Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:odkupy_uzemi

Odkupy území a zakládání obcí

Území

Na každém území může ležet jedna obec (osada, městys nebo město). Území můžete odkoupit pokud máte nebo zřizujete obec.

Cena území:

  • koupě od GM týmu na území „nikoho“ – 1 políčko za 25 zl.
  • koupě od současného správce/vládce - cena domluvou, min. počet políček 1 000

Správa: 1 správce

Obce

Aktuální rozdělení obcí

Osady

Městys

Město

Osada

Cena: 50 000 zl. za základní kámen. + při koupi území od GM 2 000 políček území zdarma.
Minimální počet obyvatel: 20
Maximum obchodníků: 5
Správa: 1 starosta se správcovskými a heroldskými pravomocemi.

Lze dokupovat území až do rozlohy 13 000 políček.
Výstavba hospodářské oblasti podle platných pravidel, pouze na území osady.

Městys

Cena: 50 000 zl. za vylepšení kamene Osady.
Minimální počet obyvatel: 100
Maximum obchodníků: 10
Správa: Starosta se správcovskými a soudcovskými pravomocemi + 1 Herold

Lze dokupovat území až do rozlohy 28 000 políček.
Výstavba dolů a polí je umožněna podle platných pravidel na území města.

Město

Cena: 50 000 zl. za vylepšení kamene Městysu.
Minimální počet obyvatel: 200
Maximum obchodníků: 30
Správa: Starosta se správcovskými pravomocemi + 1 Herold + Soudce

Lze dokupovat libovolný počet území.
Výstavba dolů a polí je umožněna podle platných pravidel na území města.

Pravidla

  • I nadále jsou platná pravidla pro výstavbu domů, polí, dolů. Tzn., že jsou veškeré stavby na posouzení GM týmu a na jejich schválení.
  • Odkupované území MUSÍ navazovat na sebe (př. Andor nebude kupovat území u Tarkasu aj.) - to však nebude platit v případě pohoří kvůli výstavbě dolů.
  • Hodnostáři mají pravomoci na celém území Osady/Městysu/Města, ke kterému náleží.
  • Do odkupovaného území nejsou zahrnuty ostrovy mimo území Andarie (Kyr, ostrovy se spawny, aj.). Pouze v případě dobrého námětu, který zároveň odůvodní využití ostrovu, bude na posouzení GM týmu, zda území odprodá.
  • Pro to, aby obec mohla mít starostu, musí mít místo pro městský kámen, bankéře a kancelář starosty.
  • Pro to, aby obec mohla mít heroldskou šerpu, musí mít starostu a vězení.
  • Pro to, aby obec (krom osady) mohla mít soudcovský talár, musí mít heroldskou šerpu a určené místo konání soudu.
  • Hlavní město Andor má nárok na jednu pozici herolda navíc, oproti ostatním městům.

Pravomoci

Správce: Stará se o chod obce nebo území, má možnost používat .dekorater na daném území a příkaz .starosta.

Starosta: Nejvyšší úředník osady/městyse/města.

Herold: Stará se o bezpečnost, má heroldskou šerpu.

Soudce: Může provádět soudy a vynášet rozsudky, má soudcovský talár.

gminfo/odkupy_uzemi.txt · Poslední úprava: 2019/01/06 20:01 autor: Nolda