Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:rp

Roleplaying

Tento článek co to je Roleplaying a jeho význam ve světě Ultimy Online zaslal Platón, t.č. hrající na Andarii. Doporučuji jej přečíst všem, kteří o něm zatím třebas jen slyšeli nebo začínají poprvé hrát na některém z českých shardů, které jej podporují.


Co to je?

RP neboli hraní role. Jak samotný název napovídá, jde o prosté vtělení se do charakteru, který je samostatnou osobností v určitém světě Ultimy Online. Jako každé herní pozitivum má i toto své pevně dané zásady a stanovy, jež jsou při jeho uplatňování zcela nepostradatelné.

Již při samotném vyřčení sousloví role playing - herectví - by si zkušenější hráč mohl snadno uvědomit, jaké to pravidla mám na mysli, avšak tento soubor doporučení je určen především nováčkům na poli online her.

Předně je nutno říci, že RP tu není od toho, aby nás omezovalo, ale právě naopak nám má rozšířit herní možnosti a hlavně nám dát další zdroj zábavy. Není tedy naprosto nutné všechny jeho zásady stoprocentně dodržovat, nýbrž nám plně postačí, pokud se jim v rámci možností a zábavy co nejvíce přiblížíme. To by tedy mohlo na úvod stačit a my se můžeme přesunout k počátku každé role, tedy vymezení charakteru.

Tvorba postavy

Před tím, než začneme tvořit jakoukoliv novou osobnost je nutné popřemýšlet nad skutečností, jakáže role pro nás bude vhodná a poutavá. Stejně jako existují lidé, které baví prostá hra na hrdiny - tedy lidově řečeno klaďase - tak se vyskytují i jejich pravé opaky, jež si vybírají postavy záporné. Stanovme si prvně, do jaké kategorie patříme. Dále je třeba pozastavit se nad tím, zda vůbec budeme schopni daný charakter zahrát. Řekněme si na rovinu, že základní rysy, jako inteligence či charisma, nejdou v Ultimě zahrát - člověk je prostě musí mít v sobě. Stejně tak je nutno zbavit se všech předsudků a škatulek, známých a tolik rozšířených ve společnosti. Kupříkladu není nezbytně nutné, aby každý mág byl moudrý a rozvážný a ani válečník z drsných hor nemusí být hloupý a horkokrevný. Pokud si u těchto skutečností učiníme patřičné závěry, můžeme pokročit k vytváření samotné osobnosti.

Začněme paradoxně volbou povolání, od něhož se později budou odvíjet další definované rysy. Vyvarujte se však jakéhokoliv power playingu - tedy snahy být už od začátku co nejsilnější - jelikož při opravdu kvalitním RP samotná síla nehraje takovou roli, jako zábava plynoucí z vám vyhovující osobnosti.

Nyní si konečně stanovme základní vlastnosti, povahu, fyzické dispozice, rysy, temperament a celkový charakter, respektive osobnost. S těmi vám bohužel neporadím, jen mohu říci, že jako jinde i zde je nutné, aby vám v těch nehratelných bodech ona osobnost co nejvíce odpovídala. Je přirozeně nutné vyvarovat se všech protikladných vlastností, aby nevznikl z našeho díla nějaký patvar.

Rád bych teď upozornil na častou chybu,které se dopouštějí i zkušení role playeři, a to absolutní vypuštění záporných vlastností. Není přirozeně možné, aby svět obývaly jen ryze čisté a dobré charaktery, jež jsou ve všech směrech dokonalé. Vždyť vzpomeňme na ziskuchtivého Achillea, lstivého Odyssea a jiné řecké hrdiny - ti přeci také nebyli bezchybní.

Nesmíme také zapomínat na věc zvanou minulost, která je společná všem, nikoho nevyjímaje. Ta by měla být tvořena paralelně s charakterem, který se od ní logicky odvíjí. Je například dosti pravděpodobné, že syn spravedlivého soudce od něj pochytí něco z oné spravedlnosti, morálních zásad a chování.

Dále je nutné si stanovit charakteristické zvyky, zlozvyky a celkový pohled na život dané osobnosti, spolu s dalšími drobnostmi a věcmi, které jsem pro jejich očividnost vynechal ci opomněl.

Reálie

Existuje jedno poměrně rozšířené dogma, řadící reálie Ultimy Online na planetu Zemi v době středověku. To je ovšem nesmysl, děj UO řadí sami autoři na blíže nespecifikovanou planetu v neurčitém case. Tím se dostáváme k historii a reáliím jednotlivých světů - serverů, které se liší od případu k případu. Reáliemi v tomto případě rozumíme pravidla a stanovy, respektive fyzikální a jiné zákony. Mezi tato pravidla řadíme i smrt, neboli její dopady, vztah bohů k hráčům, či třeba osvětlení existence nonRP hráčů.

Pokud tyto pojmy nejsou definovány, je to jednoznačně chyba Game Masterů. Jediné, co s tím muže hráč udělat, je stvořit si své vlastní vysvětlení těchto problémů. Mám teď na mysli odpovědi na otázky jako: ,,Jak je možné, že postava muže být po smrti znovu oživena?„ nebo ,,Proč existují nonRP hráči?“ Na takové dotazy je tedy dobré znát odpovídající odpovědi, pokud chceme být opravdovými herci.

V ideálním případě - tedy pokud nám příslušné informace podá samotný svět - je nezbytně nutné tyto zásady dodržovat. Uvedu názorný príklad: Jak známo, v Ultimě neexistují děti, jelikož na ně není grafika. Server tuto skutečnost oduvodní celkovou neplodností všech jeho obyvatel - Nebudeme tedy o naší postave vykládat, že se narodila lidem pocházejícím z onoho sveta. A tak je to se vším.

Emotes etc.

Emote je systémový prvek sloužící k doplnění mluvy gesty či neimplementovanými zvuky. Často se setkávám s tím, že hráči používají emotes k vyjádření myšlenek či skutečností, které jim nepřísluší. Pro příklad uvedu dva nejkřiklavější jevy: *myslí na jídlo* a *ošklivě se podíval za účelem výhružky*

To je absolutně špatně, emotes byly vytvořeny pro nekomplexnost grafického zpracování a animací, které neobsahují žádná poškrábání na hlavě či mimiku obličeje. Stejně tak pomocí nich můžeme zahrát v Ultimě neexistující zvuky, jako odkašlání a podobně. Za nevhodné uživatele rovněž považuji ty, kteří si myslí, že na *směje se* za každou druhou větou mohou postavit celý role play.

Syntaxe:

: text - emote
! text - křik (váš hlas je slyšet přes více obrazovek)
; text - šepot

Ve zkratce

  • Doporučení podobnosti mezi vámi a postavou dvojnásob platí pro modely chování v kritických situacích, tehdy asi nejvíce oceníte možnost bezmyšlenkovitě reagovat tak, jak jste zvyklí.
  • Připomeňme si také vhodné oblečení v určitých situacích. Rytíř většinou nebude vysedávat před bankou či po hospodách v helmě a s mečem v ruce. Také pravděpodobně nebude nosit chladnou ocel přímo na kůži, naopak si pod ní oblékne další vrstvu.
  • Podobné to jistě bude i s oblečením do deště, sněhu či pouště.
  • S koňmi nebudeme jezdit do budov a míst, kde by si zvíře mohlo ublížit, jako například důl.
  • Lidé ocení, pokud k ním při rozhovoru budete otočeni čelem.
  • Rozlišujeme osoby na známé a neznámé – nepředstaveného člověka raději nebudeme oslovovat jménem.
  • Pamatujte na skutečnost, že vraha či kriminálníka nerozlišujeme podle barvy jména. Pokud tedy nějakého uvidíme a naše postava ho nezná, tak na něj nebudeme útočit respektive nedáme se na bezhlavý útěk.
  • Přehnaná archaická mluva – podobně jako *směje se* - z vás role playera neudělá. Snažte se používat mluvu odpovídající původu charakteru.
  • Závorky – tedy “legální“ pokusy ostatních hráčů o nonRP – je nejlepší ignorovat, stejně jako se vyvarujeme pseudoRP rozmluv přes ICQ a podobné externí komunikační programy.
  • Neexistuje pro nás status, obchodní fórum ani jiná ulehčení a technické vychytávky.

Carpe Diem

Existuje mnoho shardů hry jménem Ultima Online. Některé RP svou podstatou potlačují, jiné tolerují, další preferují a ostatní vyžadují. Je jen a jen na nás, které si zvolíme, neboť nemá cenu zařazovat se někam, kam svou přirozeností nepatříme. Jak jsem již řekl v úvodu, role playing nás nezavazuje, nýbrž obohacuje. Pokud je tomu jinak, je třeba někde hledat chybu…

krajinka

© Platón

info/rp.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1