Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:knihovny

Veřejné knihovny

knihovna2

O knihách obecně

Kniha, nevysychající zdroj vědění, poučení a zábavy. Jestli něco v tomto krutém, drsném a nestálém světě přetrvá, pak je to právě ona. Skrze ní můžeme předat nadcházejícím generacím náš odkaz tak, aby nedošlo k jeho obvyklému zkreslování a degradaci, jako tomu bývá u mluveného slova, jenž se ukládá v nejisté lidské paměti. Bohužel, i věc tak věčná jako kniha se může chybnou manipulací nenávratně poškodit, či dokonce ztratit a právě tomuto se snaží předcházet instituce známá pod názvem knihovna. Snad ani neexistuje svět, kde by toto okno do starobylého života chybělo, a proto ani Andarie není výjimkou.

Andorská knihovna

První z trojice knihoven, jenž se na území našeho království nachází, můžeme najít přímo v centru všeho dění - u Andorského náměstí, přímo nad bankou [1430, 1690]. Tomuto skvostu, jenž byl založen filosofem Platónem, dal vzniknout samotný královský stavitel Sir Johny, který obstaral veškerý potřebný materiál a vybavení, jenž posléze sám zabudoval a umístil na příslušná místa. Přestože byla knihovna otevřena poměrně nedávno - přesněji 26. února roku 5 - už stihla projít jednou kompletní rekonstrukcí a stěhováním z třetího patra První andorské banky do druhého.

Thyriská knihovna

Druhá knihovna se nalézá na území města, jehož krása se vymyká z jakýchkoli známých měřítek, v středu perly Andarie, zářícímu klenotu písků a pouští, Thyrisu. Stejně jako její andorská sestra, i ona se nachází na periferii ústředí Thyrisu, u kolosea [1865, 2645]. Jméno zakladatele, ani hlavní stavitele se samozřejmě neliší. Budova byla otevřena pro veřejnost památného dne 4. dubna roku 5.

Havantská knihovna

Prozatím poslední knižní středisko je možno najít v malé ostrovní vesničce jménem Havant, přesněji v zadní, oddělené části tamního divadla [619, 2116]. Iniciátorem výstavby byl místní správce Banet, jenž Platóna dne 29. června roku 5 v časných ranních hodinách navštívil přímo v sídle Akademie s žádostí, zda by nemohl v jeho oblasti založit další z andarijských knihoven. Onen zmíněný byl touto nabídkou velice potěšen, a proto neprodleně kontaktoval cech Královských Stavitelů, jenž mu jako vždy s výstavbou pomohl. Tamnímu inventáři přirozeně nechybí nic z obsahu, jímž disponují knihovny v Andoru či Thyrisu. Před vchodem do budovy je samozřejmě možno nalézt i kovovou bednu na příspěvky, ať knižní či peněžní.

Lewanská knihovna

Knihovna v Lewanu byla založena nedlouho po znovu-vystavení města, tedy v létě roku 6, na přání Finweho, tehdejšího ceremoniáře Menel Sangy. Budova knihovny byla zřízena v domě nedaleko centra města. Krom běžných knih zde můžete najít i takzvané Lewanské spisy, ve kterých se snaží autor přiblížit historii města.

Pravidla a doporučení

 1. Je přísně zakázáno vynášet jakákoliv díla vně budovy knihoven.
 2. Doporučuji nepokládat knihy na stoly, jelikož mají tendence občas zapadávat od nepřístupných děr.
 3. Spisy, kterými hodláte přispět do inventáře knihovny, ukládejte prosím do příslušných beden k tomu účelu stvořených.
 4. Za žádnou cenu nepoužívejte ve svazcích diakritiku. Háčky, čárky a různé speciální znaky se pravidelně rozmažou.
 5. Zloději a lapkové porušující bod jedna budou velice přísně potrestáni.
 6. V knihovně se netrénují žádné dovednosti, nebojuje, nekřičí a vůbec se tam respektují pravidla slušného chování.

knihovna1

Seznam děl

Seznam děl vztahující se k datu 28. června 05:

Filosofie

 • Amamnesis, rozpomínání - Platón
 • Ideje, duše a poznání - Platón
 • Etika a duše - Platón
 • Kosmologie a duše - Platón

Historie

 • Historie Andarie
 • Bitva o Thyris - Borwen

Naučná literatura

 • Velká nemoc - Platón
 • Telepatie - Platón
 • O povaze magie - Sentus
 • Praktická magie - Paula Tharis
 • Škola šermu mečem - Albrecht II. z Kolovrat
 • Encyklopedie hudby - Elderas
 • Nekromancie - Charnel

Literatura faktů

 • Gulord a Laetri - Nihmael
 • Z andorského žaláře - Milek
 • Zápisky - Josh

Legendy

 • Návrat nekromantů - Eliška

Povídky

 • Příběh Normana - Elanril
 • Válečné kladivo - Uthizar

Andarijské cechy

 • O Akademii - Platón
 • Kronika Akademie - Platón
 • Návrat Akademikův - Platón
 • Struktura Templářů - Martinez
 • Historie Templářů - Martinez

Poesie

 • Knězova modlitba - Groendall
 • Králova smrt - Casualli
 • Kapičky světla svazek I - Itah Noe

Životopisy

 • Merikův příběh - Merik
 • Necrosova cesta - Necros
 • Voxova cesta do Andoru - Vox
 • Arkantova historie - Arkantos

Matematika

 • Základy matematiky - Sillicius

Teologie

 • Poselství Satanovo - Tiamat

© Platón

info/knihovny.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1