Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:pravidla_funkcionari

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
gminfo:pravidla_funkcionari [2018/11/29 23:19]
Nolda Úprava pravidel podle fóra
gminfo:pravidla_funkcionari [2019/10/21 15:39] (aktuální)
Nolda [Panovníkem jmenovaná šlechta a území, které jí náleží]
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Pravidla pro funkcionáře ===== ===== Pravidla pro funkcionáře =====
 ==== Změny v pravidlech ==== ==== Změny v pravidlech ====
 +**6.1.19** - Přidáno pravidlo vládců území a upravena pravidla pro šlechtice, vůdce frakcí a starosty.\\
 +**7.10.18** - Upraveny pravidla o aktivitě starostů\\
 **19.1.12** - Přibyla pravidla o schvalování heroldů\\ **19.1.12** - Přibyla pravidla o schvalování heroldů\\
 **31.10.11** - Přibyla pravidla ohledně aktivity starostů\\ **31.10.11** - Přibyla pravidla ohledně aktivity starostů\\
Řádek 22: Řádek 24:
 Zeman Gorgon - město Ileren a přilehlé okolí\\ Zeman Gorgon - město Ileren a přilehlé okolí\\
 Baron Ištván - bezzemek\\ Baron Ištván - bezzemek\\
 +Zeman Gomez - bezzemek
 ==== Pravidla pro Šlechtice ==== ==== Pravidla pro Šlechtice ====
  
 {{page>gminfo:pravidla_pro_slechtice&noheader}} {{page>gminfo:pravidla_pro_slechtice&noheader}}
-==== Pravidla pro vůdce frakcí - Menel Sangy a kmenu Kulgur ==== 
  
-  - Vůdce frakce je nadřízeným starostů měst na jeho území, smí je jmenovat i odvolávat. Vůdce frakce smí vyhlásit volbu starosty města, ležícího na jeho území.+==== Pravidla pro Vůdce frakcí ==== 
 +Frakce jsou: **Menel Sanga**, **Drungor** 
 + 
 +  - Frakce je uskupení členů jedné rasy, které se zasazuje o blaho a rozvoj své rasy. 
 +  - Frakci může být panovníkem svěřeno území, na kterém může vůdce frakce vládnout.
   - Vůdce frakce může vykonávat funkci starosty v jednom z měst nacházejícím se na jeho území.   - Vůdce frakce může vykonávat funkci starosty v jednom z měst nacházejícím se na jeho území.
   - Vůdce frakce je povinen podřídit se vůli Císařského Hradu   - Vůdce frakce je povinen podřídit se vůli Císařského Hradu
-  - Vůdce frakce není oprávněn vydávat nařízení a příkazy šlechtici, který má Císařským hradem – panovníkem darované území, jež se nachází na území frakce. +  - Vůdce frakce je oprávněn vydávat zákony /s trvalou platností/ platné pouze na daném území frakce. Tyto zákony je __povinen uveřejňovat v městských novinkách__, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů.
-  - Pouze vůdce frakce je oprávněn vydávat zákony /s trvalou platností/ platné pouze na daném území frakce. Tyto zákony je povinen uveřejňovat v městských novinkách, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů+
-  - Pro starosty jmenované vůdcem frakce neplatí bod 1 Pravidel pro Starosty. Pro Vůdce frakce vykonávajícího funkci starosty platí všechny body Pravidel pro Starosty.+
  
 +==== Pravidla pro Vládce území ====
 +
 +  - Vládce území je jeho majitel nebo někdo, komu bylo do správy území jeho majitelem svěřeno. Vládce území může být panovník, vůdce frakce, šlechtic nebo soukromá osoba.
 +  - Jedna osoba vládne na všech územích která vlastní nebo jsou jí svěřena.
 +  - Na jednom území je vládce oprávněn založit právě jednu obec. Vydání městského kamene podléhá schválení panovníka a je podmíněno uhrazením příslušné částky za vydání městského kamene. 
 +  - Vládce území má právo jmenovat svého zástupce v časech své dlouhodobé indispozice. Na tohoto zástupce přecházejí následující práva a povinnosti. Pokud se vládce území znovu ujme svých práv a povinností, jeho zástupce následujících práv a povinností pozbývá.
 +  - Vládce území (či jeho zástupce) je nadřízeným starosty obce na jeho území, smí jej jmenovat i odvolávat nebo se sám ujmout funkce starosty. Vládce území (či jeho zástupce) smí vyhlásit volbu starosty obce, ležícího na jeho území.
 +  - Vládce území (či jeho zástupce) na daném území vykonává správcovské práva a povinnosti nebo určit osobu správcovstvím pověřenou.
 ==== Pravidla pro Starosty ==== ==== Pravidla pro Starosty ====
  
-  - Každý starosta má na svém území poslední slovo+  - Starosta je nejvyšší úředník obce
-  - Starosta nesmí zároveň vykonávat funkci herolda a/nebo soudce, s výjimkou, kdy úřad soudce neni ve stě zřízen, poté může úřad soudce vykonávat.+  - Starosta spravuje obec. V osadě starosta vykonává funkci herolda a styse funkci soudce.
   - Starosta je nadřízeným pro soudce a heroldy, může jim udělovat rozkazy, smí je jmenovat a odvolávat a je za jejich jednání odpovědný.   - Starosta je nadřízeným pro soudce a heroldy, může jim udělovat rozkazy, smí je jmenovat a odvolávat a je za jejich jednání odpovědný.
   - Starosta smí z pokladny každý týden vyzvednout svůj plat, jehož výše je přímo úměrná příjmům města. Přesnou výši platu se dozví z účetních knih.   - Starosta smí z pokladny každý týden vyzvednout svůj plat, jehož výše je přímo úměrná příjmům města. Přesnou výši platu se dozví z účetních knih.
Řádek 44: Řádek 55:
   - Starosta je ve věcech obrany země a dopadání zločinců podřízen císařským rytířům.   - Starosta je ve věcech obrany země a dopadání zločinců podřízen císařským rytířům.
   - Starosta nesmí jakýmkoli způsobem zpronevěřit peníze města.   - Starosta nesmí jakýmkoli způsobem zpronevěřit peníze města.
-  - Na mimofrakčních územích je starosta oprávněn vydávat zákony (s trvalou platností) platné pouze na daném území. Starosta na mimofrakčním území je oprávněn dále vydávat vyhlášky s dočasnou, v textu jasně vyznačenou platností/, platné pouze na daném území města - regionu města__Tyto zákony/vyhlášky je povinen uveřejňovat městských novinkách__, případně na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů. +  - Starosta je oprávněn vydávat zákony (s trvalou platností) nebo vyhlášky (s dočasnou, v textu jasně vyznačenou platností), platné pouze na daném území. Tyto zákony vyhlášky nesmí být konfliktu se zákony panovníka ani vládce frakce či šlechticekterý dané území spravuje. __Tyto zákony/vyhlášky je povinen uveřejňovat v městských novinkách__, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů.
-  - Na frakčních územích je starosta oprávněn vydávat vyhlášky (s dočasnouv textu jasně vyznačenou platností), přičemž tyto vyhlášky jsou platné pouze na území města-regionu města. __Tyto vyhlášky je povinen uveřejňovat v městských novinkách__, případně i na herních vývěskách nebo pomocí herní funkce městských trubačů.+
   - Starosta musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.   - Starosta musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.
-  - Starosta není oprávněn vydávat nařízení a příkazy šlechtici, který má Císařským hradem – panovníkem darované území, jež se nachází na území města. 
   - __Starosta musí být aktivní a__:   - __Starosta musí být aktivní a__:
     - __dodržovat úřední hodiny (alespoň jednou za 2 týdny) - jedná se hlavně o vaši aktivitu ve hře__,     - __dodržovat úřední hodiny (alespoň jednou za 2 týdny) - jedná se hlavně o vaši aktivitu ve hře__,
Řádek 68: Řádek 77:
   - __GM tým si vyhrazuje právo zamítnout kandidáta na herolda či soudce a to především v případě předchozích vážnějších systémových či herních prohřešků.__   - __GM tým si vyhrazuje právo zamítnout kandidáta na herolda či soudce a to především v případě předchozích vážnějších systémových či herních prohřešků.__
  
-==== Pravidla pro soudce ====+==== Pravidla pro Soudce ====
  
   - Soud může být zřízen v rasových městech a Andoru.   - Soud může být zřízen v rasových městech a Andoru.
Řádek 74: Řádek 83:
   - __Soudce má povinnost do konce soudní vazby podezřelého soudit, či ho/jí po vypršení vazby propustit. Soudce má povinnost oznámit termín soudního jednání nejméně 24 hodin před jeho zahájením__.   - __Soudce má povinnost do konce soudní vazby podezřelého soudit, či ho/jí po vypršení vazby propustit. Soudce má povinnost oznámit termín soudního jednání nejméně 24 hodin před jeho zahájením__.
   - Soudcova pravomoc platí pouze v regionu města, nikoliv v okolním území. Mimo region města jsou však ostatní jemu podřízené osoby (heroldi, hráčské postavy) povinny uposlechnout jeho pokynů.   - Soudcova pravomoc platí pouze v regionu města, nikoliv v okolním území. Mimo region města jsou však ostatní jemu podřízené osoby (heroldi, hráčské postavy) povinny uposlechnout jeho pokynů.
-  - Soudy všech měst jsou povinny spolupracovat při hledání podezřelých – pokud bude podezřelý zadržen a nebude vydán městu, které ho oficiálně hledá, padá vina za selháni na soudce a heroldy daného města a budou pro toto selhání souzeni královským soudem. +  - Soudy všech měst jsou povinny spolupracovat při hledání podezřelých – pokud bude podezřelý zadržen a nebude vydán městu, které ho oficiálně hledá, padá vina za selháni na soudce a heroldy daného města a budou pro toto selhání souzeni císařským soudem. 
-  - Soudci jsou povinni zdržet se všech slovních a fyzických útoků vůči ostatním soudcům, rytířům či král. úředníkům či jiným nadřízeným autoritám.+  - Soudci jsou povinni zdržet se všech slovních a fyzických útoků vůči ostatním soudcům, rytířům či císař. úředníkům či jiným nadřízeným autoritám.
   - Pokud se soudce postaví jakékoliv nadřazené autoritě (např. rytířům, starostovi, vůdci frakce), zneužije své pravomoce, či poruší tyto pravidla - bude trestán podle vůle nadřízené autority.   - Pokud se soudce postaví jakékoliv nadřazené autoritě (např. rytířům, starostovi, vůdci frakce), zneužije své pravomoce, či poruší tyto pravidla - bude trestán podle vůle nadřízené autority.
   - Soudce je oprávněn vydávat pouze zatykače a soudní rozsudky. Tyto jsou platné pouze na území města, pokud tato pravidla nestanoví jinak. Na území jiného šlechtice, které se nachází na území města, platí pravomoc soudce pouze s výslovným souhlasem šlechtice.   - Soudce je oprávněn vydávat pouze zatykače a soudní rozsudky. Tyto jsou platné pouze na území města, pokud tato pravidla nestanoví jinak. Na území jiného šlechtice, které se nachází na území města, platí pravomoc soudce pouze s výslovným souhlasem šlechtice.
   - Soudce musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.   - Soudce musí být občanem města, v němž vykonává svou funkci.
 +  - Soudce císařského soudu smí použít všechny druhy trestů v neomezené šíři.
  
 ==== Pravidla střetu zájmů ==== ==== Pravidla střetu zájmů ====
  
   - Vůdce frakce, Šlechtic, Starosta, Herold a Soudce mohou uplatňovat svou moc pouze na svém území. Na území ostatních měst jsou považováni za hosty a je jim prokazována náležitá úcta. Jsou však povinni dodržovat zákony, vyhlášky a nařízení platná na území, kde se nacházejí, včetně pokynů místních autorit (místní herold, soudce, starosta, šlechtic, vůdce frakce).   - Vůdce frakce, Šlechtic, Starosta, Herold a Soudce mohou uplatňovat svou moc pouze na svém území. Na území ostatních měst jsou považováni za hosty a je jim prokazována náležitá úcta. Jsou však povinni dodržovat zákony, vyhlášky a nařízení platná na území, kde se nacházejí, včetně pokynů místních autorit (místní herold, soudce, starosta, šlechtic, vůdce frakce).
-  - Starosta, Herold nebo Soudce nemají pravomoc dávat rozkazy hierarchicky podřízeným z ostatních měst či frakčních území (starosta - soudce, herold; soudce - herold), pokud tato pravidla nestanoví jinak. Šlechtic a vůdce frakce mohou požádat hierarchicky podřízené z ostatních měst či frakčních území o pomoc či součinnost, nemohou jim to však přikázat. Jsou však oprávněni je vykázat ze svého území s výjimkou jiného šlechtice či vůdce frakce.+  - Vůdce frakce, Starosta, Herold nebo Soudce nemají pravomoc dávat rozkazy představitelům ostatních měst či frakčních území, pokud tato pravidla nestanoví jinak. Šlechtic a vůdce frakce mohou požádat hierarchicky podřízené z ostatních měst či frakčních území o pomoc či součinnost, nemohou jim to však přikázat. Představitel města smí cizího představitele města (ne šlechtice nebo vůdce frakce) nanejvýš vykázat ze svého území. __Jiný trest než vykázání z území nepřipadá v úvahu__ - jen v případě opakovaného a úmyslného porušení je představitel zákona oprávněn použít jiného trestu.
   - Ex-starostové se se nadále nepovažují za šlechtu, jelikož nemají žádné pravomoce a nenáleží jim žádné území. Na druhou stranu jsou považováni za hosty na všech územích Andarijské říše a je jim prokazována náležitá úcta.   - Ex-starostové se se nadále nepovažují za šlechtu, jelikož nemají žádné pravomoce a nenáleží jim žádné území. Na druhou stranu jsou považováni za hosty na všech územích Andarijské říše a je jim prokazována náležitá úcta.
 +  - Členové frakcí, občané měst a obyvatelé šlechtických panství mohou vyžadovat plnění vyhlášek a zákonů platných na těchto území, nemají však žádnou pravomoc takovéto plnění osobně vynucovat (násilím, výhružkami apod.), pokud zákon/vyhláška daného území nestanoví jinak.
 +
  
 ==== Pravidla o vydávání zatykačů ==== ==== Pravidla o vydávání zatykačů ====
Řádek 96: Řádek 108:
   - Zatykač vydaný Soudcem smí zrušit jen on sám nebo Rytíř.   - Zatykač vydaný Soudcem smí zrušit jen on sám nebo Rytíř.
   - Zatykač vydaný Rytířem smí zrušit kterýkoliv zemský Rytíř.   - Zatykač vydaný Rytířem smí zrušit kterýkoliv zemský Rytíř.
-  - Zatykač vydaný Šlechticem na území šlechtice je oprávněn zrušit pouze Královský hrad. +  - Zatykač vydaný Šlechticem na území šlechtice je oprávněn zrušit pouze Císařský hrad. 
-  - Královský hrad je nejvyšší instancí, smí zrušit či přijmout za své kterýkoliv zatykač působící na území Andarie. +  - Císařský hrad je nejvyšší instancí, smí zrušit či přijmout za své kterýkoliv zatykač působící na území Andarie. 
-  - Pokud je pod zatykač podepsáno více měst, zrušení platnosti v jednom z nich pouze omezí územní platnost zatykače. Zatykač zaniká teprve pokud jej odvolají všechna území, na nichž platí nebo jej zruší rytíř či královský hrad.+  - Pokud je pod zatykač podepsáno více měst, zrušení platnosti v jednom z nich pouze omezí územní platnost zatykače. Zatykač zaniká teprve pokud jej odvolají všechna území, na nichž platí nebo jej zruší rytíř či Císařský hrad.
   - Pokud se pod zatykač podepíše Rytíř, nemůže jej Soudce města, které ho původně vydalo, vzít zpět.   - Pokud se pod zatykač podepíše Rytíř, nemůže jej Soudce města, které ho původně vydalo, vzít zpět.
-  - Pokud dojde k personální změně a Herold, Soudce či Šlechtic, jenž vydal zatykač, přestane vykonávat tuto funkci, zanikají i všechny jím vydané zatykače, pokud je jeho nástupce nebo vyšší pravomocná funkce nepřijme za své do 7 dnů od jmenování nového herolda. Tzn. za Herolda Soudce, Rytíř, případně vůdce frakce, za Soudce Rytíř či vůdce frakce, za Šlechtice jeho následník či Královský hrad.+  - Pokud dojde k personální změně a Herold, Soudce či Šlechtic, jenž vydal zatykač, přestane vykonávat tuto funkci, zanikají i všechny jím vydané zatykače, pokud je jeho nástupce nebo vyšší pravomocná funkce nepřijme za své do 7 dnů od jmenování nového herolda. Tzn. za Herolda Soudce, Rytíř, případně vůdce frakce, za Soudce Rytíř či vůdce frakce, za Šlechtice jeho následník či Císařský hrad.
  
 ==== Pravidla o zatykačích ==== ==== Pravidla o zatykačích ====
  
   - Zatykač se vydává za účelem dopadení zločince, jenž se provinil zákonům daného města, oblasti či země, ale pouze za čin spáchaný na tomto území, přičemž se vztahuje na celé území.   - Zatykač se vydává za účelem dopadení zločince, jenž se provinil zákonům daného města, oblasti či země, ale pouze za čin spáchaný na tomto území, přičemž se vztahuje na celé území.
-  - __Zatykač musí obsahovat popis zločince, důvod jeho zatčení a podpis a pečeť území, jež jej vydává.__+  - __Zatykač smí být vydán formou městské novinky nebo formou zvláštního tématu na Královské vývěsce na fóru.__ 
 +  - __Zatykač musí obsahovat popis zločince, důvod jeho zatčení a podpis a pečeť území, jež jej vydává.  (Ze zatykače, zveřejněného na fóru musí být patrné kdo jej vydává a k jakému městu se vztahuje)__
   - Zatykač smí obsahovat odstavec o odměně, náležící tomu, kdo zločince přivede k zástupci zákona (Heroldovi či Soudci či Rytíři) či poskytnutím informace významně přispěje k jeho dopadení.   - Zatykač smí obsahovat odstavec o odměně, náležící tomu, kdo zločince přivede k zástupci zákona (Heroldovi či Soudci či Rytíři) či poskytnutím informace významně přispěje k jeho dopadení.
   - Zatykač může obsahovat pečetí několikero - znamená to, že je platný na všech těchto územích.   - Zatykač může obsahovat pečetí několikero - znamená to, že je platný na všech těchto územích.
Řádek 118: Řádek 131:
  
   - Zadržený zločinec může být před vynesením rozsudku držen ve vazbě po dobu nejvýše 72 hodin. __Pokud do této doby neproběhne řádný soud, musí být zločinec propuštěn na svobodu a dále stíhán na svobodě.__   - Zadržený zločinec může být před vynesením rozsudku držen ve vazbě po dobu nejvýše 72 hodin. __Pokud do této doby neproběhne řádný soud, musí být zločinec propuštěn na svobodu a dále stíhán na svobodě.__
-  - Podrobná pravidla o průběhu soudu má každé z královských měst vyvěšeno na městské vývěsce.+  - Podrobná pravidla o průběhu soudu má každé z císařských měst vyvěšeno na městské vývěsce
 +  - Císařský soud je soud nejvyšší instance. Lze k němu podat žalobu na soudce, starostu nebo rytíře. Po podání žaloby do poštovní schránky umístěné před andorským hradem císařský soudce zjistí předběžné informace a rozhodne, zda se případem bude či nebude zabývat. Dojde-li k soudnímu jednání (císařský soudce určuje čas a místo) a žaloba bude shledána neoprávněnou, bude žalobce potrestán podle vůle soudce nebo panovníka. Bude-li žaloba shledána oprávněnou, žalovaný bude sesazen z úřadu a potrestán podle vůle panovníka.
  
 //Případy, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech se řeší osobním uvážením konkrétního činitele. Taková rozhodnutí mohou být přezkoumána vyšší instancí, případně doplněna do těchto pravidel.// //Případy, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech se řeší osobním uvážením konkrétního činitele. Taková rozhodnutí mohou být přezkoumána vyšší instancí, případně doplněna do těchto pravidel.//
  
gminfo/pravidla_funkcionari.1543529979.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/29 23:19 autor: Nolda