Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:makra_v_uo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

info:makra_v_uo [2016/10/30 15:12]
coolemon
info:makra_v_uo [2016/10/31 00:56]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Tlačítko Options ====== 
- 
-Následující návod je určen především pro začínající hráče Ultimy Online, avšak doporučujeme jej i zkušenějším hráčům. 
- 
-{{ http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​uvod3.jpg |uvod}} 
- 
- 
-===== Popis Options ===== 
- 
-V avatarovi je tlačítko Option a to skrývá veškeré nastavení Vaší Ultimy. Dovolte abych Vám představila podrobněji,​ alespoň ty nejzákladnější z nich.\\ 
-V nabídce máme: 
- 
-==== Zvuky a hudba ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​zvuk.jpg |zvuk}} 
-kde naleznete nastavení, pro Vaše zvuky v Ultimě. Můžete tu zvolit zda uslyšíte podkreslující hudbu a nebo jak hlasitě uslyšíte zvuky třeba souboje nebo zvěře. 
-\\ \\ 
- 
-==== Vyskakující nápověda ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​pop.jpg |pop}} 
-to je nastavení toho jak se bude zobrazovat text pokud kliknete na nějaký předmět. A nebo jak dlouho bude text na Vaší obrazovce vidět. 
-\\ \\ 
- 
-==== Chat ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​chat.jpg |chat}} 
-zde nastavíte Vaše barvy v chatu, jakou barvou písma chcete vidět ostatní a pod. Nezapomeňte na posuvnou lištu, kde je další nastavení. 
-\\ \\ 
- 
-==== Nastavení maker ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​makro.jpg |makro}} 
-UO podporuje makra a o jejich nastavení si povíme později podrobněji. 
-\\ \\ 
- 
-==== Rozhraní ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​rozhrani.jpg |rozhrani}} 
-zde se dá nastavit třeba to zda vaše postavička bude stále utíkat či nikoliv. Opět nezapomeňte na posuvnou lištu. 
-\\ \\ 
- 
-==== Obrazovka ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​obrazovka.jpg |obrazovka}} 
-tady nastavíte rozlišení screenu a ostatního vzhledu UO. Opět posuvná lišta pro další nastavení právě zde totiž naleznete nastavení barvy vašeho písma. 
-\\ \\ 
- 
-==== Reputace ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​reputace.jpg |reputace}} 
-zde nastavíte jak se Vám budou zobrazovat jména hráčů kteří patří k nějaké příslušnosti nebo jakou mají pověst (Guila, vrah, přítel..atd.). 
-\\ \\ 
- 
-==== Ostatní ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​ostatni.jpg |ostatni}} 
-toto slouží pro nastavení ostatního rozlišení. Za povšimnutí stojí zejména nastavení průhlednosti (use circle of transparency). 
-\\ \\ 
- 
-==== Nastavení filtru ==== 
-{{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​filtr.jpg |filtr}} 
-zde můžete některé hráče ignorovat (asi). 
-\\ \\ 
- 
-===== Jak nastavit Makro ===== 
- 
-==== Přidání makra ==== 
-{{ http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​klavesa.jpg|klavesa}} 
-Po stisknutí, tlačítka {{http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​add.jpg|add}} si navolíte na jakou klávesovou zkratku chcete makro spouštět. Zaškrtněte třeba Alt a klikněte jednou levým tlačítkem myši (dále jen LTM) do políčka klávesa a stiskněte nějako klávesu. Automaticky se Vám tam přiřadí. Pokud to budete chtít přímo pod nějakou klávesou doporučuji vybírat klávesy nepotřebné jako je F1 - F12 a nebo Home, End atd.. Pokud totiž nastavíte makro pro přímé zpuštění z klávesy, kterou používáte třeba pro mluvení, bude se makro spouštět neustále. 
- 
-==== Akce ==== 
-No a teď je třeba vybrat akci jakou chcete aby makro provádělo. Uvedeme příklad na tom nejpoužívanějsím a to je emote. 
- 
-{{ http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​action.jpg|action}} 
-  * Klávesovu zkratku máte, takže teď stisknete šipku v políčku Actions a z podnabídky si vyberete makro emote. Těch maker na výběr je daleko více a soupis jednotlichých maker i s popisem najdete na konci tohoto návodu. 
- 
-{{ http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​emote1.jpg|emote1}} 
-  * Po vybrání se vám hned vedle otevře okénko do kterého napíšete prostý text a makro Vám jej přeloží jako emote. V našem případě "​Pokynula rukou"​. 
- 
-Mějte na paměti, že Emote jsou pouze gesta a proto dávejte dobrý pozor co má Vaše emote vyjadřovat! Pokud si nejste jistí co přeně je myšleno slovem Emote, doporučuji přečíst odkaz **[[rp|Roleplaying]]**,​ který krásně napsal Platón a je tam vysvětleno právě používání emote ve hře. 
- 
-{{ http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​say.jpg|say}} 
-  * No a teď to lze zkombinovat třeba následovně. Do druhého políčka v Action vybrali "​Say"​ (řekni) a do políčka vedle napíšeme "​Zdravím Vás" a celé makro při spuštění vypadá takhle. 
- 
-{{ http://​www.andaria.cz/​images/​newbies/​komplet.jpg |komplet}} 
- 
-==== Popis maker ==== 
- 
-**Say - //​Řekni/​napiš//​** - udělá jen to že napíse přednastavený text do hry a to i příkaz. Snad nejběžnější použití je třeba na příkaz smích (.smich) 
- 
-**Emote - //​Gesto/​činnost//​** - vyjadřuje gesto nebo činnost kterou není hra schopna vyjádřit, například to že plejete záhon.(rychlá zkratka je **:mezera** a text). 
- 
-**Whisper - //​Šeptání//​** - pokud často mluvíte a často pužíváte šeptání, bude se Vám toto na klávesové zkratce hodit (rychlá zratka je **;mezera** a text). 
- 
-**Yell - //Křik//** - pokud použijete tohle tak Vás bude slyšet přes nekolik obrazovek daleko (rychlá zkratka je **!mezera** a text). 
- 
-**Walk - //​Útěk//​** - tady si nastavíte to vaše postavička bude utíkat, dokonce si i můžete vybrat směr kterým poběží primárně. 
- 
-**War/Peace - //​Boj/​klid//​** - tohle doporučuji zvláště pro ty co často bojuji. Je to rychlé přepnutí v klidu do bojového postoje a naopak. 
- 
-**Paste - //​Vložit//​** - Vloží text ze schránky, maximální délka textu je 96 znaků. Pokud neradi něco píšete dvakrát po sobě, můžete si to pomocí klávesy zopakovat a to pouze naposledy napsaný text (rychlá zkratka je **ctrlQ**). 
- 
-**Open - //​Otevřít//​** - Otevře to, co si vyberete v pravém sloupečku u volby makra. (Journal, knihu kouzel, batoh a další) 
- 
-**Close - //​Zavřít//​** - Obdobný, ale opačný význam k funkci Open. 
- 
-**Minimize - //​Minimalizovat//​** - Minimalizuje to, co si vyberete v pravém sloupečku; to se objeví jako ikonka v levém horním rohu. 
- 
-**Maximize - //​Maximalixovat//​** - Opačná funkce k Minimize. 
- 
-**OpenDoor - //Otevřít dveře//** - Na Andarii nefunguje. 
- 
-**UseSkill - //Použít skill//** - zrychlí použití dovedností,​ nahrazuje modré tlačítko v menu Dovednosti (skilly). 
- 
-**LastSkill - //Poslední skill//** - započne akci posledního skillu, použitého přes modré tlačítko. 
- 
-**CastSpell - //Seslat kouzlo//** - sešle Vámi vybrané kouzlo (výborné v kombinaci s LastTarget - seslat kouzlo na posledního nepřítele). 
- 
-**LastSpell - //Poslední kouzlo//** - vybere poslední čarované kouzlo. 
- 
-**LastObject - //Poslední objekt//** - Použije poslední používaný předmět, jako krumpáč (dá znovu na výběr kde kopat), truhlu (otevře ji). Velmi dobře použitelné v kombinaci s programem EasyUO. 
- 
-**Bow - //​Poklona//​** - postavička se pokloní (rychlá zkratka **ctrlB**). 
- 
-**Salute - //​Salutování//​** - postavička přiloží ruku na srdce (rychlá zkratka **ctrlS**). 
- 
-**QuitGame - //Konec hry//** - snad nemusím popisovat. 
- 
-**AllNames - //Všechna jména//** - Ukáže jména všech postav a těl v okolí. Výborný pomocník v případě, že Vám zapadne tělo někam, kde nemáte šanci je vidět třeba průhledností. 
- 
-**LastTarget - //Poslední cíl//** - provede danou akci na poslední zaměřenou postavu. Požitelné pouze v kombinaci. 
- 
-**TargetSelf - //Cíl jsem já//** - Efekt podobný LastTarget. Je třeba dobré v kombinaci s léčením a nebo kouzlem, daná akce to provede na mé postavičce. 
- 
-**Arm/​Disarm - //​Ozbrojit/​Odzbrojit//​** - nějak jsem nepřišla na to jak to použít. 
- 
-**WaitForTarg - //Čekat na cíl//** - používá se zejména tam kde potřebuje vybat pokaždé jiný cíl, třeba léční na více cílů a nebo krocení. 
- 
-**TargetNext - //Další cíl//** - Změní cíl (target) na jiný než je. Využitelné při krocení. 
- 
-**AttakLast - //Útočit na posledního//​** - snad je jasné... 
- 
-**Delay - //Pauza//** - Při delších makrech je povinná pauza mezi prováděním akcí minimálně 1,5 sekundy. A díky funkci Delay můžete pauzu zakomponovat do makra. 
- 
-**CircleTrans - //​Průhlednost//​** - zapne kruh průhlednosti,​ to znamená, že uvidíte přes statické předměty přes které jinak nevidíte, hlavně zdi. 
- 
-**CloseGumps - //Zavřít okna//** - v tomto případě je myšleno, že Vám zavře všechnz otevřené věci, pytlíky, bedny a pod. 
- 
-**AlwaysRun - //Stále běhat//** - Při chůzi přepíná mezi chůzí/​během (podle vzdálenosti kurzoru od postavy) a během, ať je jeho vzdálenost jakákoliv. 
- 
-**SaveDesktop - //Uložit obrazovku//​** - Toto Vám umožní uložit obrazovku tak jak to máte momentálně rozmístěné. 
- 
-**KillGumpOpen - //Zabít Otevřená okna//** - Mělo by zastavit otevírání oken. Mě to ale nefunguje. 
- 
-Žádné z maker uvedených níže ve výběru nejsou na Andarii použitelné. 
- 
-Tak to je snad z maker to co je běžně používané,​ spoustu maker má v sobě razor a možná jednodužších,​ ale i tak UO makra používejte. 
- 
-S pozdravem Milli. 
- 
- 
-{{tag>​makra_UO interní interní_makra}} 
  
info/makra_v_uo.txt · Poslední úprava: 2016/10/31 00:56 (upraveno mimo DokuWiki)