Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:rok_hada

Rok hada

Máme za sebou první rok od velkého třesku, události, která stála všechny občany Andarie všechen jejich majetek. Všichni byli nuceni na malou chvíli utéci do vyhnanství a pak se navrátili jen s tím, co jim Královna mohla poskytnout z královských skladů, ušetřených od této katastrofy. Možná se ptáte, proč zrovna s hadem máme spojovat svůj první rok v Andarii. Je to proto, že had se objevuje v mnoha důležitých i nedůležitých událostech, které nějak ovlivnily chod dějin v Andarii.

  • Nejprve zmíním Elmoona, hadího nekromanta, prvního velkého nekromanta v zemi, který se nebál jít proti proudu událostí a vešel do podvědomí snad všech, kteří tu v té době žili.
  • Druhá věc je, že tento rok jsme objevili celou spoustu hadích druhů. Z původně známých obřího hada a užovky, kterou jsme ještě neuměli ani pojmenovat, se počet rozrostl ještě o kobru, taipana, zmiji, mambu a anakondu. Snad jen pavouci se hadům v této oblasti vyrovnají.
  • Hadí lidé se objevili v jeskyních prostorách u farem. Nevíme, jak se tam vzali, ale jsou tam
  • S hadem je spojována i nejhorší rasa, co tu kdy byla – skřeti. Jsou slizcí jako hadi a někteří se jim podobají a některé jazyky tvrdí, že za zlými skutky skřetů stojí někdo opravdu hodně zlý, nechávající si našeptávat od mocného a moudrého hada.
  • Had je i součást symbolu léčitelů, kteřížto se též velmi výrazně zapsali do andorských análů svým nekompromisním odchodem – o tom více později.

Snad uznáte, že had se nám tento rok pletl do cesty až příliš často na to, aby to zůstalo nevzpomenuto. Navíc had je někde uváděn i jako symbol zla. A zlem, tím byla tento rok celá Andaria prošpikovaná opravdu od začátku až po konec. Kéž by se to dařilo zlpšovat….

Politický život ale musel jít dál i přes onen velký třesk, a tak bylo nanejvýš nutné pokračovat v přípravách na znovudobytí Thyru. Několikrát se sešli vojevůdci k dlouhému bádání a přemýšlení a vymýšlení taktiky a podniklo se pár průzkumných i záškodnických výprav, než se podnikla velká ofenziva dne 12. února a město Thyris bylo opět úspěšně osídleno lidmi elfy a barbary. Do čela města byl demokraticky zvolen pan Merlin a město se začalo vzpamatovávat z dlouhé nadvlády krutých skřetů. V této činnosti pokračovalo i za jeho nástupců, Dumiho i Gryzzlyho, který byl v úřadě starosty až do nedávného silového zabrání Thyru panem Christianem dRuah pro potřebo lidské praetoriánské armády. Vše však bylo provedeno za tichého souhlasu Hradu, a tak se počáteční humbuk brzy uklidnil. Doufáme, že nynější situace bude městu prospívat stejně dobře nebo lépe, než stav minulý. Za všechny zaznamenáníhodné změny od vyhnání skřetů vyberu zprovoznění thyriského divadla a rozpínání v oblasti hornictví či postavení thyriského cvičiště.

V Andoru, hlavním to městě, byla situace mnohem klidnější. Paní Maja byla volena do své funkce pokaždé, kdy se rozhodla kandidovat. Občané ji měli rádi a vážili i ji, snad i proto, že město za jejího úřadování vzkvétalo a rozrůstalo se. Za její vlády vzniklo třeba dnes již velmi známé a navštěvované cvičiště či kostel nebo andorská knihovna na popud prvního knihovníka, pana Platona. Její práce ovlivnila nejen andorské občany a stala se příkladem pro úřad starosty. Její nástupkyně, paní Eliska, bude mít práci velmi těžkou. Ale zatím, i přes komplikace způsobené temnou armádou, se zdá, že to zvládne.

Čas šel dál a na pořadu dne byla další, květnová bitva, tentokráte o zemědělskou vesnici Havant, která se převážnou většinou nachází na ostrově. Boj to byl krutý, přesně jak ve svém díle Havantská řež popisuje pan Elderas, ale dopadl úspěšně a i do Havantu se mohli opět nastěhovat Andořané. Jak se ukázalo, myšlení původních obyvatel Havantu bylo tak primitivní, že mágům nedovolilo udělat na jejich území ani jedno kouzlo, a tak je Havant místem, kam se dá dostat jedině lodí. To asi velmi pálilo prvního havantského starostu, pana Baneta, protože to bránilo většímu přílivu obyvatel a tak i růstu ekonomiky města. Baron Banet ale i tak zřídil mnoho polí k pronájmu a situace tak nebyla tak špatná. Jeho nástupce, pan Arkantos, asi bude mít lepší vzpomínky na Havant. Těsně po jeho nástupu do funkce se v Havantu přišlo na to, jak pěstovat chmel a víno, a zároveň pouze havantská pole nezapadla v zimě sněhem, a tak si tato osada získává stále důležitější místo v Andarijské městské hierarchii.

Poslední dobytou osadou je Ileren. Jelikož s celým nápadem a promyšleným plánem na obsazení této vísky přišla skupina v čele s panem Istvanem, byla po úspěšné bitvě právě jemu svěřena do opatrovnictví. Baron Istvan nechal odstranit následky skřetí invaze a nechal pro občany zřídit nové domy k bydlení a třeba se i zasloužil o růst populace lesní zvěře v okolí. Jeho metody mohou být považovány za svérázné a nemusí všem vyhovovat, ale svůj účel splnily a i Ileren si zaslouží naši pozornost. Uvidíme, jakým způsobem ještě promluví do historie.

Důležitým datem je 12. březen. To byli totiž jmenováni první rytíři. Původně ve složení: Crite, Christian dRuah, Tarus a Rebel. Časem se ale situace trochu změnila. Dalším jmenovaným byl Malagar a naopak Christian se rytířského titulu vzdal pro své plány s lidskou armádou. Takže v současné době čtyři rytíři dohlížejí na dodržování zákonů a trestání nezbedníků. V jejich spárech již skončilo mnoho vyhlášených nepoctivců a díky nim měl práci i kat.

Zajímavým obdobím se stala doba, kdy byli rytíři odvoláni plnit důležité poslání do vzdálených zemí a jejich místo přebrala Královská Garda v čele s Plukovníkem Gulordem.

Královská Garda ale vznikla již dávno předtím – 23.dubna. Snahu o vytvoření andorské armády, cvičeného spolku hrdinů, co měli být chloubou království, začal pan Dimitrij Gogol. A uspěl. Podařilo se mu přesvědčit královské úředníky o důležitosti této armády a ti se pak přimluvili u samotné královny a hlavně zastupujícího krále, lorda Magalhaese. Vznikla tedy Garda. Její členové byli tvrdě trénováni a vycvičováni, ať už za plukovníka Gogola, nebo později za plukovníka Gulorda, dostali k dispozici kasárna jako zázemí a stejnokroj, ale slávu se jim získat nepodařilo. Splnili ještě povinnost a zaskočili za absentující rytíře, ale pak pro stále menší důvěru byli nuceni ukončit svou činnost.

Po dlouhém čekání se začalo v Andarii oddávat. Své nevratitelné ANO si řeklo 5 párů: Krejzy II a Alis, Gulord a Laetri, Yakushi a Angela, Xawer a Eliska a konečně Gawain a Eau z Liaru. Nechť jim jejich láska vydrží.

I smutné zprávy jsou součástí historie. Člen královniny osobní stráže, rytíř Jargon, zahynul při pokusu zachránit své blízké, unesené zlými lupiči. Hold jeho památce můžete vzdát na překrásně zrekonstruovaném andorském hřbitově.

V polovině dubna oznámili léčitelé svůj odchod. Jako důvod uvedli, že nebudou tam, kde jim lidé neplatí za jejich služby. V zemi zůstalo jen pár potulných léčitelů, kteří nepatří do léčitelského cechu, a tak nemocný člověk musí běhat po lese, aby se mu dostalo pomoci. Je konec roku, a situace je stále stejná. Kdy už lidé konečně splatí svůj dluh a léčitelé se tak budou moci vrátit?

Za celý rok hada se uskutečnilo mnoho turnajů. Mnoho výborných výkonů bylo předvedeno, mnoho vítězů dekorováno, mnoho cen rozdáno. Ale dík patří hlavně pořadatelům, ať už Vévodkyni Maje, paní Galii Amon, které se jako pořadatelky zapsaly asi nejvíce do podvědomí, ale i všem ostatním a i těm, co jim v tom pomáhali.

Důležitou součástí života v Andarii se staly cechy. Za celý rok bylo založeno více než deset cechů, některé se rozpadly, jiné přepustili svá práva jiným. Za cechy, které již neexistují, ale zasáhly do dění, bych jmenoval především Akademii v čele s Platonem a dále pak Bratrstvo založené Xawerem.

Ze současných cechů si největší respekt a slávu získali nejspíše Tuláci, ale všichni jsou svým způsobem důležití. Garsadie svým plánem na osvobození Ilerenu a poté i samotným udržováním a vládou v Ilerenu, Templáři svým nenahraditelným následováním své víry a trestání kacířů, Ibelin svými snahami o pořádání turnajů, Lovci svým nesmazatelným záznamem pod město Thyris a Husité hlavně svým nepřehlédnutelným cechmistrem.

Uspořádalo se několik významných společenských akcí. Za všechny bych chtěl jmenovat Dračí ples s jeho pořadatelem rytířem Malagarem.

info/rok_hada.txt · Poslední úprava: 2017/06/16 00:27 (upraveno mimo DokuWiki)