Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:imer

Barbarská Osada Imer

Domovina barbarů, ke dni 18.08.2021 osadu obývá 30 občanů.

imer

Před vpádem skřetů býval Imer dvouměstím rozkládajícím se na severovýchodním okraji andarijského kontinentu. Severní Imer byl osadou, kde má kořeny většina současných barbarů z kmene Kulgur. Kolem velkého ohniště, ochráněny skalními stěnami stávaly přístřešky starších a na ledových pláních se rozkládaly dřevěné chýše několika menších kmenů. Dolní Imer byl v dobách své největší slávy obchodním přístavem, kde se setkávala barbarská kultura s obchodními loďmi z jižních krajů. Město se rozkládalo na mnoha ostrovech, které byly propojeny soustavou dřevěných a kamenných mostů.

Vpád skřetů však toto město na dlouhá léta oddělil od zbytku Andarie. Místo, odkud skřeti na Andarii přišli, se totiž nacházelo nedaleko od Horního Imeru kdesi na ledových ostrovech východně od pevniny. Právě barbaři byli prvními, kdo skřetí invazi pocítil na vlastní kůži. Z obou Imerů zbyly hořící jen trosky a vzpomínky přeživších, kteří stihli zachránit jen holý život.

Avšak jednoho dne nastala změna. Lidé se vzepřeli vojskům skřetů a postupně začali dobývat už ztracená území zpět. A práve Imer byl posledním z míst na kontinentě, které bylo osvobozeno. 29. dne měsíce babince (září v barbarském kalendáři) padl poslední skřet v Horním Imeru. Dolní Imer, nebo to, co z něj zbylo, zatím zůstává pod nadvládou skřetů.

Z vůle Mrogrotha byl dobyt Horní Imer dne 29. září sedmého roku vojskem, jemuž velel Nakrul Axantur.

V dobách kdy Andarii svíral útok hledačů, byl Imer domovinou Quarazoma a Setama, démonů, kteří hledače vedli. Nakrul Sigfried dne 26. měsíce 1. roku 14 vyhlásil oběma démonům otevřeně válku. Válka trvala dlouho do noci a celá Andarie byla barbarům nápomocná. Řinčení zbraní, zuřivé sněžení, vlaní cechovních standart, krev, narážení šípů do ok hledačů, řev draků, sesílání mocných zaklínadel a válení se upocených knězů ve sněhu, umírání koňů - to vše válka obsahovala. Setam nakonec v bitvě tváří v tvář zemřel. Přes to vše se město nepodařilo získat zpět. Druhý z démonů trosky města opustil díky ukrutné zimě, která mu armádu hledačů ničila. Už se nikdy nevrátil, kam zmizel nikdo neví.

Na císařské schůzi 5.7. roku 18 vyjádřila Císařovna Kilias přání do zimy barbarskou domovinu obnovit. Přípravy na obnovu začali ihned a nyní se ze zasněžených trosek stává rozlehlá barbarská osada. Pach hledačů byl vyvětrán a barbaři se opět mohou vrátit tam, odkud byli vyhnáni. Plání ohně, barbarské rituály a hlavně hodně chlastu, Grum!

Hierarchie kmene Kulgur
Nakrul Vůdce kmene
Herndall Starosta
Thurizad Soudce
Valkyr Herold

Funkcionáři

Funkce Funkce a jméno Nadřízený
Herndall / Starosta Herndall Inet Kapitán Coltaine (GM)
Jak šel čas...

Vládci města:

  • Poslední vládce: Nakrul Illidan
  • Nakrul Axantur
  • Nakrul Sigfried (vládl jeden den, poté rezignoval)
  • Nakrul Axantur
  • Nakrul Gyndor
  • Nakrul Axantur 29.9.2007 - ?

Správci města:

  • Inet 22.11.19 - současnost
info/imer.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1