Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:lewan

Toto je starší verze dokumentu!


Lewan, smaragdové město

Skřeti byli tlačeni hlouběji a hlouběji do nitra svého území. Spojené jednotky tří ras jim však nedávaly moc nadějí se ubránit. Po týdnu obléhání a pomalého posouvání hranice se podařilo obsadit zpustošené budovy bývalého města elfů, které však bylo mnoho let pod nadvládou skřetů. Lewan byl pod vedením vůdce elfí rasy, Enialise Liadona, dobyt zpět.

Krátce po získání území a vybudování nových obydlí však Enialis tragicky zahynul a jako nový vůdce je zvolen Willhrub. Život se v novém městě pomalu rozvíjel, elfové spjati s místními lesy zde nalezli více klidu, ovšem vztahy s lidskou frakcí pomalu chladly. To nakonec vyvolalo krátkou válku, která znamenala smrt vůdců obou stran.

Za vlády Nasira se podařilo v Lewanu probudit starodávné enty a posílit tak magii hvozdu. Sám Nasir nakonec zvolil cestu hvozdu a stal se jedním z jeho strážců, stal se druidem.

V této době vládne Lewanu Aran Finwes.

Lewan se snaží o rozkvět elfské kultury, národa a také o posílení magie hvozdu. Jeho cílem je poskytnout klidný domov všem elfům, kteří jsou rozhodnuti žít společně s přírodou, společně s hvozdem. Nad městem drží ochranou ruku také elfská frakce Menel Sanga, jehož členi se vstupem do cechu zavázali k ochraně města a úctě k hvozdu

Zákony Lewanu byly sepsány dne 12.2.07.
Úplné znění naleznete zde

Funkcionáři

Funkce Funkce a jméno Nadřízený
Vůdce frakce / Aran Aran Finwes Císařovna Kilias*
Starosta / Aranduri Aranduri Tristia Aran Finwes
Herold / Naladris Naladris Atan Aran Finwes, Aranduri Tristia

* značí postavy hrané GM

Jak šel čas...

Vůdci frakce:

 • Aran Finwes 02.10.10 - současnost
 • Kiran Nasir 20.3.07 - 01.10.10
 • Kiran Willhrub 11.7.06 - 19.3.07
 • Valishar Enialis Liadon 23.6.06 - 29.6.06

Správci města:

 • Aranduri Tristia 26.11.16 - současnost
 • Arandur Falathrim
 • Arandur Raynis Biely
 • Arandur Elensar
 • Arandur Atan ?.5.12 - ?
 • Aranduri Sylvanas 15.10.10. - ?.4.12
 • Arandur Finwes 30.6.10. - 15.10.10.
 • Arandur Zedd ? - 30.6.10.
info/lewan.1569322232.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/24 12:50 autor: Hopsinka