Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:makra_v_uo

Tlačítko Options

Následující návod je určen především pro začínající hráče Ultimy Online, avšak doporučujeme jej i zkušenějším hráčům.

uvod

Popis Options

V avatarovi je tlačítko Option a to skrývá veškeré nastavení Vaší Ultimy. Dovolte abych Vám představila podrobněji, alespoň ty nejzákladnější z nich.
V nabídce máme:

Zvuky a hudba

zvuk kde naleznete nastavení, pro Vaše zvuky v Ultimě. Můžete tu zvolit zda uslyšíte podkreslující hudbu a nebo jak hlasitě uslyšíte zvuky třeba souboje nebo zvěře.

Vyskakující nápověda

pop to je nastavení toho jak se bude zobrazovat text pokud kliknete na nějaký předmět. A nebo jak dlouho bude text na Vaší obrazovce vidět.

Chat

chat zde nastavíte Vaše barvy v chatu, jakou barvou písma chcete vidět ostatní a pod. Nezapomeňte na posuvnou lištu, kde je další nastavení.

Nastavení maker

makro UO podporuje makra a o jejich nastavení si povíme později podrobněji.

Rozhraní

rozhrani zde se dá nastavit třeba to zda vaše postavička bude stále utíkat či nikoliv. Opět nezapomeňte na posuvnou lištu.

Obrazovka

obrazovka tady nastavíte rozlišení screenu a ostatního vzhledu UO. Opět posuvná lišta pro další nastavení právě zde totiž naleznete nastavení barvy vašeho písma.

Reputace

reputace zde nastavíte jak se Vám budou zobrazovat jména hráčů kteří patří k nějaké příslušnosti nebo jakou mají pověst (Guila, vrah, přítel..atd.).

Ostatní

ostatni toto slouží pro nastavení ostatního rozlišení. Za povšimnutí stojí zejména nastavení průhlednosti (use circle of transparency).

Nastavení filtru

filtr zde můžete některé hráče ignorovat (asi).

Jak nastavit Makro

Přidání makra

klavesa Po stisknutí, tlačítka add si navolíte na jakou klávesovou zkratku chcete makro spouštět. Zaškrtněte třeba Alt a klikněte jednou levým tlačítkem myši (dále jen LTM) do políčka klávesa a stiskněte nějako klávesu. Automaticky se Vám tam přiřadí. Pokud to budete chtít přímo pod nějakou klávesou doporučuji vybírat klávesy nepotřebné jako je F1 - F12 a nebo Home, End atd.. Pokud totiž nastavíte makro pro přímé zpuštění z klávesy, kterou používáte třeba pro mluvení, bude se makro spouštět neustále.

Akce

No a teď je třeba vybrat akci jakou chcete aby makro provádělo. Uvedeme příklad na tom nejpoužívanějsím a to je emote.

action

  • Klávesovu zkratku máte, takže teď stisknete šipku v políčku Actions a z podnabídky si vyberete makro emote. Těch maker na výběr je daleko více a soupis jednotlichých maker i s popisem najdete na konci tohoto návodu.

emote1

  • Po vybrání se vám hned vedle otevře okénko do kterého napíšete prostý text a makro Vám jej přeloží jako emote. V našem případě „Pokynula rukou“.

Mějte na paměti, že Emote jsou pouze gesta a proto dávejte dobrý pozor co má Vaše emote vyjadřovat! Pokud si nejste jistí co přeně je myšleno slovem Emote, doporučuji přečíst odkaz Roleplaying, který krásně napsal Platón a je tam vysvětleno právě používání emote ve hře.

say

  • No a teď to lze zkombinovat třeba následovně. Do druhého políčka v Action vybrali „Say“ (řekni) a do políčka vedle napíšeme „Zdravím Vás“ a celé makro při spuštění vypadá takhle.

komplet

Popis maker

Say - Řekni/napiš - udělá jen to že napíse přednastavený text do hry a to i příkaz. Snad nejběžnější použití je třeba na příkaz smích (.smich)

Emote - Gesto/činnost - vyjadřuje gesto nebo činnost kterou není hra schopna vyjádřit, například to že plejete záhon.(rychlá zkratka je :mezera a text).

Whisper - Šeptání - pokud často mluvíte a často pužíváte šeptání, bude se Vám toto na klávesové zkratce hodit (rychlá zratka je ;mezera a text).

Yell - Křik - pokud použijete tohle tak Vás bude slyšet přes nekolik obrazovek daleko (rychlá zkratka je !mezera a text).

Walk - Útěk - tady si nastavíte to vaše postavička bude utíkat, dokonce si i můžete vybrat směr kterým poběží primárně.

War/Peace - Boj/klid - tohle doporučuji zvláště pro ty co často bojuji. Je to rychlé přepnutí v klidu do bojového postoje a naopak.

Paste - Vložit - Vloží text ze schránky, maximální délka textu je 96 znaků. Pokud neradi něco píšete dvakrát po sobě, můžete si to pomocí klávesy zopakovat a to pouze naposledy napsaný text (rychlá zkratka je ctrlQ).

Open - Otevřít - Otevře to, co si vyberete v pravém sloupečku u volby makra. (Journal, knihu kouzel, batoh a další)

Close - Zavřít - Obdobný, ale opačný význam k funkci Open.

Minimize - Minimalizovat - Minimalizuje to, co si vyberete v pravém sloupečku; to se objeví jako ikonka v levém horním rohu.

Maximize - Maximalixovat - Opačná funkce k Minimize.

OpenDoor - Otevřít dveře - Na Andarii nefunguje.

UseSkill - Použít skill - zrychlí použití dovedností, nahrazuje modré tlačítko v menu Dovednosti (skilly).

LastSkill - Poslední skill - započne akci posledního skillu, použitého přes modré tlačítko.

CastSpell - Seslat kouzlo - sešle Vámi vybrané kouzlo (výborné v kombinaci s LastTarget - seslat kouzlo na posledního nepřítele).

LastSpell - Poslední kouzlo - vybere poslední čarované kouzlo.

LastObject - Poslední objekt - Použije poslední používaný předmět, jako krumpáč (dá znovu na výběr kde kopat), truhlu (otevře ji). Velmi dobře použitelné v kombinaci s programem EasyUO.

Bow - Poklona - postavička se pokloní (rychlá zkratka ctrlB).

Salute - Salutování - postavička přiloží ruku na srdce (rychlá zkratka ctrlS).

QuitGame - Konec hry - snad nemusím popisovat.

AllNames - Všechna jména - Ukáže jména všech postav a těl v okolí. Výborný pomocník v případě, že Vám zapadne tělo někam, kde nemáte šanci je vidět třeba průhledností.

LastTarget - Poslední cíl - provede danou akci na poslední zaměřenou postavu. Požitelné pouze v kombinaci.

TargetSelf - Cíl jsem já - Efekt podobný LastTarget. Je třeba dobré v kombinaci s léčením a nebo kouzlem, daná akce to provede na mé postavičce.

Arm/Disarm - Ozbrojit/Odzbrojit - nějak jsem nepřišla na to jak to použít.

WaitForTarg - Čekat na cíl - používá se zejména tam kde potřebuje vybat pokaždé jiný cíl, třeba léční na více cílů a nebo krocení.

TargetNext - Další cíl - Změní cíl (target) na jiný než je. Využitelné při krocení.

AttakLast - Útočit na posledního - snad je jasné…

Delay - Pauza - Při delších makrech je povinná pauza mezi prováděním akcí minimálně 1,5 sekundy. A díky funkci Delay můžete pauzu zakomponovat do makra.

CircleTrans - Průhlednost - zapne kruh průhlednosti, to znamená, že uvidíte přes statické předměty přes které jinak nevidíte, hlavně zdi.

CloseGumps - Zavřít okna - v tomto případě je myšleno, že Vám zavře všechnz otevřené věci, pytlíky, bedny a pod.

AlwaysRun - Stále běhat - Při chůzi přepíná mezi chůzí/během (podle vzdálenosti kurzoru od postavy) a během, ať je jeho vzdálenost jakákoliv.

SaveDesktop - Uložit obrazovku - Toto Vám umožní uložit obrazovku tak jak to máte momentálně rozmístěné.

KillGumpOpen - Zabít Otevřená okna - Mělo by zastavit otevírání oken. Mě to ale nefunguje.

Žádné z maker uvedených níže ve výběru nejsou na Andarii použitelné.

Tak to je snad z maker to co je běžně používané, spoustu maker má v sobě razor a možná jednodužších, ale i tak UO makra používejte.

S pozdravem Milli.

info/makra_v_uo.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1