Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:sloty

Toto je starší verze dokumentu!


Systém slotů pro postavy

Od této chvíle funguje systém přidělování slotů pro postavy. Jak? Vysvětlím na následujících řádcích.

První věcí, které si všimne jistě každý nováček, jenž zavítá na Andarii, je fakt, že na jednom účtu lze vytvořit pouze jednu postavu - jakoukoli další systém během pár vteřin po loginu automaticky smaže. Systém přidělování slotů funguje na principu bonusů, tj. pokud je hráč dostatečně zkušený, kvalitně hraje, nedopouští se (nebo se dopouští minima) systémových prohřešků atp., může zažádat o přidělení dalšího slotu pro postavu. Bonusový slot je jednorázový, tj. při odchodu druhé postavy z Falešného světa je odstraněn. Na účtě zůstanou obě postavy, ale při smazání jedné z nich jsme opět ve výchozí situaci, jedna postava na účtě s jedním slotem. Nikdy se ale nestane, že by počet slotů klesnul pod 1 - na účtě s jedním slotem můžete mazat a zakládat postavy jak chcete. Ovšem každá smazaná postava vám snižuje šance na možný zisk druhého slotu v budoucnu.

Princip výpočtu procent

Snažili jsme se vymyslet maximálně objektivní systém, který zvýhodňuje ten typ hráče, o který nejvíce stojíme. Tj. hráč který hraje svojí roli, na Andarii strávil hodně času, za všechny své případné postavy hraje rovnoměrně, zapojuje se do dění ve světě - ať už přímým zapojením do questů nebo jen jako postava v pozadí s velkým vlivem na své okolí. Základní podmínkou pro získání bonusového (bonusových) slotů je (jakkoli) vyplněný charakterník a účet starý alespoň půl roku. Co vám může zvednout šance je poctivě vyplněný charakterník, postava, za kterou je nahráno dost hodin, příběh (ten příliš procenta neovlivňuje), bezúhonnost co se týče systémových prohřešků, účet výrazně starší než půl roku a hodnocení questařů (k němuž hráč nemá přístup). Co vám naopak může šance snížit (kromě opaku předchozích) je počet smazaných postav na účtu (počítáno ode dneška). Základní myšlenkou je zpřístupnit druhou postavu za obyčejnou hru každému, za kvalitní hru dříve než obvykle a za prasení a časté prohřešky nikdy.

Matematika - zisk druhého slotu

 • Postava s jedním lehkým prohřeškem, stáří účtu 6 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, bez questařského hodnocení, s ledabyle vyplněným charakterníkem, bez příběhu - potřebuje na své postavě nahrát 650 hodin.
 • Postava bez prohřešků, stáří účtu 6 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, s pozitivním questařským hodnocením, s kvalitně vyplněným charakterníkem, s příběhem s dobrým hodnocením - potřebuje na své postavě nahrát cca 300 hodin.
 • Postava s mnoha prohřešky, libovolným stářím účtu, s libovolným počtem smazaných postav na účtu, s negativním questařským hodnocením, bez charakterníku a nezávisle na příběhu nezíská nový slot nikdy.

Rekapitulace

Povinné podmínky pro udělení slotu:

 • Charakterník
 • Stáří účtu 3 měsíců

Závěrem

 • Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve Statistikách v údajích o vašem účtu. Najdete tam také jaké jsou vaše přibližné šance při posuzování GM zda slot udělit či nikoli. Pokud podáte žádost, tak ať je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání předchozí. Pokud jsou vaše šance pro získání nového slotu velmi výrazné (nad 110%), systém žádost automaticky schválí a přidělí vašemu účtu nový slot okamžitě.
 • Předem upozorňuju, že žádosti s 1 - 50% budou v první řadě mazány. Možnost podání žádosti s tak nízkými procenty je kvůli výrazně kvalitním nováčkům nebo hráčům, na jejichž účtech figurují questové postavy. Pokud k nim nepatříte, raději na podání žádosti zapomeňte.

Abychom předešli dotazům a nedorozuměním…

 • Bude možno mít více jak dvě postavy na účtu?
 • Ano bude, je ale třeba dosáhnout s oběma postavami poměrně vysoké hranice počtu odehraných hodin.
 • Co bude s účty, které mají dvě postavy už v této chvíli?
 • Systémově mají tyto účty jen jeden slot, tj. jako kdyby měly dva a s druhou postavou už prošly Falešným světem. Pokud budou hráči hrající z těchto účtů chtít smazat postavu a založit novou, mohou tak učinit. Pokud však zažádají o slot ve chvíli, kdy mají obě postavy, systém toto vyhodnotí v jejich neprospěch a sníží šance na úspěch žádosti.
 • Zveřejníte klíč, podle kterého se určuje jaké jsou šance na zisk nového slotu?
 • Ne.

Edit 12.11.09: Aktualizace zde

gminfo/sloty.1622551083.txt.gz · Poslední úprava: 2021/06/01 14:38 autor: Nolda