Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:systemy

Speciální předměty a systémy na Andarii

Systém výcviků

Systém výcviků vám ze začátku neumožňuje používat všechny druhy zbraní a zbrojí, jen některé, které jsou pro dané povolání skutečně typické. S ostatními typy zbraní a zbrojí se musíte vycvičit u příslušného mistra válečníka nebo učitele šermu, samozřejmě za nějaký peníz, který se liší podle toho, jaké povolání se cvičí s jakým typem zbraní / zbrojí. Kupříkladu válečník umí od začátku používat sečné zbraně (tj. meč a podobné), ale kdyby chtěl použít sekeru, napíše mu hra zprávu že jí nemůže používat, že je třeba aby se s ní nejdříve nechal vycvičit. Pro válečníka je pak výcvik levnější (má k boji lepší předpoklady než třeba mág) a může se nechat vycvičit se všemi typy zbraní a zbrojí. Oproti tomu již zmíněný mág má velké problémy s učením se šermu nebo nošením zbrojí a tak je pro něj výcvik mnohem náročnější a také dražší. Některé typy vybavení pak nemůže používat vůbec.

navod

Důležité poznámky: U válečníka, bojovníka, učitele šermu a žoldáka se lze vycvičit jen když mu sdělíte klíčové slovo vycvicit, vycvik nebo train (a pár dalších obměn). Seznam všech typů vybavení, které umíte ovládat nebo ceny jejich výcviků zjistíte otevřením speciálního okénka tlačítkem ve vršku dialogu s postavou (tzv. Paperdoll, Alt - P), jehož vzhled se liší podle verze ultimy, Renaissance tam má měšec a AoS prapodivný vzor (viz obrázek)

Pokud příjdete tedy k někomu z učitelů, řeknete mu train on Vám odpoví a řekne v jakém oboru Vás může vycvičit. Vy si vyberete a řeknete mu napřiklad Train magie, učitel Vám sdělí cenu jakou za výcvik žádá a Vy mu pustíte na hlavu peníze a on Vás naučí danému oboru. Pozn.: cenu kterou bude žádat neberte příliš vážně, prostě mu dejte nějaké peníze. Pozor nespleťe název dovednosti, nebo Vám poděkuje a nic nenaučí.

Zvláštní schopnosti, výcviky a úkoly

Když dvakrát kliknete na podivný obrazec v horní části dialogu postavy, zobrazí se vám nejprve dialog s přehledem vašich možných nebo již zaplacených výcviků, ale to zdaleka není všechno, co zde můžete najít. V horní části tohoto okna jsou dvě tlačítka - každé vám otevře jiný, další dialog, ukazující buď vaše přirozené zvláštní schopnosti, anebo seznam úkolů, a to jak splněných, tak nesplněných. V obou případech je před názvem úkolu či schopnosti tlačítko, kterým buď danou schopnost použijete, anebo se podíváte na text úkolu, u nějž toto tlačítko bylo.

Systém, slotů pro postavy

První věcí, které si všimne jistě každý nováček, jenž zavítá na Andarii, je fakt, že na jednom účtu lze vytvořit pouze jednu postavu - jakoukoli další systém během pár vteřin po loginu automaticky smaže. Systém přidělování slotů funguje na principu bonusů, tj. pokud je hráč dostatečně zkušený, kvalitně hraje, nedopouští se (nebo se dopouští minima) systémových prohřešků atp., může zažádat o přidělení dalšího slotu pro postavu. Bonusový slot je jednorázový, tj. při odchodu druhé postavy z Falešného světa je odstraněn. Na účtě zůstanou obě postavy, ale při smazání jedné z nich jsme opět ve výchozí situaci, jedna postava na účtě s jedním slotem. Nikdy se ale nestane, že by počet slotů klesnul pod 1 - na účtě s jedním slotem můžete mazat a zakládat postavy jak chcete. Ovšem každá smazaná postava vám snižuje šance na možný zisk druhého slotu v budoucnu.

Princip výpočtu procent

Snažili jsme se vymyslet maximálně objektivní systém, který zvýhodňuje ten typ hráče, o který nejvíce stojíme. Tj. hráč který hraje svojí roli, na Andarii strávil hodně času, za všechny své případné postavy hraje rovnoměrně, zapojuje se do dění ve světě - ať už přímým zapojením do questů nebo jen jako postava v pozadí s velkým vlivem na své okolí. Základní podmínkou pro získání bonusového (bonusových) slotů je (jakkoli) vyplněný charakterník a účet starý alespoň půl roku. Co vám může zvednout šance je poctivě vyplněný charakterník, postava, za kterou je nahráno dost hodin, příběh (ten příliš procenta neovlivňuje), bezúhonnost co se týče systémových prohřešků, účet výrazně starší než půl roku a hodnocení questařů (k němuž hráč nemá přístup). Co vám naopak může šance snížit (kromě opaku předchozích) je počet smazaných postav na účtu (počítáno ode dneška). Základní myšlenkou je zpřístupnit druhou postavu za obyčejnou hru každému, za kvalitní hru dříve než obvykle a za prasení a časté prohřešky nikdy.

Matematika - zisk druhého slotu

  • Postava s jedním lehkým prohřeškem, stáří účtu 3 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, bez questařského hodnocení, s ledabyle vyplněným charakterníkem, bez příběhu - potřebuje na své postavě nahrát 650 hodin.
  • Postava bez prohřešků, stáří účtu 3 měsíců, 0 smazaných postav na účtu, s pozitivním questařským hodnocením, s kvalitně vyplněným charakterníkem, s příběhem s dobrým hodnocením - potřebuje na své postavě nahrát cca 300 hodin.
  • Postava s mnoha prohřešky, libovolným stářím účtu, s libovolným počtem smazaných postav na účtu, s negativním questařským hodnocením, bez charakterníku a nezávisle na příběhu nezíská nový slot nikdy.

Rekapitulace

Povinné podmínky pro udělení slotu:

  • Charakterník
  • Stáří účtu 3 měsíců

Závěrem

  • Možnost podání žádosti o nový slot naleznete ve Statistikách v údajích o vašem účtu. Najdete tam také jaké jsou vaše přibližné šance při posuzování GM zda slot udělit či nikoli. Pokud podáte žádost, tak ať je vyřízena kladně či záporně, novou žádost smíte odeslat nejdříve za 30 dní od podání předchozí.
  • Předem upozorňujeme, že žádosti s 1 - 50% budou v první řadě mazány. Možnost podání žádosti s tak nízkými procenty je kvůli výrazně kvalitním nováčkům nebo hráčům, na jejichž účtech figurují questové postavy. Pokud k nim nepatříte, raději na podání žádosti zapomeňte.

Abychom předešli dotazům a nedorozuměním...

Bude možno mít více jak dvě postavy na účtu?
Ano bude, je ale třeba dosáhnout s oběma postavami poměrně vysoké hranice počtu odehraných hodin.

Domy

Systém domů - vlastních:

Systém domů v soukromém vlastnictví najdete na této stránce.

Pronájmy:

U každého domu, který se dá pronajmout se nachází světle hnědá cedulka s označením pronájmu (např. Andor, pronájem 5). Dvojkliknutím na tuto cedulku se vám otevře dialog, ve kterém si můžete dům pronajmout. Pokud tak učiníte, máte od té doby vstup do domu zaručen. Jako majitel domu pak můžete podobně jako v soukromých domech nastavit spoluvlastníka (v tomto případě spíš spolunájemníka) a několik přátel domu. Stejným způsobem se dá pronájem i prodloužit nebo zrušit, ale na to jistě příjde každý z vás. Když už máte dům pronajatý, můžete svoje věci v klidu zanechat na podlaze, nikdo vám je neukradne a ony ani nezchátrají, jelikož jsou před silnými andarijskými dešti chráněny střechou.

V pronájmech je možno zamykat předměty k zemi a to pomocí funkce .pripevni. Připevněné předměty může od země odpevnit jen současný majitel pronájmu nebo ten, koho si sám nastaví v systému (tedy například spolumajitel apod.). Věci se připevňují k zemi proto, aby je nikdo nepovolaný nemohl z domu odnést. Tato funkce nefunguje v ubytovnách a hostinských pokojích. Pokud najdete ve svém pronájmu k zemi zamčený předmět, který nemůžete sami odpevnit, zavolejte místního starostu a ten vám s ním pomůže.

dekorater

Dekoratér

Dne 14.7.2008i spatřil světlo světa nový systém, který má za cíl usnadnit život všem obyvatelům domků - ať už vlastních, nebo nájemních. Přístupný je přes příkaz .dekorater. Můžete s jeho pomocí upravovat pozici všech předmětů uvnitř svého domu. Pokud je možno s předmětem otáčet, uvidíte i volbu pro otočení.

Předměty posouvané s pomocí dekoratéra neprojdou skrz stěnu ani zavřené dveře, stejně tak s nimi nemůžete posouvat do vyšších nebo nižších pater budovy. Užívejte těchto možností s mírou a uvědomte si, že pokud si v domě vystavíte příliš mnoho předmětů, pravděpodobně se vám na tom místě nepodaří (přinejmenším napoprvé) nalogovat do hry.
dekorater

Ovčárny

Každý kdo chce v dnešní době chovat ovečky, si musí pořídit pořádnou ovčárnu, ve které se mají nejlépe. Návod na ní se dá koupit na salaši poblíž Andoru. Na výběr je mezi malou, střední a velkou ovčárnou. Liší se kapacitou na počet ovcí. Její ovládání je jednoduché. Dvojklikem na ovci v ovčárně se otevře menu. Zde je vidět, kolik ovcí v ovčárně už je nebo kolik se jich tam ještě vejde, kolik jídla ovce mají k jídlu a kolik už můžeme ostříhat vlny. Dále tu máme tlačítka na vpuštění ovce do ovčárny (vpouštět se mohou zmenšené i nezmenšené), odvedení ovce z ovčárny, ostříhání oveček a naplnění krmelce jídlem. Naplnit krmelec můžeme senem, ovocem nebo kukuřicí. Když ovčárna stojí na trávě, ovečky se částečně napasou sami a jedí tak pomaleji krmení z krmelce. Jelikož se ovcím v ovčárně daří mnohem lépe, než ovcím v přírodě, dávají tak více vlny.
Systém pastí (momentálně nefunguje)

pasti

Systém pastí funguje tak, že past se dá umístit na dveře i na truhlu, proto je třeba dávat pozor na podezřelé případy. Každý si ale může zkusit prozkoumat předmět pomocí jednoho kliknutí - mělo by se objevit kontextové menu, ve kterém je volba Prozkoumat. Pokud tak učiníte, systém ověří vaši pozornost a pokud tam past je, můžete ji objevit. Pokud past objevíte, rozšíří se kontextové menu o další dvě položky - Zneškodnit a Odstranit. Obě tyto možnosti vyžadují vysokou hodnotu dovednosti Odstraňování pastí, proto je pravděpodobné, že se začátečníkovi nepovede a past se může spustit. Pokud ale uspějete, při zneškodňování to past na 30 vteřin deaktivuje a během té doby můžete bezpečně otevřít dveře / truhlu. Pokud zvolíte odstranění, je obtížnost větší, ale past to definitivně odstraní. V případě neúspěchu je ale větší šance že se omylem spustí. hlaska Kdykoliv ale můžete zkusit nic nehledat a rovnou otevírat. V tom případě je poslední záchranou Vaše pozornost, a pokud je vám náhoda přikloněna, instinktivně ucuknete a hra vám řekne že tušíte past. Ale je také možné, že tam vůbec žádná past není…

Při poklikání majitele na jeho zapasťovanou bednu, truhlu atd. se automaticky past zneškodní, při druhém pokláni na předmět se vam nabídne menu, kde si můžete vybrat z voleb jako je:

  • Znovuspuštění (bedna se okamžitě aktivuje a je připravena zasahnout nenechavé cizí ruce)
  • Odmontování pasti (odmontuje past a ta se vám vrátí do batohu)
  • Zrušení vlastnictví (to je volba pro vzdání se vlastnictví pasti, aby jej mohl přijmout někdo jiný. Protože i zloděj potřebuje svoji obživu, protože jen on dokáže past namontovat nejefektivněji)


mapy

Hledání pokladů

Na své pouti Andarií se může stát, že naleznete nějakou podivně vyhlížející mapku, kterou jen tak nepřečtete. Nejspíš bude mít zvláštní barvu, jakou normální mapy nemívají. Tehdy si můžete být jistí, že se jedná o mapu vedoucí k nějakému pokladu. Pokud ji ukážete někomu zběhlému v kartografii, může vám ji rozluštit - pak už bude i pro vás čitelná. Mapka zobrazuje místo, na kterém se poklad nachází, vemte tedy krumpáč nebo lopatu a můžete vyrazit… Když se budete nacházet v blízkém či širším okolí hledaného pokladu (podle složitosti mapky), použijte funkci .kopat_poklad - v případě, že jste nedaleko hledaného místa zjistíte, kolik kroků ještě musíte ujít abyste se dostali přesně na určené místo. Když tak učiníte, můžete ze země vykopat truhlici s pokladem. Ale pozor, obvykle ji hlídá několik nepřátel, těch se musíte nejprve zbavit.

krumpacalopataAž když v okolí nezbude žádný živý protivník můžete otevřít truhlu - uvnitř jistojistě najdete něco cenného… Obtížností map je celkem deset, na každou další potřebujete větší znalosti kartografie, a platí pravidlo, že čím je mapa složitěji zašifrovaná, tím obtížnější jsou nepřátelé hlídající místo pokladu, ale i tím cennější bývá poklad schovaný uvnitř zakopané truhly. Barvy map jsou vyobrazeny na obrázku, od leva po řádcích jsou seřazeny podle obtížnosti. S truhlou, která zbyde po pokladu, si nedělejte starosti, po čase sama zmizí. Pokud budou nepřátelé nad vaše síly a nepodaří se vám je přemoct, stejně jako truhla po čase zmizí.

Zakopávání pokladů

Kdokoli, kdo má u sebe psací potřeby a prázdnou mapu, může do země zakopat jakoukoli neprázdnou nádobu. V závislosti na jeho dovednostech Kartografie a Hornictví se prázdná mapa zašifruje na jednu z deseti úrovní obtížnosti. Po zakopání zůstává nádoba i s obsahem v zemi do té doby, dokud ji někdo nevyzvedne, nebo dokud mapa k němu vedoucí nepřestane existovat (např. vyhozením do koše). Podmínky pro vykopání pokladu jsou stejné jako u klasických map, tzn. krumpáč / lopata a dostatečná trpělivost při luštění mapy a hledání cílového místa.

A to nejdůležitější na konec: Příkaz pro zakopání pokladu je .zakopej_poklad

Osévání polí

V souvislosti se zaváděním nového povolání farmáře přichází změna v pěstování rostlin. V této chvíli při pokusu o sklizení rostliny se rostlina změní na nezoranou půdu, kterou bude potřeba nejprve zorat. Stačí mít u sebe lopatu a dvojklikem na nezorané políčko se pole zorá. Nyní už stačí jen dvoklikem na zorané pole vybrat rostlinku (ne semínka) z batohu a rostlinku zasadíte. Po určitém počtu sklizní bude potřeba pole znovu zorat. Zasadit lze všechny doposud pěstovatelné rostliny.

Houbaření

Na Andarii se budou postupně objevovat různé sbíratelné druhy hub - od těch statických je bude odlišovat především barva. Protože se nikdy předtím na Andarii houby moc nesbíraly, skoro nikdo je neumí pojmenovat - jsou to všechno houby jedna pakáž a nikdo si moc nedělal vrásky s tím, jestli jsou jedlé nebo jedovaté. Každý radši moc neriskoval a nic nesbíral - a když už, tak jenom nějaké ty kukly do dryjáků. Když si ale lidé všimli, že některé houby moc chutnají lesním zvířátkům, rozhodli se to raději prozkoumat a těch několik, co přežilo první ochutnávání pak všem říkalo, jak je dobré houby sbírat. Syrové houby ale nechutnají nic moc a tak jedna zasloužilá kuchařka vymyslela recept jak z nich uvařit dobrou a výživnou polívčičku… Stačí houby nakrájet do kotle s vroucí vodou a za chvíli je polévka na stole… Mno a když mágové viděli, jak kuchařky pohnuly vývojem v oblasti hub, rozhodli se že také něčím přispějí - chvatně sepsali ty nejrozšířenější druhy hub do příručky, ovšem tu si nechali pro sebe a dál šířili jen slovní moudrost. Proto ti chytřejší z vás dokáží při bližším prozkoumání poznat druh houby…

V tomto krátkém příběhu najdete celkem podrobný popis jak na houby. Stačí hledat.

Množení koní

Speciální předměty

Elementálni fúze zbraní

info/systemy.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1