Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:zakony_ileren

Ilerenský tříkrálový zákoník, vydán léta Páně MCCXXI dne šestého ledna

Já, Gorgon, z Boží vůle Senešál řádu rytířů Templu a zeman Ilerenský, jsem vládcem Ilerenského panství a vrchním velitelem domobrany. Mé slovo jest v Ilerenu považováno za zákon. Kdokoliv odmítne jakékoliv mé nařízení, odmítá zákon a bude ztrestán na hrdle.

Všechny osoby pohybující se na mém území jsou bez výjimky povinny dodržovat zákony a vyhlášky jak tohoto panství, tak celého království.

Zákony

Jako vykonavatele veškerého práva v Ilerenu určuji svatý řád rytířů Templu. Slovo řádových bratří je svaté a jeho znevažování bude potrestáno.

Zapsáním svého jména na městský kámen Ilerenu přísahá nový občan věrnost mě, zemanu Gorgonovi, a stává se mým poddaným.

Pokud je můj poddaný zadržen či souzen v jiném městě, má právo na přivolání Templáře, který případ přezkoumá a bude jej případně hájit.

Poddaný má právo na opodstatněnou audienci u mě, zemana Gorgona, jakožto jeho pána. Pokud si ji přeje, nechť zkontaktuje templářské rytíře, kteří ji zařídí. O schůzku může požádat i cizinec, avšak nemusí mu býti vyhověno.

Veškeré spory a porušení zákonů či vyhlášek vyřizují na místě členové řádu Templářských rytířů. Dle míry provinění může zločinec dostat napomenutí, vězení, pokutu, či jiný adekvátní trest. Pokud tak rozhodnu já, může být těžký zločinec mučen, popraven, či mu zabavím pronájem nebo zakážu vstup na mé panství.

Vyhlášky

Zakazuji pohyb po mém panství osobám se zakrytým obličejem ať už helmou, maskou či magicky. Dále nejsou v Ilerenu vítáni ti, kteří na veřejnosti přivolávají nemrtvé, démony či nosí zbroj z kostí. Na všechny takové bude nahlíženo jako na potencionální zločince a podle toho s nimi bude naloženo.

Pokud není vyhlášen válečný stav přísně zakazuji pohybovat se po městě s tasenou zbraní. Válečný stav mohu vyhlásit já, Komtur či Ductor řádu Templářů. Taktéž v okolí města nebudou probíhat žádné souboje a potyčky. Stejně tak veškeré druhy loupeží, ať už ozbrojených či nikoli nebudu na svém panství tolerovat.

Je-li vyhlášen válečný stav, je povinností každého bojeschopného muže všech ras opatřit si odpovídající zbraň a hlásit se u Ductora, případně jiného Templáře. Pokud nemá občan dostatek peněz, výzbroj mu bude propůjčena. Toto nařízení se netýká pouze žen, starců, dětí a mrzáků. Dezertéři budou potrestáni na hrdle.

Pokud si můj poddaný přeje s někým svést čestný souboj, může požádat Templáře, aby na souboj dohlížel a podal případné svědectví.

Na mém panství nebude přebývat žádná temná bytost, nemrtvý či osoby spřáhlé s ďáblem. Na takovéto zrůdy znám jedinou odpověď a tou je upálení za živa.

Pokud v pronájmu zůstanou věci po předchozím majiteli, nový majitel je musí odevzdat Templářům. Pokud tak neučiní bude to považováno za sprostou krádež. Vlastník má dva týdny na převzetí těchto věcí, jinak propadnou městu.

Zakazuji ve městě a okolí rozdělávat oheň. Každý vlastník pronájmu by taktéž měl mít připraven sud s vodou, pokud by došlo k požáru.

Tímto se s okamžitou platností zapovídá nechávat v Ilerenském dole vrstvy rozkopaného balastu, které by mohly obtěžovat ostatní horníky a bránit v odkrytí níže položených vrstev železa. Kdokoli se bude cítit obtěžován cizím balastem, nechť o tom informuje Preceptora Řádu, kterého zároveň pověřuji dohledem nad dodržováním této vyhlášky.

info/zakony_ileren.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1