Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:herni_tresty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
info:herni_tresty [2019/02/12 19:28]
Hopsinka
info:herni_tresty [2019/07/09 21:35]
Hopsinka
Řádek 29: Řádek 29:
  
 Vaše postava může být souzena za prohřešky vůči městu, frakci či území. V takovém případě nepobudete v městských žalářích,​ ale v soudních, kde to zrovna dvakrát nevoní. Po několika líčení na vás čeká rozsudek. V době čekání na soud či soudní rozsudek nemůžete komunikovat s nikým, neusoudí - li soudce jinak. Vaše postava může být souzena za prohřešky vůči městu, frakci či území. V takovém případě nepobudete v městských žalářích,​ ale v soudních, kde to zrovna dvakrát nevoní. Po několika líčení na vás čeká rozsudek. V době čekání na soud či soudní rozsudek nemůžete komunikovat s nikým, neusoudí - li soudce jinak.
 +
 +=== Mrskání (bičování) ===
 +
 +{{:​info:​ss_1_.png?​400|}}
 +
 +Velmi oblíbený herní trest ve formě bičování může být udělen i bez soudního rozsudku. Pokud se někdo z funkcionářů rozhodne vaší postavu zbičovat, bude nejprve uvržena do žaláře, kde vyčká na den bičování. V den bičování bude předvedena na náměstí města, ve kterém byl trest udělen a bude přivázána ke kůlu. Následně dostane několik ran od funkcionáře bičem na holá záda, dokud neupadne do bezvědomí. Posléze může být znovu uvržena do žaláře, kde stráví nějakou dobu, než bude propuštěna,​ nebo může být převezena do pracovního tábora, kde se zotaví. ​
  
 === Amputace či extrakce některé části těla === === Amputace či extrakce některé části těla ===
Řádek 39: Řádek 45:
   * Pokud bude vaše postava odsouzena k přelámání nohy, může se stát, že vám bude systémově omezeno chození a budete častokrát více unaveni.   * Pokud bude vaše postava odsouzena k přelámání nohy, může se stát, že vám bude systémově omezeno chození a budete častokrát více unaveni.
  
-//Je i další řada mučících ​trestů, ale žádný z nich vás systémově neomezí.//+=== Další řada RP trestů ​=== 
 +//Na Andarii se s nimi téměř nesetkáte...// 
 + 
 +  * Oběšení 
 +  * Stětí 
 +  * Upálení na hranici 
 +  * Lámání v kole (většinou končí smrtí, šťastlivci si mohou užít hraní života mrzáka) 
 +  * Přibití za jazyk (ke kůlu, šibenici) 
 +  * Uříznutí uší nebo nosu 
 +  * Natahování na skřipec (oblíbené v tamních mučírnách) 
 +  * Vypalování cejchu žhavým železem 
 +  * Pálení ohněm
  
 === Poprava === === Poprava ===
 +
 +{{:​info:​bez_nazvu_1_.png?​400|}}
  
 Ač je smrt ve světě UO záhadou, poprava vždy znamená konec hry. Ve většině případech musí být nejdříve uskutečněno soudní líčení a nad popraveným musí být vynesen rozsudek císařským soudcem. ​ Ač je smrt ve světě UO záhadou, poprava vždy znamená konec hry. Ve většině případech musí být nejdříve uskutečněno soudní líčení a nad popraveným musí být vynesen rozsudek císařským soudcem. ​
Řádek 55: Řádek 74:
 Každý cech má svá vlastní pravidla, která jakožto jejich případný člen musíte dodržovat. Pokud se tak nestane, můžete být trestáni i dle kodexů cechu. Každý cech má svá vlastní pravidla, která jakožto jejich případný člen musíte dodržovat. Pokud se tak nestane, můžete být trestáni i dle kodexů cechu.
  
-Pokud si myslíte, že vám byl trest udělen neprávem a chcete se odvolat, nebo věc řešit, obraťte se buď na dorchaide@andaria.cz nebo erreth@andaria.cz Obrátit se můžete i na admina nolda@andaria.cz+Pokud si myslíte, že vám byl trest udělen neprávem a chcete se odvolat, nebo věc řešit, obraťte se buď na [[mailto:dorchaide@andaria.cz|Dorchaideho]] ​nebo [[mailto:erreth@andaria.cz|Erretha]] ​Obrátit se můžete i na admina ​[[mailto:nolda@andaria.cz|Noldu]]
info/herni_tresty.txt · Poslední úprava: 2019/08/02 15:05 autor: Hopsinka