Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:knihovny

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

info:knihovny [2017/04/27 17:25]
Nolda [Seznam děl]
info:knihovny [2017/04/27 17:25]
Řádek 1: Řádek 1:
- 
-====== Veřejné knihovny ====== 
-{{ http://www.andaria.cz/images/knihovna2.jpg|knihovna2}} 
- 
-==== O knihách obecně ==== 
- 
-Kniha, nevysychající zdroj vědění, poučení a zábavy. Jestli něco v tomto krutém, drsném a nestálém světě přetrvá, pak je to právě ona. Skrze ní můžeme předat nadcházejícím generacím náš odkaz tak, aby nedošlo k jeho obvyklému zkreslování a degradaci, jako tomu bývá u mluveného slova, jenž se ukládá v nejisté lidské paměti. Bohužel, i věc tak věčná jako kniha se může chybnou manipulací nenávratně poškodit, či dokonce ztratit a právě tomuto se snaží předcházet instituce známá pod názvem knihovna. Snad ani neexistuje svět, kde by toto okno do starobylého života chybělo, a proto ani Andarie není výjimkou. 
- 
-==== Andorská knihovna ==== 
- 
-První z trojice knihoven, jenž se na území našeho království nachází, můžeme najít přímo v centru všeho dění - u Andorského náměstí, přímo nad bankou [1430, 1690]. Tomuto skvostu, jenž byl založen filosofem Platónem, dal vzniknout samotný královský stavitel Sir Johny, který obstaral veškerý potřebný materiál a vybavení, jenž posléze sám zabudoval a umístil na příslušná místa. Přestože byla knihovna otevřena poměrně nedávno - přesněji 26. února roku 5 - už stihla projít jednou kompletní rekonstrukcí a stěhováním z třetího patra První andorské banky do druhého. 
- 
-==== Thyriská knihovna ==== 
- 
-Druhá knihovna se nalézá na území města, jehož krása se vymyká z jakýchkoli známých měřítek, v středu perly Andarie, zářícímu klenotu písků a pouští, Thyrisu. Stejně jako její andorská sestra, i ona se nachází na periferii ústředí Thyrisu, u kolosea [1865, 2645]. Jméno zakladatele, ani hlavní stavitele se samozřejmě neliší. Budova byla otevřena pro veřejnost památného dne 4. dubna roku 5. 
- 
-==== Havantská knihovna ==== 
- 
-Prozatím poslední knižní středisko je možno najít v malé ostrovní vesničce jménem Havant, přesněji v zadní, oddělené části tamního divadla [619, 2116]. Iniciátorem výstavby byl místní správce Banet, jenž Platóna dne 29. června roku 5 v časných ranních hodinách navštívil přímo v sídle Akademie s žádostí, zda by nemohl v jeho oblasti založit další z andarijských knihoven. Onen zmíněný byl touto nabídkou velice potěšen, a proto neprodleně kontaktoval cech Královských Stavitelů, jenž mu jako vždy s výstavbou pomohl. Tamnímu inventáři přirozeně nechybí nic z obsahu, jímž disponují knihovny v Andoru či Thyrisu. Před vchodem do budovy je samozřejmě možno nalézt i kovovou bednu na příspěvky, ať knižní či peněžní. 
- 
-==== Lewanská knihovna ==== 
- 
-Knihovna v Lewanu byla založena nedlouho po znovu-vystavení města, tedy v létě roku 6, na přání Finweho, tehdejšího ceremoniáře Menel Sangy. Budova knihovny byla zřízena v domě nedaleko centra města. Krom běžných knih zde můžete najít i takzvané Lewanské spisy, ve kterých se snaží autor přiblížit historii města. 
- 
-==== Pravidla a doporučení ==== 
- 
-  - Je přísně zakázáno vynášet jakákoliv díla vně budovy knihoven. 
-  - Doporučuji nepokládat knihy na stoly, jelikož mají tendence občas zapadávat od nepřístupných děr. 
-  - Spisy, kterými hodláte přispět do inventáře knihovny, ukládejte prosím do příslušných beden k tomu účelu stvořených. 
-  - Za žádnou cenu nepoužívejte ve svazcích diakritiku. Háčky, čárky a různé speciální znaky se pravidelně rozmažou. 
-  - Zloději a lapkové porušující bod jedna budou velice přísně potrestáni. 
-  - V knihovně se netrénují žádné dovednosti, nebojuje, nekřičí a vůbec se tam respektují pravidla slušného chování. 
- 
-{{ http://www.andaria.cz//images/knihovna1.jpg|knihovna1}} 
- 
-==== Seznam děl ==== 
-Seznam děl vztahující se k datu **28. června 05**: 
- 
-=== Filosofie === 
-  * Amamnesis, rozpomínání - //Platón// 
-  * Ideje, duše a poznání - //Platón// 
-  * Etika a duše - //Platón// 
-  * Kosmologie a duše - //Platón// 
- 
-=== Historie === 
-  * Historie Andarie 
-  * Bitva o Thyris - //Borwen// 
- 
-=== Naučná literatura === 
-  * Velká nemoc - //Platón// 
-  * Telepatie - //Platón// 
-  * O povaze magie - //Sentus// 
-  * Praktická magie - //Paula Tharis// 
-  * Škola šermu mečem - //Albrecht II. z Kolovrat// 
-  * Encyklopedie hudby - //Elderas// 
-  * Nekromancie - //Charnel// 
- 
-=== Literatura faktů === 
-  * Gulord a Laetri - //Nihmael// 
-  * Z andorského žaláře - //Milek// 
-  * Zápisky - //Josh// 
- 
-=== Legendy === 
-  * Návrat nekromantů - //Eliška// 
- 
-=== Povídky === 
-  * Příběh Normana - //Elanril// 
-  * Válečné kladivo - //Uthizar// 
- 
-=== Andarijské cechy === 
-  * O Akademii - //Platón// 
-  * Kronika Akademie - //Platón// 
-  * Návrat Akademikův - //Platón// 
-  * Struktura Templářů - //Martinez// 
-  * Historie Templářů - //Martinez// 
- 
-=== Poesie === 
-  * Knězova modlitba - //Groendall// 
-  * Králova smrt - //Casualli// 
-  * Kapičky světla svazek I - //Itah Noe// 
- 
-=== Životopisy === 
-  * Merikův příběh - //Merik// 
-  * Necrosova cesta - //Necros// 
-  * Voxova cesta do Andoru - //Vox// 
-  * Arkantova historie - //Arkantos// 
- 
-=== Matematika === 
-  * Základy matematiky - //Sillicius// 
- 
-=== Teologie === 
-  * Poselství Satanovo - //Tiamat// 
- 
-© Platón 
  
info/knihovny.txt · Poslední úprava: 2017/04/27 17:25 (upraveno mimo DokuWiki)