Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:razor

Razor

Co to je Razor?

Razor je asistenční program, jehož funkce nabízejí možnost, jak si hraní na Andarii usnadnit. Nejzásadnější z nich je jistě nahrávání tzv. maker a jejich přiřazování na klávesy, ale také třeba nahrávání videí, screenování hry a podobně. K jeho používání je nutné stáhnout a nainstalovat samotný program. Odkaz ke stažení naleznete v sekci Download.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka Razoru

  • Klient: Cesta k andarijskému klientu (obvykle AndariaClient.exe)
  • Odstranit kryptovani: Je nutné zaškrtnout
  • Pouzit kryptovani OSI: Je nutné zaškrtnout
  • UO datovy adresar: Cesta ke složce instalace UO
  • Server: IP adresa a port andarijského serveru, viz sekce Status
  • Jazyk: Jazyk programu Razor, čeština ke stažení v sekci Download
  • Toto nastaveni jako vychozi: Tlačítko po stisku uloží nastavení jako výchozí
  • Ukazat toto pri startu Razoru: Zobrazovat uvítací obrazovku při startu, pro hraní na jednom shardu není třeba ji zobrazovat

Popis funkcí Razoru

Seznam záložek

General

Filters

Zde lze nastavit filtrování vybraných zvuků a animací. Například Light Levels filtruje tmavší úrovně světla, takže v podstatě 'vypíná' tmu.

Smart CPU Reduction

V minulosti možnost redukovala zátěž procesoru za běhu klienta. Tato funkce je ale dnes už zastaralá a doporučujeme nepoužívat.

Smart Always on Top

Po zaškrtnutí bude okno Razoru vždy nad oknem klienta. Oproti běžné funkci to platí pouze pro herního klienta, tedy pokud se klient minimalizuje, zmizí i Razor.

Default Client Priority

Nastavení umožňuje změnit prioritu procesu herního klienta v systému Windows. Na dnešních PC už toto nastavení nemá vliv.

Language

Nastavení jazyka Razoru. Čeština ve dvou verzích s a bez diakritiky ke stažení zde.

Profiles

Profily v razoru umožňují rozdílná nastavení a makra pro různé postavy. Ale i příležitosti. Veškerá nastavení v razoru jsou nastavená pro daný profil. Lze tak pro každou svou postavu vytvořit jeden profil a razor si zapamatuje, ke které postavě patří který profil a tak vybere správný při přihlášení do hry. Makra jsou sdílena napříč všemi profily. Mohu si tak na HotKey Ctrl + Q nastavit v profilu pro mága seslání kouzla Ohnivá Koule a v profilu kněze na ten samý HotKey například kouzlo Ledová Bouře. Profily se nacházejí ve složce Razoru, takže je lze snadno sdílet a kopírovat.

Opacity

Průhlednost okna Razoru.

Options

Různá nastavení Razoru, lze zde nastavit zprávy, které Vám Razor píše. Také lze nastavit Automatické otevírání těl a změnit si barvy některých zpráv.

Barvy Razor zpráv

V levé části záložky lze nastavit barvy některých Razor zpráv, nebo například přebarvení Last Targetu jednou barvou nezávisle na barvě karmy. Po kliknutí na Nas se zobrazí malý dialog výběru barvy. Změna barev a formátu zaklínadel je na našem shardu bohužel nefunkční.

Použít pre-AOS status okno

AOS je jeden z datadisků Ultimy, který vyšel asi dva roky před Mondain's Legacy a přinesl nový vzhled status okna. Některým hráčům se ale změna nelíbila, pro ně je tato možnost v Razoru, kde si můžou vrátit starý vzhled okna. Pro uložení změn je třeba okno ve hře zavřít a znovu otevřít.

LastTarget a TargetSelf do fronty

Tato možnost pro makra LastTarget a TargetSelf vytvoří frontu. Tedy když například sešlete kouzlo a zmáčknete HotKey makra LastTarget moc brzy, v momentě, kdy je možné kouzlo zacílit se makro LastTarget provede. Lze nastavit HotKey pro vymazání fronty.

Blokovat sesedání ve warmodu

Dvojklik na postavu na koni způsobí, že postava z koně sesedne. I pokud je postava v módu boje. Zapnutí této možnosti zablokuje nechtěné sesednutí v průběhu boje. Na funkci .ses tato možnost nemá vliv.

Auto-skládat Ore/Ryby/Logy k nohám

Po zaškrtnutí bude postava automaticky skládat rudu, ryby a polena k nohám místo do batohu.

Otevřít těla v dosahu X polí

Automaticky otevře těla v okruhu X polí od postavy. Platí i pro těla cizích hráčů, jejichž otevření zobrazí emote.

Filtrovat spamy

Tato funkce by měla filtrovat opakující se hlášky jako například Začíná pršet a zobrazit ji pouze jednou, s počtem zobrazení v závorce.

Filtrovat snooping zprávy

Funkce pro filtrování hlášek skillu čmuchání. Tato funkce ale nemusí fungovat.

Ukázat jména blížících se postav/nestvůr

Pokud je možnost zaškrtnutá, vypíše do deníku jméno postavy která vstoupila do blízkosti hráče. To je ale už vypsáno defaultně a proto je tato možnost na našem shardu zbytečná.

Ukázat jména blížících se těl

Stejná jako možnost výše, ovšem pro mrtvoly. Ty nejsou defaultně vypsané, proto je tato funkce užitečná, hlavně v hustém porostu.

Negotiate features with server

Tato možnost umožní Razoru komunikovat se serverem přímo a podle oficiální dokumentace je třeba aby byla možnost zaškrtnutá, protože když Razor odmítne komunikaci od serveru, může dojít k odpojení ze hry. Nicméně tato možnost možná není funkční.

More Options

Další možnosti nastavení Razoru, tentokrát se týkají více samotné hry.

Ukazovat zprávy fronty akcí

Umožňuje skrýt nebo zobrazit hlášky práce fronty akcí. I při vypnuté možnosti mohou být některé důležité hlášky zobrazeny.

Zařadit do fronty akce s objekty

Po zaškrtnutí bude Razor řadit dvojkliky na objekty do fronty. Tím zmizí hláška typu 'Musíš chvíli počkat'. Níže uvedené nastavení počtu milisekund by mělo odpovídat pingu na server. Pro náš shard by se mohl pohybovat v hodnotách od 10 do 100 ms.

Použít Smart Last Target

Tato možnost je upravuje fungování makra Last Target. V podstatě rozdělí kouzla na harm a beneficial, tady negativní efekt a pozitivní efekt a pro každou kategorii si zapamatuje jiný cíl. Pro negativní efekt posledního nepřítele, pro pozitivní posledního přítele. Pokud tedy zakouzlím negativní kouzlo a použiji makro Last Target, Razor vybere poslední negativní cíl. A pro pozitivní kouzlo totožně. Toto dělení kouzel ale na našem Shardu nefunguje a proto je i tato možnost nefunkční.

Ověřit vzdálenost Last Targetu

Razor může ověřovat vzdálenost cíle od hráče na vybraný počet polí, pokud je cíl vybraný makrem Last Target. Je-li vzdálen více než uvedený počet polí, vypíše se varovná hláška a cíl se zapamatuje do doby, než je opět v dosahu. Toto zapamatování lze přemazat znovu zobrazením targetovacího kurzoru (např seslání kouzla znovu).

Ukázat target flag po kliknutí

Funkce související s Smart Last Target. Ukáže nad postavou, zda se jedná o současný, pozitivní nebo negativní cíl.

Zobrazit zdraví nad postavami/nestvůrami

Zobrazuje nad postavami a nestvůrami množství současných životů ve formátu uvedeném níže. Barva textu se mění podle hodnoty, modrá-zelená při 100% na žlutou při 50% a fialová-červená při 0%. Text je možné mít v procentech [{0%}], nebo v číslech [NN%].

Zobrazit manu a staminu nad postavami v partě

Stejná funkce jako zobrazení životů, jen pro manu a staminu. Ta je viditelná pouze u postav ve společné partě, proto i to omezení funkce. Vzhledem k nedostatku místa se formát této hodnoty nastavuje v XML souboru profilu, kde je pod klíčem PartyStatFmt

Razor zprávy

Lze vybrat z drop-down boxu, možnosti jsou Zobrazit všechny, Pouze chyby a varování a Žádné.

Zapamatovat hesla

Užitečná funkce dovolí zapamatovat heslo k účtu v souboru profile.xml. Sice není uloženo textově, ale lze jej celkem snadno rozšifrovat pokud se k vašemu souboru někdo dostane.

Brát členy party jako 'Přátele'

Odkaz do sekce o Agentech, všichni členové party jsou automaticky přátelé, tudíž na ně platí nebo neplatí různá targetovací makra.

Počítat stealth kroky

Počítadlo kroků ušlých ve skrytu. Tato funkce není na našem shardu funkční.

Zobrazit stealth kroky

Zobrazuje hodnotu výše zmíněného počítadla, to ale bohužel není funkční, proto tedy není ani tato možnost.

Automaticky otevírat dveře

Tato funkce není na našem shardu funkční.

Auto-uvolnit ruce před kouzlením

Možnost vám vyhodí z rukou jakýkoliv předmět v momentě kdy zakouzlíte kouzlo. Vzhledem k tomu, že na našem shardu není nutné mít ruce volné při kouzlení, je funkce zbytečná. Navíc není jisté, zda funguje, kvůli nové magii kterou Razor nezná.

Auto-uvolnit ruce pro lektvary

Stejná funkce jako výše, ale ani v případě pití lektvarů nemusí mít postava prázdné ruce.

Block heal if target is poisoned

Zablokuje léčení pokud je cíl otrávený.

Force Game Size

Zde si lze vybrat velikost herního okna nad rámec možností klienta. Hodnota v obrázku je vcelku dobrá volba pro rozlišení monitoru 1440×900.

Povolit packet logging

Tato funkce donutí Razor logovat veškerou komunikaci se serverem do souboru Packets.log, užitečné pouze pro pokročilé uživatele kteří vědí jak s těmi daty naložit.

Display/Counters

Nastavení informační lišty, zobrazuje počty životů a vše další, co si nastavíte - například počet lektvarů v batohu.

Arm/Dress

Zde si můžete nastavit pomocí tlačítka Add (Target) nějakou věc, kterou si chcete oblékat na sebe pomocí makra. (Zkratku pro makro nastavíte v záložce Hot Keys a tam v záložce Dress)

Skills

Tato záložka zobrazuje dovednosti vaší postavy. Na Andarii je naprosto zbytečná, dovednosti vidíte i ve hře.

Agents

Záložka, ve které je několik přednastavených maker, které za Vás vykonávají jistou činnost.

Hot Keys

Zkratky, zde si můžete nastavit přehrávání Vašich maker na zkratku, tzv. bind. Slouží pro rychlé spuštění makra.

Macros

(1) Zde si nastavujete herní makra. Velice důležitá záložka, která Vám mnohé ulehčí. Můžete si zde vytvořit vlastní makro a to tak, že kliknete na tlačítko New (4), pojmenujete si makro, zmáčknete Record (2), přejdete do hry a začnete vykonávat činnost, kterou chcete následně opakovat makrem. Pokud je tedy nastaveno, nezapomeňte vložit pauzu, tedy minimálně 1500ms. Uděláte to tak, že kliknete pravým myšítkem do popisu makra, vyberete Special Constructs a tam Insert Pause/wait, tam zadáte minimálně 1500ms a zároveň tolik, aby se makro stihlo dokončit, tedy Vaše postava danou činnost vykonala. V případě, že chcete makro přehrávat do nekonečna za sebou, zašrkněte tlačítko Loop (3). Když máte spuštěné makro, musíte sledovat UO a případnou AFK kontrolu odkliknout.

Video Capture

Razor umožňuje nahrávat herní videa a při použití formátu PacketVideo pak i jejich přehrání. Pro přehrávání je nutný Client verze 6.0.4.

PacketVidea

PacketVideo je formát videa, kde Razor ukládá přímo packety posílané mezi serverem a klientem. Zachytí tak vše jako klasické video a v podstatě 'uloží hru' do souboru. Vznikne tak přehratelná sekvence herních akcích, která po opětovném nahrání přehraje scénu v klientovi. Při přehrávání máte kontrolu nad rychlostí přehrání, ale i možnost interakce s videem samotným, jako zobrazování kontextových informací o objektech a podobně.

AVI Videa

Klasický formát videa .avi, lze vybrat počet snímků za sekundu, rozlišení videa nebo otočení obrazu. Toto video pak jde přehrát v libovolném přehrávači (nebo například nahrát na YouTube)

Screen Shots

Záložka, která slouží ke screenování (focení) UO obrazovky. Pro vyfocení klikněte na tlačítko Vyfotit Screen Shot teď. Je zde několik možností, například cesta ukládání. Opět je možné nastavit různé cesty pro různé profily. Proto pokud máte pro každou postavu jiný profil, jak je doporučováno výše, můžete mít automaticky tříděné screenshoty do vlastních složek. Pod cestou je obsah vybrané složky, dále formát obrázků (doporučen png), možnost volby mezi obrázkem pouze okna uo, nebo i ostatních oken (klasický screenshot), nebo přidání času do obrázku. Nakonec ještě volba automatického focení obrazovky při smrti postavy a samozřejmě tlačítko pro samotné vyfocení.

Help & Status

Záložka zobrazuje informace o Razoru, možnost poslat příspěvek vývojářům, odkazy na jejich stránky a forum. Také je zde tlačítko na otevření datové složky Razoru pro ty, kteří by měli s jejím hledáním problémy.

Otázky a odpovědi

Otázka: Když chci spustit program zobrazí se hláška: Správná inicializace aplikace (0xc0000135) se nezdařila. Klepnutím na tlačítko OK můžete aplikaci ukončit. Nevíte proč mi to píše tuto hlášku?
Odpověď:Ano musíte si stáhnout program .Net Framework ze stránek Microsoftu.
info/razor.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1