Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:domy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
info:domy [2017/07/12 15:44]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
info:domy [2018/10/29 20:18] (aktuální)
Arella [Povolení ke stavbě domu]
Řádek 78: Řádek 78:
 Od roku 2014 se povolení k výstavbě domu vydává pouze na území měst a jejich přilehlé okolí. Toto povolení vydává starosta města za cenu dle svého uvážení.\\ Od roku 2014 se povolení k výstavbě domu vydává pouze na území měst a jejich přilehlé okolí. Toto povolení vydává starosta města za cenu dle svého uvážení.\\
 Výstavba domu mimo území města či jeho přilehlého okolí, tj. do divočiny, není povolena. Výstavba domu mimo území města či jeho přilehlého okolí, tj. do divočiny, není povolena.
 +
 +**Ohrady, stáje, ovčárny a jiné stavby, ke kterým starosta vydává stavební povolení mohou být postaveny pouze do přilehlého okolí města a polních oblastí. Budovy, které budou postaveny do divočiny a mimo území měst, budou strženy!**
  
 === Povolený stavební materiál dle území === === Povolený stavební materiál dle území ===
info/domy.txt · Poslední úprava: 2018/10/29 20:18 autor: Arella