinců podřízen císařským rytířům.   - Starosta je ve věcech obrany země a dopadání zločinců podřízen císařským rytířům.
   - Starosta nesmí jakýmkoli způsobem zpronevěřit peníze města.   - Starosta nesmí jakýmkoli způsobem zpronevěřit peníze města.
-  - Na mimofrakčních územích je starosta oprávněn vydávat zákony (s trvalou platností) platné pouze na daném území. Starosta na mimofrakčním území je oprávněn dále vydávat vyhlášky (s dočasnou, v textu jasně vyznačenou platností), platné pouze na daném území města - regionu města__Tyto zákony/vyhlášky je povinen uveřejňovat městských novinkách__, případně na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů. +  - Starosta je oprávněn vydávat zákony (s trvalou platností) nebo vyhlášky (s dočasnou, v textu jasně vyznačenou platností), platné pouze na daném území. Tyto zákony vyhlášky nesmí být konfliktu se zákony panovníka ani vládce frakce či šlechticekterý dané území spravuje. __Tyto zákony/vyhlášky je povinen uveřejňovat v městských novinkách__, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů.
-  - Na frakčních územích je starosta oprávněn vydávat vyhlášky (s dočasnouv textu jasně vyznačenou platností), přičemž tyto vyhlášky jsou platné pouze na území města-regionu města. __Tyto vyhlášky je povinen uveřejňovat v městských novinkách__, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů.+
   - Starosta musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.   - Starosta musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.
-  - Starosta není oprávněn vydávat nařízení a příkazy šlechtici, který má Císařským hradem – panovníkem darované území, jež se nachází na území města. 
   - __Starosta musí být aktivní a__:   - __Starosta musí být aktivní a__:
     - __dodržovat úřední hodiny (alespoň jednou za 2 týdny) - jedná se hlavně o vaši aktivitu ve hře__,     - __dodržovat úřední hodiny (alespoň jednou za 2 týdny) - jedná se hlavně o vaši aktivitu ve hře__,
Řádek 69: Řádek 77:
   - __GM tým si vyhrazuje právo zamítnout kandidáta na herolda či soudce a to především v případě předchozích vážnějších systémových či herních prohřešků.__   - __GM tým si vyhrazuje právo zamítnout kandidáta na herolda či soudce a to především v případě předchozích vážnějších systémových či herních prohřešků.__
  
-==== Pravidla pro soudce ====+==== Pravidla pro Soudce ====
  
   - Soud může být zřízen v rasových městech a Andoru.   - Soud může být zřízen v rasových městech a Andoru.
gminfo/pravidla_funkcionari.1543530930.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/29 23:35 autor: Nolda