Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:barbar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
info:barbar [2016/10/26 18:12]
Nolda
info:barbar [2017/02/02 03:09] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
 A tak se stal svědkem zrození první a nejstarší rasy. Rasy Elfů. Ale Morgrothovi se elfové hnusili. Byli tak měkcí a křehcí, neměli dost síly neměli jeho touhu po moci, neměli jeho ctižádost. Vrátil se tedy na sever a dlouho přemýšlel. Jak udělat tvora který by byl odolný a mocný, silný a rychlý, chytrý ale ne příliš, aby se nezvrhnul po elfech. Tvora který by byl jako on sám. Jelikož byl Mrogroth bůh, nepřísluší se říci že byl hloupý, ale spíše pomalejší a tím více odhodlaný. Dal se tedy do tvoření svého vyvoleného tvora. Z horského štítu vylomil kus skály a začal ho přetvářet k obrazu svému. Do výšky dvou metrů vytesal z kamene hrubou postavu. Mohutná figura, pěsti jako mlýnské kameny a na místo očí zasazené dva střepy horského ledovce. Bůh skal ledu a oblohy si spokojeně prohlížel své napůl dokončené dílo. Ještě vyhladit rysy obličeje a trochu zúžit ramena, říkal si Mrogroth a vzal špičák a palici, aby tak učinil. Udeřil na špičák, ten se svezl, zranil ho na ruce a na čelo postavy dopadla jediná kapka jeho přebílé krve. Kámen, do kterého byla postava vytesána jakoby zabručel, ledovcové oči se zaleskly a tvor zvedl za křupavého zvuku svou pravou ruku a začal si jí prohlížet. Mrogroth s údivem hleděl na své dílo. Ohromný muž stál před ním a prohlížel se. Udiveně hleděl na mohutné ruce a nohy, vypadající jako pilíře dávného chrámu. Potom vzal do dlaně kamen ležící opodál a rozdrtil ho. Mrogroth spokojeně zamručel. Něco mu ale chybělo, žádný tvor na jihu nebyl sám. Ulomil druhý blok kamene a začal tvarovat postavu. Tvor, kterého stvořil ho jen pozoroval. Pod rukama boha se začaly tvarovat široké boky, mohutné prsy, celá ženská postava. Byla o něco nižší než muž stvořený před ní, ale nezadala si s ním co do urostlosti. Když Mrogroth uznal, že je hotova, nařízl svou ruku ostrým kamenem a nechal na figuru dopadnout několik kapek své krve. Stalo se to, co předtím. Žena ožila a hleděla střídavě na Morgrotha a jeho stvořence. Mrogroth na ně chvíli hleděl a potom ukázal na pláně pod horami. „Pláň plná zvěře. Lovte. Žijte. Bojujte. Mějte děti.“ A tak muž a žena, tvrdí jako skála, oživeni krví svého boha, vešli na pláně, plnili vůli boha a byli šťastni. Nepotřebovali víc, krev jejich boha, která jim kolovala v žilách zapříčinila,​ že mu byli podobní. Někteří barbaři více, jiní méně, ale každý z nich nese až do dnešních dnů jeho odkaz, který se v něm občas může probudit silou až hrůzostrašnou. A tak se stal svědkem zrození první a nejstarší rasy. Rasy Elfů. Ale Morgrothovi se elfové hnusili. Byli tak měkcí a křehcí, neměli dost síly neměli jeho touhu po moci, neměli jeho ctižádost. Vrátil se tedy na sever a dlouho přemýšlel. Jak udělat tvora který by byl odolný a mocný, silný a rychlý, chytrý ale ne příliš, aby se nezvrhnul po elfech. Tvora který by byl jako on sám. Jelikož byl Mrogroth bůh, nepřísluší se říci že byl hloupý, ale spíše pomalejší a tím více odhodlaný. Dal se tedy do tvoření svého vyvoleného tvora. Z horského štítu vylomil kus skály a začal ho přetvářet k obrazu svému. Do výšky dvou metrů vytesal z kamene hrubou postavu. Mohutná figura, pěsti jako mlýnské kameny a na místo očí zasazené dva střepy horského ledovce. Bůh skal ledu a oblohy si spokojeně prohlížel své napůl dokončené dílo. Ještě vyhladit rysy obličeje a trochu zúžit ramena, říkal si Mrogroth a vzal špičák a palici, aby tak učinil. Udeřil na špičák, ten se svezl, zranil ho na ruce a na čelo postavy dopadla jediná kapka jeho přebílé krve. Kámen, do kterého byla postava vytesána jakoby zabručel, ledovcové oči se zaleskly a tvor zvedl za křupavého zvuku svou pravou ruku a začal si jí prohlížet. Mrogroth s údivem hleděl na své dílo. Ohromný muž stál před ním a prohlížel se. Udiveně hleděl na mohutné ruce a nohy, vypadající jako pilíře dávného chrámu. Potom vzal do dlaně kamen ležící opodál a rozdrtil ho. Mrogroth spokojeně zamručel. Něco mu ale chybělo, žádný tvor na jihu nebyl sám. Ulomil druhý blok kamene a začal tvarovat postavu. Tvor, kterého stvořil ho jen pozoroval. Pod rukama boha se začaly tvarovat široké boky, mohutné prsy, celá ženská postava. Byla o něco nižší než muž stvořený před ní, ale nezadala si s ním co do urostlosti. Když Mrogroth uznal, že je hotova, nařízl svou ruku ostrým kamenem a nechal na figuru dopadnout několik kapek své krve. Stalo se to, co předtím. Žena ožila a hleděla střídavě na Morgrotha a jeho stvořence. Mrogroth na ně chvíli hleděl a potom ukázal na pláně pod horami. „Pláň plná zvěře. Lovte. Žijte. Bojujte. Mějte děti.“ A tak muž a žena, tvrdí jako skála, oživeni krví svého boha, vešli na pláně, plnili vůli boha a byli šťastni. Nepotřebovali víc, krev jejich boha, která jim kolovala v žilách zapříčinila,​ že mu byli podobní. Někteří barbaři více, jiní méně, ale každý z nich nese až do dnešních dnů jeho odkaz, který se v něm občas může probudit silou až hrůzostrašnou.
  
 +{{tag> barbar}}
info/barbar.txt · Poslední úprava: 2017/02/02 03:09 (upraveno mimo DokuWiki)