Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:lode

Lodě

Majitelem lodě se může stát každý, kdo získá návod na stavbu lodi. Návod lze získat u obchodníků s loděmi v Kyrském království. Spustit loď na vodu (vybalit ze smlouvy) lze pouze u mola. Po spuštění lodi na vodu získá její majitel klíč od lodního úložného prostoru. Řídit loď pak může jen ten, kdo si splní kapitánské zkoušky.

Funkce .shiplist (Obr. 1)

Nastavení kapitána lodi

Pomocí funkce .shiplist (obr. č. 1) si vyberete svou nově postavenou loď. Poté zvolíte Úpravy lodi - otevře se vám dialog s možnými úpravami lodi, kde zvolíte Změnit kapitána, nebo přímo Řízení lodi. Zde potvrdíte volbu kapitána lodi (vás). Po tomto nastavení smíte ovládat loď pouze vy. Spoluvlastníci mohou tuto volbu změnit pouze tehdy, pokud v Operacích vlastnictví lodi povolíte měnit volbu kapitána. Řídit loď může vždy jen jedna osoba.Řízení Lodi (Obr. 2)

Řízení lodi a jiné

Nyní už mate vše potřebné nastaveno a pokud máte splněnu kapitánskou zkoušku, můžete začít se samotným řízením lodi. Vše se ovládá tlačítky přes dialog (viz obr. č 2).
Řízení slovními příkazy bylo zrušeno.

 • Zakotvení lodi označeno č. 1
 • Otevření můstků označeno č. 2
 • Loď má několik rychlostí (1 až 6) označeno č. 3 (záleží na typu a velikosti lodi)


Pro lepší orientaci na moři můžete použít lodní mapu, kde se zobrazí vaše aktuální poloha. Ke snadnější orientaci slouží tlačítko Výběr kurzu, kterým si zjistíte směr zvoleného mola.
Tlačítko Pozice lodi zobrazí mapu s pozicemi blízkých lodí.

Funkce .clun (Obr. 3)

Funkce

 • .shiplist (zobrazení seznamu vašich lodí)
 • .clun (použitelná pouze na lodi, zobrazuje hlavní dialog)
 • .mustek (funkce pro nalodění a vylodění)
 • .kormidlo (použitelná pouze na lodi, zobrazuje dialog řízení lodi)
 • .oziv (použitelná pouze na lodi se spuštěnou kotvou, slouží k oživení postavy na lodi, je potřeba aby kormidelník měl zakoupenou možnost oživovat u lodního léčitele na Kyru)
 • .obsad_lod (použitelná pouze na lodi, využívá se k obsadění cizí lodi)Co je důležité vědět

Po složení kapitánské zkoušky získáte oprávnění řídit loď. Zkoušku složíte za 3500 zlatých u Admirála lodní společnosti ReMiSa. Svitek na stavbu lodi lze koupit od stavitele lodí za cenu přibližně 10 000 zlatých mincí (záleží na vůli obchodníka a velikosti lodě).

Podobně jako u pronájmů je možné použít funkci .dekorater pro manipulaci s předměty na palubě lodi. Zamknuté předměty se ale nebudou pohybovat společně s lodí. Při pokládání předmětů na palubu je potřeba dávat pozor a nepokládat předměty příliš blízko okrajům lodě, protože můžou předpadnout přes palubu (zmizet).Vlastník Lodi (Obr. 4)

Operace s vlastnictvím lodi

Převod vlastnictví lodi
Budete-li někdy potřebovat převést vlastnictví lodi na někoho jiného, majitel i nový vlastník musí být přítomni na palubě. Po zmáčknutí tlačítka vyberete zaměřovačem nového vlastníka (hráčskou postavu), kterému chcete předat loď.

Zbourání lodi
Tato možnost zničí loď - získáte znovu svitek (jako při koupi). Než budete chtít loď zbourat, je dobré vědět, že zabalení lodi bude stát nějaká procenta z původní ceny lodi. Systém vám přesně řekne, jaká částka bude potřeba.

Výroba klíče
Za drobný poplatek vyrobí nový klíč k lodi.
Spoluvlastníci Lodi (Obr. 5)

Spoluvlastníci lodi

Přidání spoluvlastníka
Vlastník může vybrat až 5 možných spoluvlastníků lodi. Po zmáčknutí tlačítka zvolte zaměřovačem hráčskou postavu, kterou chcete učinit spoluvlastníkem. Spoluvlastníky můžete přidávat i odebírat. Pro zrušení spoluvlastnictví klikněte na tlačítko u jména hráčské postavy.

Úpravy lodi

Změna jména lodi
Tímto tlačítkem lze loď jednoduše přejmenovat.

Prodloužení životnosti lodi / Předplacení
Každá loď má svou životnost, kterou lze prodlužovat. Zaplacením poplatku zajistíte, že vám kormidelník bude po určitý čas udržovat loď v životaschopném stavu, aby se tato loď nerozpadla (podobné jako se platí pronájem domu). Kormidelníkovi je tedy možné zaplatit i dopředu - ze zaplacené částky se poté bude strhávat platba za údržbu. Rychlý příkaz je .clun.

Oprava lodi
Tato oprava nemá nic společného s penězi, provádí se jen pokud byla vaše loď poškozena - např. při lodní bitvě. Systém vám přesně řekne kolik je na opravu lodi potřeba materiálu.

Možné úpravy Lodi (Obr. 6)

Poznámka: Na opravu lodi budete muset mít také nějaké zkušenosti v řezbářství a tesařství.


Koupit / Přebarvit vlajku
Každou loď lze trochu zkrášlit a odlišit od ostatních lodí. K tomu slouží menu pro koupi či přebarvení vlajky. Stačí jen mít u sebe barvy. Pro změnu barvy vlajky je stanoven časový limit.

Lodní bitvy

Střelba z děla
Dělo je nutné nejprve naládovat (1x dělová koule + 5x sirný popel) a poté zamířit. Po vypálení z děla musíte chvíli počkat, než budete znovu střílet. Existuje několik typů střeliva, jejich objevení a otestování je jen na vás. Lodní dělo můžete ovládat otáčením doprava nebo doleva (viz obr. č. 8).

Výdrž děla
Pokud vám protivník zasáhne dělo, ztrácí toto část své výdrže, dostřel poškozeného děla se zkracuje. Pokud hranice poškození padne pod nulu, dělo exploduje a zničí se! Poničené dělo lze opravit jedním levým kliknutím myší a výběrem volby Opravit (viz obr. č. 8). Na opravu musíte mít potřebné nástroje a suroviny (železné pruty).
Stav lodi (Obr. 7)

Zásah dělem

Účinnost děla zjistíte až po koupi děla. Při zásahu dělem do zranitelných míst cílové lodi ztrácí poškozená loď výdrž, muže být omezována v pohybu nebo dokonce potopena! Poničená loď nejprve ztrácí svou rychlost a následně řízení do stran. Pokud takto ztratíte kontrolu nad celou lodí, útočník ji bude moci trvale ukořistit! Jak moc jste poškodili nepřátelskou loď poznáte podle čísel, které se nad lodí objeví. Kotvící lodě napadnout nelze.

Ukořistění lodi
Skoro každou loď lze ukořistit. Nejprve musíte cílovou loď poškodit na hranici, kdy její kapitán nebude moci svou loď ovládat (poznáte to tím, že po ráně z děla se cílové lodi otevřou oba lodní můstky). Takto poškozenou loď lze po vstupu ukořistit pomoci funkce .obsad_lod - tím převezmete plnou kontrolu nad lodí. Loď si ale budete muset opravit, než s ní někam vyplujete.

Proudy
Na některých místech se vyskytují mořské proudy, které zpomalují další pohyb lodi. Jak dlouho trvá cesta proudem a kam vás zavede zjistíte putováním po vodách, mořích a oceánech.

Ovládání děla (Obr. 8)

Pravidla
 1. Ve městech smí loď kotvit pouze u mola, pokud bude loď kotvit kdekoliv jinde, má starosta právo loď zabavit.
 2. Mimo města smí loď kotvit kdekoliv ve vhodných lokacích. Pokud se Vám stane, že do lodi zpět nenastoupíte, řešení si naleznete sami.
 3. Za loď v každém případě zodpovídá majitel.
 4. Soukromá loď nesmí překážet ani nijak úmyslně zasahovat do koridorů lodí plavební společnosti ReMiSa, narušovat plynulou přepravu, ať v docích nebo na širém moři.
 5. Pokud dojde ke srážce soukromé lodě s lodí ReMiSa, je kapitán lodi povinen skutečnost nahlásit a bude pokutován 100 zlatých. V případě neohlášení problému, může být loď zabavena.
info/lode.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1