Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:sloty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
gminfo:sloty [2021/06/01 14:36]
Nolda
gminfo:sloty [2021/06/01 14:38]
Nolda
Řádek 15: Řádek 15:
  === Rekapitulace ===   === Rekapitulace === 
 Povinné podmínky pro udělení slotu: Povinné podmínky pro udělení slotu:
-Charakterník +  * Charakterník 
-Stáří účtu měsíců+  Stáří účtu měsíců
  
  === Závěrem ===   === Závěrem === 
-Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve Statistikách v údajích o vašem účtu. Najdete tam také jaké jsou vaše přibližné šance při posuzování GM zda slot udělit či nikoli. Pokud podáte žádost, tak ať je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání předchozí. Pokud jsou vaše šance pro získání nového slotu velmi výrazné (nad 110%), systém žádost automaticky schválí a přidělí vašemu účtu nový slot okamžitě. +  * Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve Statistikách v údajích o vašem účtu. Najdete tam také jaké jsou vaše přibližné šance při posuzování GM zda slot udělit či nikoli. Pokud podáte žádost, tak ať je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání předchozí. Pokud jsou vaše šance pro získání nového slotu velmi výrazné (nad 110%), systém žádost automaticky schválí a přidělí vašemu účtu nový slot okamžitě. 
-Předem upozorňuju, že žádosti s 1 - 50% budou v první řadě mazány. Možnost podání žádosti s tak nízkými procenty je kvůli výrazně kvalitním nováčkům nebo hráčům, na jejichž účtech figurují questové postavy. Pokud k nim nepatříte, raději na podání žádosti zapomeňte.+  Předem upozorňuju, že žádosti s 1 - 50% budou v první řadě mazány. Možnost podání žádosti s tak nízkými procenty je kvůli výrazně kvalitním nováčkům nebo hráčům, na jejichž účtech figurují questové postavy. Pokud k nim nepatříte, raději na podání žádosti zapomeňte.
  
 Abychom předešli dotazům a nedorozuměním... Abychom předešli dotazům a nedorozuměním...
-• Bude možno mít více jak dvě postavy na účtu? +  * **Bude možno mít více jak dvě postavy na účtu?** 
-Ano bude, je ale třeba dosáhnout s oběma postavami poměrně vysoké hranice počtu odehraných hodin.+  Ano bude, je ale třeba dosáhnout s oběma postavami poměrně vysoké hranice počtu odehraných hodin.
  
-• Co bude s účty, které mají dvě postavy už v této chvíli? +  * **Co bude s účty, které mají dvě postavy už v této chvíli?** 
-Systémově mají tyto účty jen jeden slot, tj. jako kdyby měly dva a s druhou postavou už prošly Falešným světem. Pokud budou hráči hrající z těchto účtů chtít smazat postavu a založit novou, mohou tak učinit. Pokud však zažádají o slot ve chvíli, kdy mají obě postavy, systém toto vyhodnotí v jejich neprospěch a sníží šance na úspěch žádosti.+  Systémově mají tyto účty jen jeden slot, tj. jako kdyby měly dva a s druhou postavou už prošly Falešným světem. Pokud budou hráči hrající z těchto účtů chtít smazat postavu a založit novou, mohou tak učinit. Pokud však zažádají o slot ve chvíli, kdy mají obě postavy, systém toto vyhodnotí v jejich neprospěch a sníží šance na úspěch žádosti.
  
-• Zveřejníte klíč, podle kterého se určuje jaké jsou šance na zisk nového slotu? +  * **Zveřejníte klíč, podle kterého se určuje jaké jsou šance na zisk nového slotu?** 
-Ne.+  Ne.
  
 Edit 12.11.09: Aktualizace zde Edit 12.11.09: Aktualizace zde
gminfo/sloty.txt · Poslední úprava: 2021/07/28 20:23 autor: Arella