Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:domy

Domy - návody, ceník, správa, nastavení, opravy

Jistě už mnohé z vás, kteří vlastní, spoluvlastní nebo chtějí vlastnit dům zajímalo, jak se vlastně takový dům dá postavit a co obnáší jej vlastnit. Pokusíme se na této stránce shrnout vše podstatné, od stavby až po zbourání domu.

K dostání je šest druhů návodů na domy a každý z těchto návodů disponuje jinými rozměry pro výstavbu. Návody na domy lze zakoupit u obchodníka za příslušnou cenu. Návody na městské a hospodářské budovy lze odkoupit starostou města přímo od vrchního stavitele a jsou určeny výhradně pro městské účely.

Druhy návodů Rozměr domu
Malý dům 50 políček
Velký dům 100 políček
Vila 200 políček
Sídlo 300 políček
Městská budova neurčeno
Hospodářská budova neurčeno

POZOR! Jeden návod nelze rozložit do více domů a zároveň jeden dům se dá složit maximálně ze tří návodů.

Převod starých návodů na nové

Od roku 2011 jsou zrušeny návody na výstavby multisových domů. Tyto návody byly nahrazeny návody novými. Multisy se již nestaví a každý dům musí být zastatikován.

Starý návod Velikost patra Počet pater Velikost Nový návod
Malý dřevěný domek (oba směry) 36 1 36 Malý dům - 50 políček
Malý kamenný domek (oba směry) 36 1 36
Malý cihlový domek (oba směry) 36 1 36
Malý dům se slaměnou střechou (oba směry) 36 1 36
Malý omítnutý domek (oba směry) 36 1 36
Malá chata 49 1 49
Malá farma 88 1 88
Malá kamenná věž 36 3 108 Velký dům - 100 políček
Ranč 121 1 121
Dvě chaty 171 1 171
Velký cihlový dům 195 1 195
Kamenný obchod 210 1 210
Dvě věže 116 2 232
Dvě mramorové věže 116 2 232
Kamenná věž 80 3 240
Farma 121 2 242
Omítnutý dům 280 1 280 Vila - 200 políček
Malá pískovcová vila 285 1 285
Mramorový dům se zahradou 289 1 289
Pískovcový dům 361 1 361
Omítnutá vila 121 3 363
Střední chata 400 1 400
Velká chata 300 2 600
Velká farma 340 2 680
Velká dřevěná vila 399 2 798 Sídlo - 300 políček
Velká pískovcová vila 418 2 836
Kamenná pevnost 504 2 1008
Velká kamenná věž 272 4 1088
Velká mramorová vila 380 3 1140
Kamenný hrad 625 2 1250
Dřevěná pevnost 460 3 1380
Dřevěná pevnost se zahradou 1155 2 2310

Ceník výstavby

Jakmile obdržíte návod na dům, je nutné při jeho výstavbě uhradit i následující položky: obytnou plochu, zastřešení domu, zastatikování a dodat materiál potřebný ke stavbě. Ceník materiálu naleznete ZDE.

Cena za 1 políčko Cena za Malý dům Cena za Velký dům Cena za Vilu Cena za Sídlo
Plocha obytná 100 zlatých 5 000 zlatých 10 000 zlatých 20 000 zlatých30 000 zlatých
Plocha střecha 50 zlatých 2 500 zlatých 5 000 zlatých 10 000 zlatých15 000 zlatých
Zastatikování 15 zlatých 750 zlatých 1 500 zlatých3 000 zlatých4 500 zlatých
Odstatikování 15 zlatých 750 zlatých 1 500 zlatých 3 000 zlatých4 500 zlatých

Návod na městskou budovu - 20 000 zlatých.
Návod na hospodářskou budovu - cena dle požadavku a druhu.

Povolení ke stavbě domu

jpg

Od roku 2014 se povolení k výstavbě domu vydává pouze na území měst a jejich přilehlé okolí. Toto povolení vydává starosta města za cenu dle svého uvážení.
Výstavba domu mimo území města či jeho přilehlého okolí, tj. do divočiny, není povolena.

Ohrady, stáje, ovčárny a jiné stavby, ke kterým starosta vydává stavební povolení mohou být postaveny pouze do přilehlého okolí města a polních oblastí. Budovy, které budou postaveny do divočiny a mimo území měst, budou strženy!

Povolený stavební materiál dle území

Druhy stavebního materiálu k výstavbě domu povolených na konkrétním území:

 • Andor
  povoleny dřevěné, kamenné a omítnuté stavby
 • Margaard
  povoleny dřevěné a kamenné stavby
 • Lewan
  povoleny dřevěné a mramorové stavby
 • Thyris
  povoleny pískovcové a omítnuté stavby

Co dál?

Ihned po stavbě dostanete do batohu a do bankovní schránky klíče od domu - pomocí nich můžete zamykat nebo odemykat kterékoli dveře uvnitř domu. Hned po postavení domu doporučuji použít vývěsku od domu, na které si nastavíte vše potřebné. Co je co vysvětlím vzápětí…

jpg

Nabídka vlastníka

V nabídce vlastníka najdete různé nastavení. V záhlaví jsou informace o domu - kde se nachází, jak se jmenuje (dá se změnit) a stav domu. Dům postavíte nepoškozený, a postupem času chátrá. Když necháte dům chátrat, po čase se sám zboří, pokud ale budete platit opravy domu, bude i po měsících vypadat stále jako nový. V nabídce následují informace o spoluvlastnících a přátelích - během užívání domu si můžete nastavit spoluvlastníky a přátele domu, kteří budou mít přístup dovnitř stejně jako vy. Rozdíl mezi vlastníkem, spoluvlastníky a přáteli vysvětlím v dalších kapitolách. Co je v nabídce dál? Cena domu… Ta je stejná pro všechny domy téhož druhu a od ní se odvíjí cena oprav atp. Poslední informativní položkou je v tomto případě „veřejně přístupný dům“. Tato položka pouze ukazuje všem náhodným kolemjdoucím kdo všechno smí do domu vstoupit. V nastavení domu nemá tento text žádný význam, pouze informační. A konečně nějaká tlačítka… K jednotlivým nastavením viz další kapitoly.
Operace s vlastnictvím domu

jpg

Co najdete v této nabídce? V první řade nastavení typu domu, ale to už, jak jsem zmínil výše, nemá žádný než informační charakter. Další položka umožňuje nechat vyrobit klíč od domu (ale pozor, u domu se nedá změnit zámek, a tak si dejte pozor, komu klíče vyrábíte). Převádění vlastnictví dělá přesně to, co se říká v názvu - převádí vlastnictví :) To použijte jen tehdy, kdy od vás někdo váš dům odkoupí nebo se dohodnete s nějakým spoluvlastníkem o převedení vlastnictví. Další položka je podobná jako u domů v pronájmu - umožňuje vstup členům cechu. Ti pak mají přístup bez klíče stejně jako přátelé a spoluvlastníci. No a poslední položku raději nezkoušejte, zvlášť pokud je váš dům nově postaven. Zbourání domu vrátí dům do smlouvy, jenže za to musíte zaplatit jednu čtvrtinu ceny domu.Seznam spoluvlastníků nebo přátel domu

jpg

V seznamu spoluvlastníků můžete přidávat a mazat spoluvlastníky - kliknutím na tlačítko u volného slotu se objeví kurzor s výběrem nového spoluvlastníka, s kliknutím na obsazený slot (se jménem spoluvlastníka) jej ze seznamu odstraníte a on ztratí veškerá práva na domě. O něco níže můžete nastavit všem spoluvlastníkům privilegia - zda mohou či nemohou přidávat a mazat přátele domu, zda mají přístup členové jejich cechů (pokud jsou z jiného cechu než vy a vy pro sebe nastavíte přístup svému cechu tak může mít do domu přístup více cechů najednou), zda mohou či nemohou provádět úpravy domu (změna typu vývěsky a podobně) a nakonec zda mohou nechat opravovat dům. Všechna tato nastavení fungují na principu může / nemůže, a proto si dávejte pozor koho si berete do domu, protože privilegia jsou pro všechny spoluvlastníky stejná.

Seznam přátel je velmi podobný seznamu spoluvlastníků - jen s tím rozdílem, že přátele mají pouze přístup do domu a tím jejich privilegia končí. Na druhou stranu si můžete vybrat až 7 přátel - a to znamená (pokud umožníte spoluvlastníkům nastavovat své přátele) až 28 možných přátel jednoho domu. Tedy, pokud to všechno sečtu, do domu může mít přístup celkem 33 lidí, pokud nepočítám cechy vlastníka a spoluvlastníků.

Úpravy domu

jpg

Nabídka úprav domu je zvlášť široká. V první řadě můžete změnit vzhled vývěsky, pokud se vám nelíbí ta standardní (ale každá změna stojí 20 měďáků, zato výběr druhů vývěsek je velmi široký). Můžete zde změnit i jméno domu, ale v novém jméně domu prosím nepoužívejte diakritiku. Dál si z nabídky můžete vybrat zamknutí dveří nebo truhly - zamčením se rozumí opatření zámkem, který můžete v další položce odstranit. Tyto položky jsou placené, protože zámky nejsou součástí domu a musí se dokupovat. Naopak připevňování nebo uvolňování kusů nábytku může být užitečné třeba pokud váš dům slouží jako obchod a chcete v něm vystavit zboží, tak aby vám jej nenechaví zákazníci neodnesli spolu s nákupem. Ale ani neupevněné kusy nábytku vám z domu samy od sebe nezmizí. Oprava domu je možná jen v případě, pokud je dům poškozený - potom se vám zobrazí cena opravy kterou jednorázově zaplatíte. Oprava se nedá provádět částečně, musíte vždy celou částku oprav složit najednou.

Pro ty, kdož nemají možnost opravovat denně, slouží funkce „nastavit truhlu s penězi“ pak se z této truhly budou odečítat peníze za opravy automaticky a Vy se nemusíte bát, že Vám dům spadne.

No, a to je asi vše co je pro vás, vlastníka domu, důležité znát. Nabídky spoluvlastníků jsou vesměs jen okleštěné verze těchto „vlastnických“, přátelé v domě nemají téměř žádná privilegia - jen vstup. Doufám, že vám tyto instrukce a vysvětlivky příjdou vhod :)

info/domy.txt · Poslední úprava: 2018/10/29 20:18 autor: Arella