Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:imer

Toto je starší verze dokumentu!


Barbarská domovina Imer (momentálně je město opuštěné)

imer

Před vpádem skřetů býval Imer dvouměstím rozkládajícím se na severovýchodním okraji andarijského kontinentu. Severní Imer byl osadou, kde má kořeny většina současných barbarů z kmene Kulgur. Kolem velkého ohniště, ochráněny skalními stěnami stávaly přístřešky starších a na ledových pláních se rozkládaly dřevěné chýše několika menších kmenů. Dolní Imer byl v dobách své největší slávy obchodním přístavem, kde se setkávala barbarská kultura s obchodními loďmi z jižních krajů. Město se rozkládalo na mnoha ostrovech, které byly propojeny soustavou dřevěných a kamenných mostů.

Vpád skřetů však toto město na dlouhá léta oddělil od zbytku Andarie. Místo, odkud skřeti na Andarii přišli, se totiž nacházelo nedaleko od Horního Imeru kdesi na ledových ostrovech východně od pevniny. Právě barbaři byli prvními, kdo skřetí invazi pocítil na vlastní kůži. Z obou Imerů zbyly hořící jen trosky a vzpomínky přeživších, kteří stihli zachránit jen holý život.

Avšak jednoho dne nastala změna. Lidé se vzepřeli vojskům skřetů a postupně začali dobývat už ztracená území zpět. A práve Imer byl posledním z míst na kontinentě, které bylo osvobozeno. 29. dne měsíce babince (září v barbarském kalendáři) padl poslední skřet v Horním Imeru. Dolní Imer, nebo to, co z něj zbylo, zatím zůstává pod nadvládou skřetů.

Z vůle Mrogrotha byl dobyt Horní Imer dne 29. září 2007 vojskem, jemuž velel Nakrul Axantur.

Na císařské schůzi 5.7.2018 vyjádřila Císařovna Kilias přání do zimy obnovit město Imer. Město Imer nakonec do zimy obnoveno nebylo, nicméně nic není ztraceno. V hlavním městě Andarie - Andoru se stále nachází truhla, kam mohou obyvatelé Andarie ukládat své dary na obnovu tohoto nádherného města.

Jak šel čas...
  • Poslední vládce: Nakrul Illidan
  • Nakrul Axantur
  • Nakrul Sigfried (vládl jeden den, poté rezignoval)
  • Nakrul Axantur
  • Nakrul Gyndor
  • Nakrul Axantur 29.9.2007 - ?
Hierarchie kmene Kulgur
Nakrul Vůdce kmene
Herndall Starosta
Thurizad Soudce
Valkyr Herold
info/imer.1571067056.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/14 17:30 autor: Hopsinka