Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:sloty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
gminfo:sloty [2021/06/01 14:35]
Nolda
gminfo:sloty [2021/07/28 20:23] (aktuální)
Arella
Řádek 1: Řádek 1:
-==== Systém slotů pro postavy ====+==== UDĚLOVÁNÍ SLOTŮ ====
  
-Od této chvíle funguje systém přidělování slotů pro postavyJak? Vysvětlím na následujících řádcích.+Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve __Statistikách__ v údajích o vašem účtu 
 +Pokud podáte žádost, tak ať už je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání poslední žádosti.
  
-První věcí, které si všimne jistě každý nováček, jenž zavítá na Andarii, je fakt, že na jednom účtu lze vytvořit pouze jednu postavu - jakoukoli další systém během pár vteřin po loginu automaticky smaže. Systém přidělování slotů funguje na principu bonusů, tjpokud je hráč dostatečně zkušený, kvalitně hraje, nedopouští se (nebo se dopouští minima) systémových prohřešků atp., může zažádat o přidělení dalšího slotu pro postavu. Bonusový slot je jednorázový, tj. při odchodu druhé postavy z Falešného světa je odstraněn. Na účtě zůstanou obě postavy, ale při smazání jedné z nich jsme opět ve výchozí situaci, jedna postava na účtě s jedním slotem. Nikdy se ale nestane, že by počet slotů klesnul pod 1 - na účtě s jedním slotem můžete mazat a zakládat postavy jak chcete. Ovšem každá smazaná postava vám snižuje šance na možný zisk druhého slotu v budoucnu.+**1. slot**\\ 
 +Každý hráč má automaticky přidělen 1. slot.
  
- === Princip výpočtu procent ===  +**2. slot**\\ 
-Snažili jsme se vymyslet maximálně objektivní systém, který zvýhodňuje ten typ hráče, o který nejvíce stojímeTj. hráč který hraje svojí roli, na Andarii strávil hodně času, za všechny své případné postavy hraje rovnoměrně, zapojuje se do dění ve světě - ať už přímým zapojením do questů nebo jen jako postava v pozadí s velkým vlivem na své okolí. Základní podmínkou pro získání bonusového (bonusových) slotů je (jakkoli) vyplněný charakterník a účet starý alespoň půl roku. Co vám může zvednout šance je poctivě vyplněný charakterník, postava, za kterou je nahráno dost hodin, příběh (ten příliš procenta neovlivňuje), bezúhonnost co se týče systémových prohřešků, účet výrazně starší než půl roku a hodnocení questařů (k němuž hráč nemá přístup). Co vám naopak může šance snížit (kromě opaku předchozích) je počet smazaných postav na účtu (počítáno ode dneška). Základní myšlenkou je zpřístupnit druhou postavu za obyčejnou hru každému, za kvalitní hru dříve než obvykle a za prasení a časté prohřešky nikdy.+Tento slot je schvalován GM týmem.
  
- === Matematika - zisk druhého slotu ===  +Pro získání druhého slotu je zapotřebí odehrát alespoň 300 hodin, stáří účtu minsíce a mít vyplněny povinné 
- - Postava s jedním lehkým prohřeškem, stáří účtu 6 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, bez questařského hodnocení, s ledabyle vyplněným charakterníkem, bez příběhu - potřebuje na své postavě nahrát 650 hodin. +otázky v charakterníku. 
- - Postava bez prohřešků, stáří účtu 6 síců, 0 smazaných postav na účtu, s pozitivním questařským hodnocením, s kvalitně vyplněným charakterníkem, s příběhem s dobrým hodnocením - potřebuje na své postavě nahrát cca 300 hodin. +
- - Postava s mnoha prohřešky, libovolným stářím účtu, s libovolným počtem smazaných postav na účtu, s negativním questařským hodnocením, bez charakterníku a nezávisle na příběhu nezíská nový slot nikdy.+
  
- === Rekapitulace ===  +Účty, které nemají nárok na přidělení druhého slotu jsou zpravidla ty, jež jsou po unbanu nebo mají za sebou dlouhý rejstřík prohřešků. O neudělení slotu rozhoduje GM tým.
-Povinné podmínky pro udělení slotu+
-- Charakterník +
-- Stáří účtu 6 měsíců+
  
- === Závěrem ===  +**3. slot**\\ 
-- Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve Statistikách v údajích o vašem účtuNajdete tam také jaké jsou vaše přibližné šance při posuzování GM zda slot udělit či nikoli. Pokud podáte žádost, tak ať je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání předchozí. Pokud jsou vaše šance pro získání nového slotu velmi výrazné (nad 110%), systém žádost automaticky schválí a přidělí vašemu účtu nový slot okamžitě. +Tento slot je schvalován GM týmem.
-- Předem upozorňuju, že žádosti s 1 - 50% budou v první řadě mazány. Možnost podání žádosti s tak nízkými procenty je kvůli výrazně kvalitním nováčkům nebo hráčům, na jejichž účtech figurují questové postavy. Pokud k nim nepatříte, raději na podání žádosti zapomeňte.+
  
-Abychom předešli dotazům a nedorozuměním... +Pro získání třetího slotu je zapotřebí mít vyplněný kompletně charakterníksepsané příběhy předchozích postav a hrát kvalitní RP. Vliv na udělení slotu má i počet smazaných postav.
-• Bude možno mít více jak dvě postavy na účtu? +
-- Ano budeje ale třeba dosáhnout s oběma postavami poměrně vysoké hranice počtu odehraných hodin.+
  
-• Co bude s účty, které mají dvě postavy už v této chvíli? +**4. 6. slot**\\ 
-Systémově mají tyto účty jen jeden slot, tjjako kdyby měly dva a s druhou postavou už prošly Falešným světem. Pokud budou hráči hrající z těchto účtů chtít smazat postavu a založit novou, mohou tak učinit. Pokud však zažádají o slot ve chvílikdy mají obě postavy, systém toto vyhodnotí v jejich neprospěch a sníží šance na úspěch žádosti.+Tyto sloty jsou schvalovány GM týmem. 
 + 
 +Sloty jsou udělovány ve výjimečných případech hráčům, kteří hrají dlouhodobě kvalitní RP, účastní se questů či jiných hráčských akcívytváří samostatně interakce ve hře nebo jsou herně jinak výrazní. Podmínkou je u herního účtu čistý rejstřík prohřešků. Vliv na udělení slotu má i počet smazaných postav. 
 + 
 + 
 +Ztrátu slotu upravuje pravidlo **A20** nebo o něm rozhoduje GM tým.
  
-• Zveřejníte klíč, podle kterého se určuje jaké jsou šance na zisk nového slotu? 
-- Ne. 
  
-Edit 12.11.09: Aktualizace zde 
gminfo/sloty.1622550937.txt.gz · Poslední úprava: 2021/06/01 14:35 autor: Nolda