Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:zbojnici

obrazek

Zbojníci (V lesích)

- Volně přístupná lokace

Lesem se řinul podivný ryk. Dva jezdci jedoucích na svých věrných koních po cestách andarijských se zastavili. Poslouchali. Chvíli bylo ticho. Pak se ozvalo zakrákání vrány. Jezdci zbystřili a pro jistotu položili ruce na své spolehlivé zbraně. Najednou se kolem nich objevila horda drsně oděných, špinavých, krvelačně vyhlížejících lidí, jakoby vyskákavších z okolního lesa. Dvojice byla obklíčena, přesto jako na povel sáhl mladík pro svůj meč a dívka jedoucí po jeho boku držela okamžitě kuši připravenou okamžitě spustit. Všichni čekali, co se bude dít. A nedělo se nic. Tím více se v účastnících zvětšovala nervozita. Čekalo se, kdo udeří první. Jeden z útočníků nevydržel psychický boj a vrhl se směrem ke koním. Ozval se rychlý zvuk a násilník se sunul k zemi s šipkou zapíchnutou někde v oblasti srdce. To bylo však signálem pro ostatní hrdlořezy. Jedním skokem se jako jeden muž dostali k oběma koním a jali se jezdce shodit s koně. Meč proletěl vzduchem a dvě zarostlé hlavy se odkutálely stranou z cesty, jenže zbojníků bylo stále příliš mnoho, než aby měla osamocená přepadená dvojice nějakou šanci na vítězství. Špinavé ruce se sápaly na čisté košile, až konečně děvče povznášeno několika páry rukou opustilo pozici „na koni“ a zaujalo pozici „letící stranou“. Mladík odolával ještě chvíli, dost krve nepřátel ještě stačil osvobodit z majitelova těla, jenže potom i on podlehl a byl odmrštěn na zem. Život probíhal oběma nešťastníkům rychle před očima. Byli spěšně obráni o koně, batožinu a nakonec i o převážnou část svého oblečení. Ve snu se jim již zjevoval Athon a vítal je do světa mrtvých. Ale žádná rána nepřišla. Ryk vítězných padouchů najednou ustal. Na cestě se zvířil prach a ozvalo se mohutné dupání. Loupežníci zapomněli na oběti a bezmyšlenkovitě se rozutekli do lesů. Za chvilku na místo dorazila skupinka usměvavých mužů v těžkém, nablýskaném brnění. Po lupičích nebylo už ani stopy, a tak se jen usmáli , vzali dva roztřesené polonahé cestovatele k sobě na koně a odvezli je zpět domů. Tento příběh dopadl ještě dobře, ale dejte dobrý, pozor, jakými cestami se budete ubírat, protože příště se totéž může stát právě vám, a nablízku nebude nikdo, kdo by vám mohl pomoci - Rytíři daleko na cestách hájí čest své země, vojáci doma ve svém městě brání vniknutí nepřítele a jeleni se klidně pasou. Takže vězte, že cesty jsou zrádné. Ovšem i pouhá procházka lesem může skončit katastrofou. Takže dejte pozor.

… do kroniky zaznamenal(a) DrUid

info/zbojnici.txt · Poslední úprava: 2016/10/26 19:09 (upraveno mimo DokuWiki)