Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:hornictvi

Hornictví

Andaria je zemí bohatou na veškeré nerostné suroviny, ale někdy je těžké najít vhodnou žílu, takže dolů je na území Andorského království velmi málo. Mnoho dolů bylo též zabráno skřety, takže se situace s těžbou příliš nezlepšila. Když ale lidé narazí na nějakou vydatnou žílu, objeví tím na kovy velmi bohaté území.

Procenta pro vykopání znázorňují krajní hodnoty, ta nižší je minimální dovednost, při které se dá ruda vytěžit, ta horní znamená dovednost, při níž je maximální výtěžek. Počet na jednom políčku je údaj, který udává, kolik rud lze z jednoho políčka vykopat, přesná hodnota je náhodná. Procenta na výrobu jsou opět dvě krajní hodnoty, které znamenají minimální zisk a maximální výtěžek při tavení rudy. Stavební suroviny se netaví, zpracovávají se v takovém stavu, v jakém se vykopou.

Novým systémem pro usnadnění těžení je předmět zvaný prospektor.

Odkaz na stránky hrnčířství a kamenictví

Rudy

jméno % pro vykopání počet na 1 políčku
Železo 1 - 30 % 1 - 5
20 - 50 % 10 - 25
Měď 30 - 60 1 - 4
50 - 70 % 5 - 15
Stříbro 45 - 75 % 1 - 3
65 - 95 % 5 - 15
Zlato 60 - 90 % 1 - 2
70 - 110 % 5 - 10
Mitril 80 - 110 % 1
90 - 120 % 1 - 4

Kovové pruty

jméno % hornictví na výrobu poznámka
Železný prut 10 - 40 %
Měděný prut 50 - 80 %
Stříbrný prut 60 - 90 %
Zlatý prut 80 - 100 %
Mitrilový prut 95 - 120 %
Prut oceli vyrábí se speciálním procesem
Prut temného kovu z uhlí (*)

* - Je jistá šance, že se při přikládání uhlí do výhně roztaví pár kaménků temného kovu, který se v minimálním množství nachází v uhlí. Ale získat jej mohou jen velmistři v hornictvi.

Stavební suroviny

jméno % pro vykopání počet na 1 políčku poznámka
Hlína 0,1 - 50% 5 - 19
Kámen 2 - 60% 5 - 16 Roztlučením kamene na kovadlině získáte pemzu.
Pískovec 25 - 75% 3 - 14 Roztlučením pískovce na kovadlině získáte písek.
Mramor 30 - 90% 1 - 10

Zvláštní

jméno % pro vykopání počet na 1 políčku
Uhlí 10 - 70% 1 - 12
Síra 40 - 100% 4 - 10
Obsidián 30 - 100% 1 - 3
Surové železo 50 - 80% 1
Křemen (křesadlo) 20 - 100% 1
Drahokamy 75 - 110% 1 - 3

elfí výheň

Rýžování (elfí specialita)

Valouny jsou pro každou uvedenou rudu tří velikostí - čím menší, tím běžnější, ovšem čím větší, tím více prutů daného kovu je při tavení na speciální elfí výhni možno získat.

jméno % pro vykopánípočet na 1 políčku
Valouny železa (rez) 1 - 30% 1 - 5
Valouny mědi (měděnka)30 - 60% 2 - 5
Valouny stříbra 45 - 75% 1 - 3
Valouny zlata 60 - 90% 1 - 3
Valouny mitrilu 80 - 110% 1
sys/hornictvi.txt · Poslední úprava: 2024/01/13 21:42 autor: Nolda