Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:knihovny

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
info:knihovny [2016/10/26 06:22]
coolemon vytvořeno
info:knihovny [2017/04/27 17:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +====== Veřejné knihovny ======
 {{ http://​www.andaria.cz/​images/​knihovna2.jpg|knihovna2}} {{ http://​www.andaria.cz/​images/​knihovna2.jpg|knihovna2}}
  
-\\ +==== O knihách obecně ​====
-===== Veřejné knihovny ​===== +
- +
-O knihách obecně+
  
 Kniha, nevysychající zdroj vědění, poučení a zábavy. Jestli něco v tomto krutém, drsném a nestálém světě přetrvá, pak je to právě ona. Skrze ní můžeme předat nadcházejícím generacím náš odkaz tak, aby nedošlo k jeho obvyklému zkreslování a degradaci, jako tomu bývá u mluveného slova, jenž se ukládá v nejisté lidské paměti. Bohužel, i věc tak věčná jako kniha se může chybnou manipulací nenávratně poškodit, či dokonce ztratit a právě tomuto se snaží předcházet instituce známá pod názvem knihovna. Snad ani neexistuje svět, kde by toto okno do starobylého života chybělo, a proto ani Andarie není výjimkou. Kniha, nevysychající zdroj vědění, poučení a zábavy. Jestli něco v tomto krutém, drsném a nestálém světě přetrvá, pak je to právě ona. Skrze ní můžeme předat nadcházejícím generacím náš odkaz tak, aby nedošlo k jeho obvyklému zkreslování a degradaci, jako tomu bývá u mluveného slova, jenž se ukládá v nejisté lidské paměti. Bohužel, i věc tak věčná jako kniha se může chybnou manipulací nenávratně poškodit, či dokonce ztratit a právě tomuto se snaží předcházet instituce známá pod názvem knihovna. Snad ani neexistuje svět, kde by toto okno do starobylého života chybělo, a proto ani Andarie není výjimkou.
Řádek 24: Řádek 23:
 Knihovna v Lewanu byla založena nedlouho po znovu-vystavení města, tedy v létě roku 6, na přání Finweho, tehdejšího ceremoniáře Menel Sangy. Budova knihovny byla zřízena v domě nedaleko centra města. Krom běžných knih zde můžete najít i takzvané Lewanské spisy, ve kterých se snaží autor přiblížit historii města. Knihovna v Lewanu byla založena nedlouho po znovu-vystavení města, tedy v létě roku 6, na přání Finweho, tehdejšího ceremoniáře Menel Sangy. Budova knihovny byla zřízena v domě nedaleko centra města. Krom běžných knih zde můžete najít i takzvané Lewanské spisy, ve kterých se snaží autor přiblížit historii města.
  
-Pravidla a doporučení+==== Pravidla a doporučení ​====
  
-|1.|Je přísně zakázáno vynášet jakákoliv díla vně budovy knihoven. ​                                                     | +  - Je přísně zakázáno vynášet jakákoliv díla vně budovy knihoven. 
-|2.|Doporučuji nepokládat knihy na stoly, jelikož mají tendence občas zapadávat od nepřístupných děr.                   | +  ​- ​Doporučuji nepokládat knihy na stoly, jelikož mají tendence občas zapadávat od nepřístupných děr. 
-|3.|Spisy, kterými hodláte přispět do inventáře knihovny, ukládejte prosím do příslušných beden k tomu účelu stvořených.| +  ​- ​Spisy, kterými hodláte přispět do inventáře knihovny, ukládejte prosím do příslušných beden k tomu účelu stvořených. 
-|4.|Za žádnou cenu nepoužívejte ve svazcích diakritiku. Háčky, čárky a různé speciální znaky se pravidelně rozmažou. ​   | +  ​- ​Za žádnou cenu nepoužívejte ve svazcích diakritiku. Háčky, čárky a různé speciální znaky se pravidelně rozmažou. 
-|5.|Zloději a lapkové porušující bod jedna budou velice přísně potrestáni. ​                                             | +  ​- ​Zloději a lapkové porušující bod jedna budou velice přísně potrestáni. 
-|6.|V knihovně se netrénují žádné dovednosti, nebojuje, nekřičí a vůbec se tam respektují pravidla slušného chování. ​   |+  ​- ​V knihovně se netrénují žádné dovednosti, nebojuje, nekřičí a vůbec se tam respektují pravidla slušného chování.
  
 {{ http://​www.andaria.cz//​images/​knihovna1.jpg|knihovna1}} {{ http://​www.andaria.cz//​images/​knihovna1.jpg|knihovna1}}
  
 +==== Seznam děl ====
 Seznam děl vztahující se k datu **28. června 05**: Seznam děl vztahující se k datu **28. června 05**:
  
-Filosofie\\ +=== Filosofie ​=== 
-• Amamnesis, rozpomínání - //Platón//\\ +  ​* ​Amamnesis, rozpomínání - //​Platón//​ 
-• Ideje, duše a poznání - //Platón//\\ +  ​* ​Ideje, duše a poznání - //​Platón//​ 
-• Etika a duše - //Platón//\\ +  ​* ​Etika a duše - //​Platón//​ 
-• Kosmologie a duše - //Platón// +  ​* ​Kosmologie a duše - //Platón//
- +
-Historie\\ +
-• Historie Andarie\\ +
-• Bitva o Thyris - //Borwen//+
  
-Naučná literatura\\ +=== Historie === 
-• Velká nemoc - //​Platón//​\\ +  * Historie Andarie 
-• Telepatie - //​Platón//​\\ +  * Bitva o Thyris ​- //Borwen//
-• O povaze magie - //​Sentus//​\\ +
-• Praktická magie - //Paula Tharis//​\\ +
-• Škola šermu mečem - //Albrecht II. z Kolovrat//​\\ +
-• Encyklopedie hudby - //​Elderas//​\\ +
-• Nekromancie ​- //Charnel//+
  
-Literatura faktů\\ +=== Naučná literatura === 
-• Gulord a Laetri ​- //Nihmael//\\ +  * Velká nemoc - //Platón// 
-• Z andorského žaláře ​- //Milek//\\ +  * Telepatie ​- //Platón// 
-• Zápisky ​- //Josh//+  * O povaze magie - //Sentus// 
 +  * Praktická magie - //Paula Tharis// 
 +  * Škola šermu mečem - //Albrecht II. z Kolovrat//​ 
 +  * Encyklopedie hudby - //​Elderas//​ 
 +  * Nekromancie - //Charnel//
  
-Legendy\\ +=== Literatura faktů === 
-• Návrat nekromantů - //Eliška//+  * Gulord a Laetri - //​Nihmael//​ 
 +  * Z andorského žaláře - //Milek// 
 +  * Zápisky ​- //Josh//
  
-Povídky\\ +=== Legendy === 
-• Příběh Normana ​- //Elanril//​\\ +  * Návrat nekromantů ​- //Eliška//
-• Válečné kladivo - //Uthizar//+
  
-Andarijské cechy\\ +=== Povídky === 
-• O Akademii - //​Platón//​\\ +  * Příběh Normana ​- //Elanril// 
-• Kronika Akademie - //​Platón//​\\ +  * Válečné kladivo ​- //Uthizar//
-• Návrat Akademikův - //​Platón//​\\ +
-• Struktura Templářů - //Martinez//\\ +
-• Historie Templářů ​- //Martinez//+
  
-Poesie\\ +=== Andarijské cechy === 
-• Knězova modlitba ​- //Groendall//\\ +  * O Akademii ​- //Platón// 
-• Králova smrt - //Casualli//\\ +  * Kronika Akademie ​- //Platón// 
-• Kapičky světla svazek I - //Itah Noe//+  * Návrat Akademikův ​- //Platón// 
 +  * Struktura Templářů - //​Martinez//​ 
 +  * Historie Templářů - //Martinez//
  
-Životopisy\\ +=== Poesie === 
-• Merikův příbě- //Merik//\\ +  * Knězova modlitba ​- //Groendall// 
-• Necrosova cesta - //Necros//\\ +  * Králova smrt - //Casualli// 
-• Voxova cesta do Andoru - //Vox//\\ +  * Kapičky světla svazek I - //Itah Noe//
-• Arkantova historie ​- //Arkantos//+
  
-Matematika\\ +=== Životopisy === 
-• Základy matematiky ​- //Sillicius//+  * Merikův příběh ​- //Merik// 
 +  * Necrosova cesta - //​Necros//​ 
 +  * Voxova cesta do Andoru - //Vox// 
 +  * Arkantova historie - //Arkantos//
  
-Teologie\\ +=== Matematika === 
-• Poselství Satanovo ​- //Tiamat//+  * Základy matematiky ​- //Sillicius//
  
-[[http://www.isst.cz/studenti/beran%20jiri/​|© Platón]]+=== Teologie === 
 +  * Poselství Satanovo - //Tiamat//
  
-\\+© Platón
  
info/knihovny.1477455768.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/26 06:22 (upraveno mimo DokuWiki)