Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:lewan_zakony

ZÁKONY MĚSTA LEWAN

Dne 23.7.2010

Zákony pro všechny:

1) Pokud není země v ohrožení, je zakázáno pohybovati se se zbraní v ruce. Ať pěšmo nebo koňmo. Vyjímku tvoří pouze kouzelnické hole, které nejsou považovány za zbraň, nýbrž magickou pomůcku.

2) Je zakázáno chodit po městě se zakrytým obličejem, ať už jde o helmu, masku nebo magické formule neznámosti či lektvar mající stejné účinky jako formule.

3) Pokud si osoba pronajme pronájem ve kterém zbyly věci po předchozím majiteli, je povinna okamžitě odevzdat nalezený majetek do sídla Menel Sangy a nebo vhodit dopis do schránky před sídlem. To ale jen v případě, že v sídle nikoho nezastihne. Pokud si původní majitel nevyzvedne svůj majetek do 7 dnů, tak propadá městu.

4) Na území Lewanu je zakázáno vraždit a okrádat. Za porušení této vyhlášky se ukládají pachateli tvrdé tresty.

5) V lewanském hvozdu je zakázáno povolávat a obcovat s nemrtvými.

6) V lewanském hvozdu jsou zakázány jakékoli proměny ať již do zvířecí či jiné podoby.

7) Na území lewanského hvozdu je zakázáno rozdělávat jakýkoli hlídaný i nehlídaný oheň aby nedošlo k případným požárům. Na území lesů obklopujících lewanský hvozd je zakázáno rozdělávat jakýkoli nehlídaný oheň. Pod pokutou a trestem uvěznění v žaláři.

8) Útok na veřejného činitele města Lewan (Kirana, Naladrise, Soudce) a ostatních ochránců pořádku (členové Menel Sangy) se tvrdě trestá.

9) Každý občan Lewanu jest povinen daně platiti.

10) Každý občan Lewanu má přednostní právo k pronajmutí obydlí před občany jiných měst.

11) V případě ohrožení se stává každý občan města členem domobrany a je povinen býti vyzbrojen dle svých možností (vyjímku tvoří starci, ženy, ranění a děti).

12) Je zakázáno vystavování lidských ostatků (uřezaných částí elfích, lidských či barbarských těl) pod pokutou a uvězněním v žaláři.

13) Na území lewanského hvozdu je zakázáno jakékoli ubližování či zabíjení zvěře pod pokutou a uvězněním v žaláři. V okolí Lewanu je povolen lov pouze za účelem obživy.

14) Na území Lewanu je zakázáno jakékoli ničení nebo kácení stromů. Povoleno je pouze otrhání suchého dřeva. Po domluvě s členy Menel Sangy lze získat povolení na kácení určité části okolních lesů a to pouze těch, kde je kácení nevyhnutelné.

Dodatky:

  1. V případě vážného porušení zákonů výše sepsaných bude viník uvězněn v žaláři do doby soudu.
  2. Lewanským hvozdem je myšlena hustě zalesněná oblast a obydlená území.
  3. Každý případ či prohřešek se řeší individuálně dle jednotlivých okolností.
  4. Některé z těchto zákonů se nevztahují na členy Menel Sangy, které by je omezovali v ochraně města.
info/lewan_zakony.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1