Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:systemy

Toto je starší verze dokumentu!


Speciální předměty a systémy na Andarii

Systém výcviků

Systém výcviků vám ze začátku neumožňuje používat všechny druhy zbraní a zbrojí, jen některé, které jsou pro dané povolání skutečně typické. S ostatními typy zbraní a zbrojí se musíte vycvičit u příslušného mistra válečníka nebo učitele šermu, samozřejmě za nějaký peníz, který se liší podle toho, jaké povolání se cvičí s jakým typem zbraní / zbrojí. Kupříkladu válečník umí od začátku používat sečné zbraně (tj. meč a podobné), ale kdyby chtěl použít sekeru, napíše mu hra zprávu že jí nemůže používat, že je třeba aby se s ní nejdříve nechal vycvičit. Pro válečníka je pak výcvik levnější (má k boji lepší předpoklady než třeba mág) a může se nechat vycvičit se všemi typy zbraní a zbrojí. Oproti tomu již zmíněný mág má velké problémy s učením se šermu nebo nošením zbrojí a tak je pro něj výcvik mnohem náročnější a také dražší. Některé typy vybavení pak nemůže používat vůbec.

navod

Důležité poznámky: U válečníka, bojovníka, učitele šermu a žoldáka se lze vycvičit jen když mu sdělíte klíčové slovo vycvicit, vycvik nebo train (a pár dalších obměn). Seznam všech typů vybavení, které umíte ovládat nebo ceny jejich výcviků zjistíte otevřením speciálního okénka tlačítkem ve vršku dialogu s postavou (tzv. Paperdoll, Alt - P), jehož vzhled se liší podle verze ultimy, Renaissance tam má měšec a AoS prapodivný vzor (viz obrázek)

Pokud příjdete tedy k někomu z učitelů, řeknete mu train on Vám odpoví a řekne v jakém oboru Vás může vycvičit. Vy si vyberete a řeknete mu napřiklad Train magie, učitel Vám sdělí cenu jakou za výcvik žádá a Vy mu pustíte na hlavu peníze a on Vás naučí danému oboru. Pozn.: cenu kterou bude žádat neberte příliš vážně, prostě mu dejte nějaké peníze. Pozor nespleťe název dovednosti, nebo Vám poděkuje a nic nenaučí.

Zvláštní schopnosti, výcviky a úkoly

Když dvakrát kliknete na podivný obrazec v horní části dialogu postavy, zobrazí se vám nejprve dialog s přehledem vašich možných nebo již zaplacených výcviků, ale to zdaleka není všechno, co zde můžete najít. V horní části tohoto okna jsou dvě tlačítka - každé vám otevře jiný, další dialog, ukazující buď vaše přirozené zvláštní schopnosti, anebo seznam úkolů, a to jak splněných, tak nesplněných. V obou případech je před názvem úkolu či schopnosti tlačítko, kterým buď danou schopnost použijete, anebo se podíváte na text úkolu, u nějž toto tlačítko bylo.

Systém, slotů pro postavy

První věcí, které si všimne jistě každý nováček, jenž zavítá na Andarii, je fakt, že na jednom účtu lze vytvořit pouze jednu postavu - jakoukoli další systém během pár vteřin po loginu automaticky smaže. Systém přidělování slotů funguje na principu bonusů, tj. pokud je hráč dostatečně zkušený, kvalitně hraje, nedopouští se (nebo se dopouští minima) systémových prohřešků atp., může zažádat o přidělení dalšího slotu pro postavu. Bonusový slot je jednorázový, tj. při odchodu druhé postavy z Falešného světa je odstraněn. Na účtě zůstanou obě postavy, ale při smazání jedné z nich jsme opět ve výchozí situaci, jedna postava na účtě s jedním slotem. Nikdy se ale nestane, že by počet slotů klesnul pod 1 - na účtě s jedním slotem můžete mazat a zakládat postavy jak chcete. Ovšem každá smazaná postava vám snižuje šance na možný zisk druhého slotu v budoucnu.

Princip výpočtu procent

Snažili jsme se vymyslet maximálně objektivní systém, který zvýhodňuje ten typ hráče, o který nejvíce stojíme. Tj. hráč který hraje svojí roli, na Andarii strávil hodně času, za všechny své případné postavy hraje rovnoměrně, zapojuje se do dění ve světě - ať už přímým zapojením do questů nebo jen jako postava v pozadí s velkým vlivem na své okolí. Základní podmínkou pro získání bonusového (bonusových) slotů je (jakkoli) vyplněný charakterník a účet starý alespoň půl roku. Co vám může zvednout šance je poctivě vyplněný charakterník, postava, za kterou je nahráno dost hodin, příběh (ten příliš procenta neovlivňuje), bezúhonnost co se týče systémových prohřešků, účet výrazně starší než půl roku a hodnocení questařů (k němuž hráč nemá přístup). Co vám naopak může šance snížit (kromě opaku předchozích) je počet smazaných postav na účtu (počítáno ode dneška). Základní myšlenkou je zpřístupnit druhou postavu za obyčejnou hru každému, za kvalitní hru dříve než obvykle a za prasení a časté prohřešky nikdy.

Matematika - zisk druhého slotu

 • Postava s jedním lehkým prohřeškem, stáří účtu 3 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, bez questařského hodnocení, s ledabyle vyplněným charakterníkem, bez příběhu - potřebuje na své postavě nahrát 650 hodin.
 • Postava bez prohřešků, stáří účtu 3 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, s pozitivním questařským hodnocením, s kvalitně vyplněným charakterníkem, s příběhem s dobrým hodnocením - potřebuje na své postavě nahrát cca 300 hodin.
 • Postava s mnoha prohřešky, libovolným stářím účtu, s libovolným počtem smazaných postav na účtu, s negativním questařským hodnocením, bez charakterníku a nezávisle na příběhu nezíská nový slot nikdy.

Rekapitulace

Povinné podmínky pro udělení slotu:
- Charakterník - Stáří účtu 3 měsíců

Závěrem

- Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve Statistikách v údajích o vašem účtu. Najdete tam také jaké jsou vaše přibližné šance při posuzování GM zda slot udělit či nikoli. Pokud podáte žádost, tak ať je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání předchozí. Pokud jsou vaše šance pro získání nového slotu velmi výrazné (nad 110%), systém žádost automaticky schválí a přidělí vašemu účtu nový slot okamžitě.
- Předem upozorňujeme, že žádosti s 1 - 50% budou v první řadě mazány. Možnost podání žádosti s tak nízkými procenty je kvůli výrazně kvalitním nováčkům nebo hráčům, na jejichž účtech figurují questové postavy. Pokud k nim nepatříte, raději na podání žádosti zapomeňte.

Abychom předešli dotazům a nedorozuměním...

Bude možno mít více jak dvě postavy na účtu?
Ano bude, je ale třeba dosáhnout s oběma postavami poměrně vysoké hranice počtu odehraných hodin.

Domy

Systém domů - vlastních:

Systém domů v soukromém vlastnictví najdete na této stránce.

Pronájmy:

U každého domu, který se dá pronajmout se nachází světle hnědá cedulka s označením pronájmu (např. Andor, pronájem 5). Dvojkliknutím na tuto cedulku se vám otevře dialog, ve kterém si můžete dům pronajmout. Pokud tak učiníte, máte od té doby vstup do domu zaručen. Jako majitel domu pak můžete podobně jako v soukromých domech nastavit spoluvlastníka (v tomto případě spíš spolunájemníka) a několik přátel domu. Stejným způsobem se dá pronájem i prodloužit nebo zrušit, ale na to jistě příjde každý z vás. Když už máte dům pronajatý, můžete svoje věci v klidu zanechat na podlaze, nikdo vám je neukradne a ony ani nezchátrají, jelikož jsou před silnými andarijskými dešti chráněny střechou.

V pronájmech je možno zamykat předměty k zemi a to pomocí funkce .pripevni. Připevněné předměty může od země odpevnit jen současný majitel pronájmu nebo ten, koho si sám nastaví v systému (tedy například spolumajitel apod.). Věci se připevňují k zemi proto, aby je nikdo nepovolaný nemohl z domu odnést. Tato funkce nefunguje v ubytovnách a hostinských pokojích. Pokud najdete ve svém pronájmu k zemi zamčený předmět, který nemůžete sami odpevnit, zavolejte místního starostu a ten vám s ním pomůže.

dekorater

Dekoratér:

Dne 14.7.2008i spatřil světlo světa nový systém, který má za cíl usnadnit život všem obyvatelům domků - ať už vlastních, nebo nájemních. Přístupný je přes příkaz .dekorater. Můžete s jeho pomocí upravovat pozici všech předmětů uvnitř svého domu. Pokud je možno s předmětem otáčet, uvidíte i volbu pro otočení.

Předměty posouvané s pomocí dekoratéra neprojdou skrz stěnu ani zavřené dveře, stejně tak s nimi nemůžete posouvat do vyšších nebo nižších pater budovy. Užívejte těchto možností s mírou a uvědomte si, že pokud si v domě vystavíte příliš mnoho předmětů, pravděpodobně se vám na tom místě nepodaří (přinejmenším napoprvé) nalogovat do hry.
dekorater

Ovčárny:

Každý kdo chce v dnešní době chovat ovečky, si musí pořídit pořádnou ovčárnu, ve které se mají nejlépe. Návod na ní se dá koupit na salaši poblíž Andoru. Na výběr je mezi malou, střední a velkou ovčárnou. Liší se kapacitou na počet ovcí. Její ovládání je jednoduché. Dvojklikem na ovci v ovčárně se otevře menu. Zde je vidět, kolik ovcí v ovčárně už je nebo kolik se jich tam ještě vejde, kolik jídla ovce mají k jídlu a kolik už můžeme ostříhat vlny. Dále tu máme tlačítka na vpuštění ovce do ovčárny (vpouštět se mohou zmenšené i nezmenšené), odvedení ovce z ovčárny, ostříhání oveček a naplnění krmelce jídlem. Naplnit krmelec můžeme senem, ovocem nebo kukuřicí. Když ovčárna stojí na trávě, ovečky se částečně napasou sami a jedí tak pomaleji krmení z krmelce. Jelikož se ovcím v ovčárně daří mnohem lépe, než ovcím v přírodě, dávají tak více vlny.
Systém pastí

pasti

Systém pastí funguje tak, že past se dá umístit na dveře i na truhlu, proto je třeba dávat pozor na podezřelé případy. Každý si ale může zkusit prozkoumat předmět pomocí jednoho kliknutí - mělo by se objevit kontextové menu, ve kterém je volba Prozkoumat. Pokud tak učiníte, systém ověří vaši pozornost a pokud tam past je, můžete ji objevit. Pokud past objevíte, rozšíří se kontextové menu o další dvě položky - Zneškodnit a Odstranit. Obě tyto možnosti vyžadují vysokou hodnotu dovednosti Odstraňování pastí, proto je pravděpodobné, že se začátečníkovi nepovede a past se může spustit. Pokud ale uspějete, při zneškodňování to past na 30 vteřin deaktivuje a během té doby můžete bezpečně otevřít dveře / truhlu. Pokud zvolíte odstranění, je obtížnost větší, ale past to definitivně odstraní. V případě neúspěchu je ale větší šance že se omylem spustí. hlaska Kdykoliv ale můžete zkusit nic nehledat a rovnou otevírat. V tom případě je poslední záchranou Vaše pozornost, a pokud je vám náhoda přikloněna, instinktivně ucuknete a hra vám řekne že tušíte past. Ale je také možné, že tam vůbec žádná past není…

Při poklikání majitele na jeho zapasťovanou bednu, truhlu atd. se automaticky past zneškodní, při druhém pokláni na předmět se vam nabídne menu, kde si můžete vybrat z voleb jako je:

 • Znovuspuštění (bedna se okamžitě aktivuje a je připravena zasahnout nenechavé cizí ruce)
 • Odmontování pasti (odmontuje past a ta se vám vrátí do batohu)
 • Zrušení vlastnictví (to je volba pro vzdání se vlastnictví pasti, aby jej mohl přijmout někdo jiný. Protože i zloděj potřebuje svoji obživu, protože jen on dokáže past namontovat nejefektivněji)


mapy

Hledání pokladů

Na své pouti Andarií se může stát, že naleznete nějakou podivně vyhlížející mapku, kterou jen tak nepřečtete. Nejspíš bude mít zvláštní barvu, jakou normální mapy nemívají. Tehdy si můžete být jistí, že se jedná o mapu vedoucí k nějakému pokladu. Pokud ji ukážete někomu zběhlému v kartografii, může vám ji rozluštit - pak už bude i pro vás čitelná. Mapka zobrazuje místo, na kterém se poklad nachází, vemte tedy krumpáč nebo lopatu a můžete vyrazit… Když se budete nacházet v blízkém či širším okolí hledaného pokladu (podle složitosti mapky), použijte funkci .kopat_poklad - v případě, že jste nedaleko hledaného místa zjistíte, kolik kroků ještě musíte ujít abyste se dostali přesně na určené místo. Když tak učiníte, můžete ze země vykopat truhlici s pokladem. Ale pozor, obvykle ji hlídá několik nepřátel, těch se musíte nejprve zbavit.

krumpacalopataAž když v okolí nezbude žádný živý protivník můžete otevřít truhlu - uvnitř jistojistě najdete něco cenného… Obtížností map je celkem deset, na každou další potřebujete větší znalosti kartografie, a platí pravidlo, že čím je mapa složitěji zašifrovaná, tím obtížnější jsou nepřátelé hlídající místo pokladu, ale i tím cennější bývá poklad schovaný uvnitř zakopané truhly. Barvy map jsou vyobrazeny na obrázku, od leva po řádcích jsou seřazeny podle obtížnosti. S truhlou, která zbyde po pokladu, si nedělejte starosti, po čase sama zmizí. Pokud budou nepřátelé nad vaše síly a nepodaří se vám je přemoct, stejně jako truhla po čase zmizí.

Systém zakopávání vlastních pokladů je popsán zde v novinkách.

Osévání polí

V souvislosti se zaváděním nového povolání farmáře přichází změna v pěstování rostlin. V této chvíli při pokusu o sklizení rostliny se rostlina změní na nezoranou půdu, kterou bude potřeba nejprve zorat. Stačí mít u sebe lopatu a dvojklikem na nezorané políčko se pole zorá. Nyní už stačí jen dvoklikem na zorané pole vybrat rostlinku (ne semínka) z batohu a rostlinku zasadíte. Po určitém počtu sklizní bude potřeba pole znovu zorat. Zasadit lze všechny doposud pěstovatelné rostliny.

Houbaření

Na Andarii se budou postupně objevovat různé sbíratelné druhy hub - od těch statických je bude odlišovat především barva. Protože se nikdy předtím na Andarii houby moc nesbíraly, skoro nikdo je neumí pojmenovat - jsou to všechno houby jedna pakáž a nikdo si moc nedělal vrásky s tím, jestli jsou jedlé nebo jedovaté. Každý radši moc neriskoval a nic nesbíral - a když už, tak jenom nějaké ty kukly do dryjáků. Když si ale lidé všimli, že některé houby moc chutnají lesním zvířátkům, rozhodli se to raději prozkoumat a těch několik, co přežilo první ochutnávání pak všem říkalo, jak je dobré houby sbírat. Syrové houby ale nechutnají nic moc a tak jedna zasloužilá kuchařka vymyslela recept jak z nich uvařit dobrou a výživnou polívčičku… Stačí houby nakrájet do kotle s vroucí vodou a za chvíli je polévka na stole… Mno a když mágové viděli, jak kuchařky pohnuly vývojem v oblasti hub, rozhodli se že také něčím přispějí - chvatně sepsali ty nejrozšířenější druhy hub do příručky, ovšem tu si nechali pro sebe a dál šířili jen slovní moudrost. Proto ti chytřejší z vás dokáží při bližším prozkoumání poznat druh houby…

V tomto krátkém příběhu najdete celkem podrobný popis jak na houby. Stačí hledat.

Množení koní

Speciální předměty:

Odpadkový koš

Už nějakou dobu funguje na Andarii odpadkový koš. Možná se vám zdá na nic, když se do něj vyhazují věci po jedné, ale opak je pravdou. Dají se do něj totiž vysypávat celé obsahy nádob, nebo dokonce celého batohu. Stačí, když místo vyhazovaného předmětu kliknete kurzorem výběru na nějakou nádobu ve svém batohu nebo přímo na obrázek batohu v paperdollu a otevře se vám výběr zda vyhodit celý nebo jen vysypat (u batohu jen potvrzení zda opravdu vysypat). Vyzkoušejte, doporučuje 6 z pěti popelářů.

+ přidána funkce - přetažením nádoby na koš. Potvrzovací a výběrové menu je nezbytností. Takto vyhodit jdou pouze nádoby (ne jednotlivé předměty), které nejsou zaheslovány, opatřeny pastí nebo zamčeny. Koš musí stát na zemi.

Kotel

Vytvořil jsem script pro zapalování ohně pod kotlem - což bude důležité až bude hotový systém vaření. Když položíte kotel na zem a v inventáři budete mít kulatinu nebo třísky, můžete se pokusit zapálit oheň dvojkliknutím na kotel. Kotel ani oheň poté nejde přemístit. Po hodině začne oheň pohasínat - můžete přiložit (opět dvojkliknutí na kotel); pokud nepřiložíte, oheň po chvíli vyhasne úplně.

Rýdlo a štetec

Takže máte tu dva nové předměty jako je rydlo a štetec. Rydlo slouží k pojmenování beden, truhel a klíčů a štetec, který namáčíte ve speciálním inkoustu slouží k pojmenovaní pytlů, měšců a batohů.

Komunikační krystal

Pokud krystal vyrobíte, můžete jej dle libosti pojmenovat. Potom dvojklikem na jeden z krystalů a targetem na druhý oba krystaly propojíte (jde pouze v batohu) a pokud v menu vyberete navázat spojení (kdekoliv a kdykoliv) druhý krystal se začne chvět a dvojklikem přijmete spojení (kdekoliv a kdykoliv). A pak už vesele žvatláte*. Pokud nepotvrdíte spojení do 10ti vteřin, žádné spojení není uskutečněno.

 • Spojení trvá tak dlouho dokud sami chcete a můžete též přerušit toto spojení, kdykoliv chcete, takže nebudete odposloucháváni pokud nechcete.
 • Dál je tam volba přerušit propojení obou krystalů. Touto volbou přerušíte spojení s druhým krystalem nadobro. A pro další spojení musíte opět mít oba krystaly u sebe.
 • Aby Vás bylo slyšet, musíte mít krystal položený mimo batoh. Pokud budete mít krystal v batohu, nebude na druhém krystalu slyšet co říkáte, ale vy uslyšíte co kdo říká do krystalu. V okolí 8-10 políček od krystalu budou slyšet všichni co něco říkají. Pokud chcete něco jako konferenční hovor, tak Vás zklamu. To co říkají lidé je slyšet, ale to co říká krystal jiný krystal se dál nevysílá.
 • * Vše dokonalé, jen malá chybka, přenáší to i emote, tak si to zkuste v rámci hraní role odůvodnit sami.

Žlab na vodu

Dále vyroben nový žlab na vodu, výroba je stejná jako doposud, jen po vyrobení, musíte spojit dva kusy, tak aby vznikl celý žlab, teprve potom se dá naplnit vodou ze sudu. Vodou ze žlabu může napojit sva zvířata.

Úvazné kůly

Máme zde dva typy úvazných kůlů a to soukromý a veřejný. Soukromý úvazní kůl získáte od řemeslníka, který Vám jej vyrobí. Prvním dvojklikem na kůl se stáváte majitelem kůlu. Od soukromého kůlu odvážete své zvíře kdykoliv a pouze vy jako majitel s ním můžete zacházet. Veřejný kůl nemá žádného majitele a koně dokáže odvázat hraničář s potřebným skilem krocení. Pokud kůň bude stát u kůlu dlouho, může Vás zapomenout úplně, pak jej neodvážete. Pouze ten hraničář…

Studny

Dnešním dnem se umístily studny na plnění sudů, kádí, umyvadel a věder. Pro naplnění studničního sudu si musíte zatočit rumpalem, pak dvojklikem na studniční sud a tagetem na nádobu, která má být naplněna do ní naleje vodu. Studniční sud po 5ti zatočeních naplníte na 100 použití a každá nádoba má nadefinováno o kolik se ze z ní při různé činnosti odčerpá. Na vše časem přijdete sami, nic složitého za tím nehledejte.

Převedeno do jednotek při plnění nádob ze studničního sudu je:

 • 1 jednotka - umytí se
 • 1 jednotka - naplnění džbánku vodou
 • 1 jednotka - naplnění umyvadla
 • 1 jednotka - naplnění vědra vodou
 • 20 jednotek - naplnění kádě vodou
 • 100 jednotek - naplnění sudu vodou.

Při akcích u kterých je potřeba voda jako třeba výroba těsta (1 jednotka), nebo výroba tvrzené kůže (1 jednotka) bude z Vaší nádoby voda ubývat a časem ji budete muset ze studny opět naplnit.

Bič

Pro všechny kdož pracují s ochočenou zvěří. Tento vynález můžete použít na své ochočené zvíře, toto zvíře zmizí, místo toho aby ste ho museli chladnokrevně zabíjet. S bičem se dá též bojovat, ale nebude dávat zranění klasicky, ale nejprve ubírat staminu, ale ne až na 0, dále ruší paralýzu, skok, atp.

Vývěska

Dnes jsem dokončil přescriptování vývěsky. Pro obyčejného smrtelníka to znamená jen možnost editování a mazání vlastní zprávy, případně čtení cizí zprávy, pro řemeslníka to znamená možnost vyrobit si vývěsku, na které bude moci mazat i cizí zprávy, a které může nastavit libovolné jméno. Pro starostu to znamená totéž co pro řemeslníka, avšak toto platí na všechny vývěsky na území jeho panství, pro GMs to znamená navíc i možnost editovat cizí zprávy. Na vývěsku se vejde 31 zpráv (lze rozšířit, ale listuje se po osmi zprávách a větší číslo by akorát zdržovalo). Každou z nich můžete otevřít kliknutím na obrázek svitku vedle textu v nabídce (kdo má pravomoc, může zprávu smazat kliknutím na šedý čtvereček ještě vedle zmiňovaného svitku).

Pro řemeslníky: Jakmile vyrobíte vývěsku, musíte na ni dvakrát poklikat aby se zaznamenalo že jste její majitel… Pokud tak udělá někdo jiný, stane se on majitelem vývěsky (výroba na zakázku).

Přepisovatelný svitek

Přepisovatelný svitek se zdá být pomůckou velmi jednoduchou, ale zručný padělatel si zde může přijít na své. Základní funkcí svitku je možnost sepsání textu (obsahu) svitku a nadpisu, který se promítne do jména předmětu. Možnost navíc je pečeť svitku, která může příjemci dopisu prozradit něco málo o odesilateli zprávy. Pokud se někomu pečeť nebude líbit, může se ji pokusit odstranit. Když bude dostatečně zručný, může pečeť odstranit tak dokonale, jako kdyby tam ani nikdy nebyla - a dát tam pečeť svou. Avšak možnosti ani zde nekončí… Velmi zručný padělatel dokáže věrně napodobit jinou pečeť, na kterou se právě dívá. Schopností zlodějů je tak přenést na nový, bezpečeťový svitek, pečeť z jiného zapečetěného svitku. Nemusí se mu to povést vždy, ale pokud má dobré předpoklady, je to velmi snadné. Vzhledem k tomu že ne každý zloděj ovládá padělání na tak vysoké úrovni, jen málo z nich doopravdy zná ty správné techniky. (v současném systému je vše nastaveno, stačí to jen najít a správně použít).

Nové knížky

knizky

 • Z obrázku je jasné jak kniha samotná vypadá. Lze ji opsat pravým kliknutím na knihu. Nabídne nám požadované akce (opsaní knihy, či otevření knihy)

Potřebné věci na opsání knihy: 65 čistých svitku, 5 nenastřihaných kůží, šicí potřeby, nůžky, pero a inkoust

 • Zelený kroužek: Přesouvání textu (celé strany) podle směru na vedlejší stránky. Avšak pozor - přesunutý text přemaže veškerý text na stránce kam text přesunete.
 • Žlutý kroužek: Zapnutí editace textu / vypnutí a uložení editovaného textu

V nových knihách můžete text zmenšovat, zvětšovat, zvýraznit, podtrhnout atd.

Příklad:

knizky

 • br - Nový řádek
 • i - kurzíva
 • u - podtržený text
 • b - tučný text
 • Basefont color - barva textu
 • Basefont size - velikost

Vše musí být uzavřeno ve špičatých závorkach < >

Další úpravy systému zde: i

Odznaky

Odznaky jsou možností pro jednotlivce označit odznakem svoji družinu tak, aby bylo pro každého jasné ke komu dotyčný náleží. Tuto možnost měly dříve jen cechy, a to buď možností zobrazovat zkratku cechu nebo titulem pod obrázkem postavy. Odznak je speciální předmět, kterému může majitel nastavit jméno a může ho komukoliv udělit nebo odebrat. Dotyčný, kterému je odznak udělen má možnost se ho kdykoli vzdát příkazem .zahod_odznak. Jméno skupiny se v případě nošení odznaku zobrazí pod položkou Funkce a postavení v rozbalovací nabídce postavy. Jedna postava může mít v jednu chvíli pouze jeden odznak. Udílení a odebírání odznaků reprezentuje předmět 'Odznaky'. Počet odznaků, které lze udělit je vyjádřen počtem tohoto předmětu - není jich tedy neomezený počet. Vždy, když majitel někomu udělí odznak, tomuto předmětu ubyde množství / když se někdo vzdá odznaku, předmětu naopak množství přibude. Majitel Odznaků nemůže nikoho donutit vzdát se svého odznaku, proto svůj odznak nedávejte lidem na potkání. Zobrazované jméno odznaků může majitel kdykoli změnit. Pokud je zničen předmět Odznaky, ruší se i všechny rozdané odznaky.

Nádoby na vodu

Voda se dá přelévat z nádoby do nádoby. U všech nádob se zobrazuje počet jednotek vody, který v nádobě zbývá i počet jednotek, který nádoba pojme. Pokud chcete nádobu vylít na zem, tak není problém. Vodou se můžete i omývat.

Přehled kapacit nádob:

 • Žlab - 200 jednotek
 • Sud - 100 jednotek
 • Káď - 20 jednotek
 • Studniční vědro - 20 jednotek
 • Vědro - 3 jednotky
 • Umyvadlo - 1 jednotka

Poštovní schránky

Starostové mohou zřizovat a upravovat poštovní schránky u pronájmů. Tyto schránky neotevře nikdo jiný než vlastník nebo spoluvlastník pronájmu, k jehož cedulce poštovní schránka patří, vhazovat předměty však může kdokoliv. Cena za zřízení je 500 zlatých, tuto částku platí starosta ze své pokladny. Kolik naúčtuje vám je jen jeho věcí, proto se mohou lišit ceny v jednotlivých městech.

Krb

Nové krby viz novinka. Nově lze vyrábět pouze krby prázdné. Ten je poté potřeba naplnit nejprve třískami a poté polínky. Pár ran křesadla a už vám v krbu plápolá ohýnek. Oheň můžete udržovat, výhřevnost jednoho polínka je odhadována k deseti minutám při maximu pět polínek tak krb hoří skoro hodinu. Pokud vyhoří, je potřeba vysypat popel v podobě prachu z hrobu, popřípadě pokud budete mít štěstí, najdete v hromádce popela i několik suchých dřev.

Seznam potřebných návodů při výrobě

Pro výrobu různých vzácných věcí často je potřeba návod na výrobu.

info/systemy.1481887571.txt.gz · Poslední úprava: 2016/12/16 13:26 (upraveno mimo DokuWiki)