Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:herni_tresty

Herní Tresty

Pokud vaše postava poruší některé z herních pravidel, může jí postihnout trest na základě spáchaného prohřešku. Tresty udělují funkcionáři různých postavení. Na této stránce najdete několik příkladů herních trestů, které mohou funkcionáři vaší postavě udělit.

Napomenutí

Vše začíná napomenutím, funkcionář vás může okřiknout nebo požádat o schování zbraně či maskování. Další krok záleží čistě na vás. Pokud se ale divíte, že sedíte v žaláři a nikdo vás nenapomenul, očividně děláte něco špatně.

Zabavení zbraně, maskování

Dalším z mnoha herních trestů může být takový, že vám funkcionář zbraň či maskování zabaví. Není vyloučeno že vám zabaví i něco dalšího, například kradenou věc. Nikdy vám ale nic nevezme aby se sám obohatil.

Uvržení do žaláře

Pokud spácháte vážnější prohřešek, je funkcionář oprávněn vás na určitou dobu uvrhnout do žaláře. Můžete jít dobrovolně, tím si dobu pobytu můžete zkrátit. Doba, kterou v žaláři strávíte záleží čistě na funkcionáři a na vašem provinění. Pokud vám dobrovolný eskort nevyhovuje, musí vás funkcionář porazit a omráčit, popřípadě vám zabránit v útěku RP cestou. V žaláři bude vaše postava celá paralyzována, tudíž se z cely tak snadno nedostanete. Funkcionář vás ze žaláře může propustit předčasně, pokud se domluvíte v rámci RP.

Mimo funkcionářů vás do žaláře mohou uvrhnout i stráže (modří) což se může aktuálně stát výhradně v hlavním městě Andarie - Andoru. Stane se tak v případě, kdy zešednete. V případě označení vraha vás stráž zatkne automaticky. Pokud vám bude do města vydán zákaz systémově, stráž vás nezatkne, ale omráčí. Což může značně zkomplikovat váš návrat k tělu.

Kopání materiálu

Funkcionář je oprávněn poslat vás kdykoli do pracovního tábora nehledě na výši provinění. Má to své výhody, odčiníte si svůj prohřešek a ještě budete prospěšní městu. Než vás do takového tábora pošle, je potřeba aby vás uvrhl do žaláře. Pak už vás stačí systémově eskortovat. Při takovém přesunu budete ze žaláře automaticky propuštěni, takže se tam po dokopání znovu nevrátíte (neusoudí - li funkcionář jinak). Až dokopete, budete propuštěni před bránu tábora.

Soud

Klik

Vaše postava může být souzena za prohřešky vůči městu, frakci či území. V takovém případě nepobudete v městských žalářích, ale v soudních, kde to zrovna dvakrát nevoní. Po několika líčení na vás čeká rozsudek. V době čekání na soud či soudní rozsudek nemůžete komunikovat s nikým, neusoudí - li soudce jinak.

Mrskání (bičování)

Velmi oblíbený herní trest ve formě bičování může být udělen i bez soudního rozsudku. Pokud se někdo z funkcionářů rozhodne vaší postavu zbičovat, bude nejprve uvržena do žaláře, kde vyčká na den bičování. V den bičování bude předvedena na náměstí města, ve kterém byl trest udělen a bude přivázána ke kůlu. Následně dostane několik ran od funkcionáře bičem na holá záda, dokud neupadne do bezvědomí. Posléze může být znovu uvržena do žaláře, kde stráví nějakou dobu, než bude propuštěna, nebo může být převezena do pracovního tábora, kde se zotaví.

Amputace či extrakce některé části těla

A nyní ta horší část, která vás může ve hře potkat. Pokud ani pohrození prstem nestačí a pobyt s krysami vaši postavu dostatečně nepoučil, může vám funkcionář amputovat některou z části těla.

 • Začneme u zubů. Klasický způsob výslechu neproniknutelných vězňů a výtržníků. Funkcionář (častokrát herold nebo soudce) si k vaší cele dotáhne brašnu s náčiním, a vytrhne vám dva či tři zuby. Pokud nechcete aby vaše postava dopadla jako náš nejstarší hráč Inet, bude lepší když spustíte
 • U zubů to ale nekončí. Následně může vaše postava přijít o jazyk, kdy jí jej daný funkcionář vyřízne. Tím pádem ztrácíte možnost jakkoli komunikovat. Systémově se vám zakáže mluva včetně kouzlení a vy můžete využívat výhradně emoty.
 • V případě že soud vynese rozsudek amputovat vám jednu z rukou, ztrácíte možnost nosit obouruční zbraně. Takové kopí už do ruky nevezmete. Pokud vám bude useknuta i druhá, ztrácíte možnost uchopit cokoli, i kdyby šlo o neškodnou lucernu.
 • Pokud bude vaše postava odsouzena k přelámání nohy, může se stát, že vám bude systémově omezeno chození a budete častokrát více unaveni.

Další řada RP trestů

Na Andarii se s nimi téměř nesetkáte…

 • Oběšení
 • Stětí
 • Upálení na hranici
 • Lámání v kole (většinou končí smrtí, šťastlivci si mohou užít hraní života mrzáka)
 • Přibití za jazyk (ke kůlu, šibenici)
 • Uříznutí uší nebo nosu
 • Natahování na skřipec (oblíbené v tamních mučírnách)
 • Vypalování cejchu žhavým železem
 • Pálení ohněm

Poprava

Ač je smrt ve světě UO záhadou, poprava vždy znamená konec hry. Ve většině případech musí být nejdříve uskutečněno soudní líčení a nad popraveným musí být vynesen rozsudek císařským soudcem. Poprava se řeší s GM týmem a měla by být uskutečněna veřejně. S popravou hráčů se ve hře častokrát nesetkáte. Jde o mimořádnou událost. Většinou se setkáte s popravou NPC (mimohráčského charakteru)

Zákaz do města, na území

Starostové či vládci území vám do měst či na území mohou udělit zákaz. V takovém případě se nedostanete přes brány města a zaútočí na vás i šedí strážní.

Vnitřní tresty cechů

Každý cech má svá vlastní pravidla, která jakožto jejich případný člen musíte dodržovat. Pokud se tak nestane, můžete být trestáni i dle kodexů cechu.

Pokud si myslíte, že vám byl trest udělen neprávem a chcete se odvolat, nebo věc řešit, obraťte se buď na Dorchaideho nebo Erretha Obrátit se můžete i na admina Noldu

info/herni_tresty.txt · Poslední úprava: 2019/08/02 15:05 autor: Hopsinka