Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:specialni_predmety

Speciální předměty

Odpadkový koš

Už nějakou dobu funguje na Andarii odpadkový koš. Možná se vám zdá na nic, když se do něj vyhazují věci po jedné, ale opak je pravdou. Dají se do něj totiž vysypávat celé obsahy nádob, nebo dokonce celého batohu. Stačí, když místo vyhazovaného předmětu kliknete kurzorem výběru na nějakou nádobu ve svém batohu nebo přímo na obrázek batohu v paperdollu a otevře se vám výběr zda vyhodit celý nebo jen vysypat (u batohu jen potvrzení zda opravdu vysypat). Vyzkoušejte, doporučuje 6 z pěti popelářů.

+ přidána funkce - přetažením nádoby na koš. Potvrzovací a výběrové menu je nezbytností. Takto vyhodit jdou pouze nádoby (ne jednotlivé předměty), které nejsou zaheslovány, opatřeny pastí nebo zamčeny. Koš musí stát na zemi.

Kotel

Vytvořil jsem script pro zapalování ohně pod kotlem - což bude důležité až bude hotový systém vaření. Když položíte kotel na zem a v inventáři budete mít kulatinu nebo třísky, můžete se pokusit zapálit oheň dvojkliknutím na kotel. Kotel ani oheň poté nejde přemístit. Po hodině začne oheň pohasínat - můžete přiložit (opět dvojkliknutí na kotel); pokud nepřiložíte, oheň po chvíli vyhasne úplně.

Rýdlo a štetec

Takže máte tu dva nové předměty jako je rydlo a štetec. Rydlo slouží k pojmenování beden, truhel a klíčů a štetec, který namáčíte ve speciálním inkoustu slouží k pojmenovaní pytlů, měšců a batohů.

Komunikační krystal

Pokud krystal vyrobíte, můžete jej dle libosti pojmenovat. Potom dvojklikem na jeden z krystalů a targetem na druhý oba krystaly propojíte (jde pouze v batohu) a pokud v menu vyberete navázat spojení (kdekoliv a kdykoliv) druhý krystal se začne chvět a dvojklikem přijmete spojení (kdekoliv a kdykoliv). A pak už vesele žvatláte*. Pokud nepotvrdíte spojení do 10ti vteřin, žádné spojení není uskutečněno.

 • Spojení trvá tak dlouho dokud sami chcete a můžete též přerušit toto spojení, kdykoliv chcete, takže nebudete odposloucháváni pokud nechcete.
 • Dál je tam volba přerušit propojení obou krystalů. Touto volbou přerušíte spojení s druhým krystalem nadobro. A pro další spojení musíte opět mít oba krystaly u sebe.
 • Aby Vás bylo slyšet, musíte mít krystal položený mimo batoh. Pokud budete mít krystal v batohu, nebude na druhém krystalu slyšet co říkáte, ale vy uslyšíte co kdo říká do krystalu. V okolí 8-10 políček od krystalu budou slyšet všichni co něco říkají. Pokud chcete něco jako konferenční hovor, tak Vás zklamu. To co říkají lidé je slyšet, ale to co říká krystal jiný krystal se dál nevysílá.
 • * Vše dokonalé, jen malá chybka, přenáší to i emote, tak si to zkuste v rámci hraní role odůvodnit sami.

Žlab na vodu

Dále vyroben nový žlab na vodu, výroba je stejná jako doposud, jen po vyrobení, musíte spojit dva kusy, tak aby vznikl celý žlab, teprve potom se dá naplnit vodou ze sudu. Vodou ze žlabu může napojit sva zvířata.

Úvazné kůly

Máme zde dva typy úvazných kůlů a to soukromý a veřejný. Soukromý úvazní kůl získáte od řemeslníka, který Vám jej vyrobí. Prvním dvojklikem na kůl se stáváte majitelem kůlu. Od soukromého kůlu odvážete své zvíře kdykoliv a pouze vy jako majitel s ním můžete zacházet. Veřejný kůl nemá žádného majitele a koně dokáže odvázat hraničář s potřebným skilem krocení. Pokud kůň bude stát u kůlu dlouho, může Vás zapomenout úplně, pak jej neodvážete. Pouze ten hraničář…

Studny

Dnešním dnem se umístily studny na plnění sudů, kádí, umyvadel a věder. Pro naplnění studničního sudu si musíte zatočit rumpalem, pak dvojklikem na studniční sud a tagetem na nádobu, která má být naplněna do ní naleje vodu. Studniční sud po 5ti zatočeních naplníte na 100 použití a každá nádoba má nadefinováno o kolik se ze z ní při různé činnosti odčerpá. Na vše časem přijdete sami, nic složitého za tím nehledejte.

Převedeno do jednotek při plnění nádob ze studničního sudu je:

 • 1 jednotka - umytí se
 • 1 jednotka - naplnění džbánku vodou
 • 1 jednotka - naplnění umyvadla
 • 1 jednotka - naplnění vědra vodou
 • 20 jednotek - naplnění kádě vodou
 • 100 jednotek - naplnění sudu vodou.

Při akcích u kterých je potřeba voda jako třeba výroba těsta (1 jednotka), nebo výroba tvrzené kůže (1 jednotka) bude z Vaší nádoby voda ubývat a časem ji budete muset ze studny opět naplnit.

Bič

Pro všechny kdož pracují s ochočenou zvěří. Tento vynález můžete použít na své ochočené zvíře, toto zvíře zmizí, místo toho aby ste ho museli chladnokrevně zabíjet. S bičem se dá též bojovat, ale nebude dávat zranění klasicky, ale nejprve ubírat staminu, ale ne až na 0, dále ruší paralýzu, skok, atp.

Vývěska

Dnes jsem dokončil přescriptování vývěsky. Pro obyčejného smrtelníka to znamená jen možnost editování a mazání vlastní zprávy, případně čtení cizí zprávy, pro řemeslníka to znamená možnost vyrobit si vývěsku, na které bude moci mazat i cizí zprávy, a které může nastavit libovolné jméno. Pro starostu to znamená totéž co pro řemeslníka, avšak toto platí na všechny vývěsky na území jeho panství, pro GMs to znamená navíc i možnost editovat cizí zprávy. Na vývěsku se vejde 31 zpráv (lze rozšířit, ale listuje se po osmi zprávách a větší číslo by akorát zdržovalo). Každou z nich můžete otevřít kliknutím na obrázek svitku vedle textu v nabídce (kdo má pravomoc, může zprávu smazat kliknutím na šedý čtvereček ještě vedle zmiňovaného svitku).

Pro řemeslníky: Jakmile vyrobíte vývěsku, musíte na ni dvakrát poklikat aby se zaznamenalo že jste její majitel… Pokud tak udělá někdo jiný, stane se on majitelem vývěsky (výroba na zakázku).

Přepisovatelný svitek

Přepisovatelný svitek se zdá být pomůckou velmi jednoduchou, ale zručný padělatel si zde může přijít na své. Základní funkcí svitku je možnost sepsání textu (obsahu) svitku a nadpisu, který se promítne do jména předmětu. Možnost navíc je pečeť svitku, která může příjemci dopisu prozradit něco málo o odesilateli zprávy. Pokud se někomu pečeť nebude líbit, může se ji pokusit odstranit. Když bude dostatečně zručný, může pečeť odstranit tak dokonale, jako kdyby tam ani nikdy nebyla - a dát tam pečeť svou. Avšak možnosti ani zde nekončí… Velmi zručný padělatel dokáže věrně napodobit jinou pečeť, na kterou se právě dívá. Schopností zlodějů je tak přenést na nový, bezpečeťový svitek, pečeť z jiného zapečetěného svitku. Nemusí se mu to povést vždy, ale pokud má dobré předpoklady, je to velmi snadné. Vzhledem k tomu že ne každý zloděj ovládá padělání na tak vysoké úrovni, jen málo z nich doopravdy zná ty správné techniky. (v současném systému je vše nastaveno, stačí to jen najít a správně použít).

Nové knížky

knizky

 • Z obrázku je jasné jak kniha samotná vypadá. Lze ji opsat pravým kliknutím na knihu. Nabídne nám požadované akce (opsaní knihy, či otevření knihy)

Potřebné věci na opsání knihy: 65 čistých svitku, 5 nenastřihaných kůží, šicí potřeby, nůžky, pero a inkoust

 • Zelený kroužek: Přesouvání textu (celé strany) podle směru na vedlejší stránky. Avšak pozor - přesunutý text přemaže veškerý text na stránce kam text přesunete.
 • Žlutý kroužek: Zapnutí editace textu / vypnutí a uložení editovaného textu

V nových knihách můžete text zmenšovat, zvětšovat, zvýraznit, podtrhnout atd.

Příklad:

knizky

 • br - Nový řádek
 • i - kurzíva
 • u - podtržený text
 • b - tučný text
 • Basefont color - barva textu
 • Basefont size - velikost

Vše musí být uzavřeno ve špičatých závorkach < >

Další úpravy systému zde: i

Odznaky

Odznaky jsou možností pro jednotlivce označit odznakem svoji družinu tak, aby bylo pro každého jasné ke komu dotyčný náleží. Tuto možnost měly dříve jen cechy, a to buď možností zobrazovat zkratku cechu nebo titulem pod obrázkem postavy. Odznak je speciální předmět, kterému může majitel nastavit jméno a může ho komukoliv udělit nebo odebrat. Dotyčný, kterému je odznak udělen má možnost se ho kdykoli vzdát příkazem .zahod_odznak. Jméno skupiny se v případě nošení odznaku zobrazí pod položkou Funkce a postavení v rozbalovací nabídce postavy. Jedna postava může mít v jednu chvíli pouze jeden odznak. Udílení a odebírání odznaků reprezentuje předmět 'Odznaky'. Počet odznaků, které lze udělit je vyjádřen počtem tohoto předmětu - není jich tedy neomezený počet. Vždy, když majitel někomu udělí odznak, tomuto předmětu ubyde množství / když se někdo vzdá odznaku, předmětu naopak množství přibude. Majitel Odznaků nemůže nikoho donutit vzdát se svého odznaku, proto svůj odznak nedávejte lidem na potkání. Zobrazované jméno odznaků může majitel kdykoli změnit. Pokud je zničen předmět Odznaky, ruší se i všechny rozdané odznaky.

Nádoby na vodu

Voda se dá přelévat z nádoby do nádoby. U všech nádob se zobrazuje počet jednotek vody, který v nádobě zbývá i počet jednotek, který nádoba pojme. Pokud chcete nádobu vylít na zem, tak není problém. Vodou se můžete i omývat.

Přehled kapacit nádob:

 • Žlab - 200 jednotek
 • Sud - 100 jednotek
 • Káď - 20 jednotek
 • Studniční vědro - 20 jednotek
 • Vědro - 3 jednotky
 • Umyvadlo - 1 jednotka

Poštovní schránky

Starostové mohou zřizovat a upravovat poštovní schránky u pronájmů. Tyto schránky neotevře nikdo jiný než vlastník nebo spoluvlastník pronájmu, k jehož cedulce poštovní schránka patří, vhazovat předměty však může kdokoliv. Cena za zřízení je 500 zlatých, tuto částku platí starosta ze své pokladny. Kolik naúčtuje vám je jen jeho věcí, proto se mohou lišit ceny v jednotlivých městech.

Krb

Nové krby viz novinka. Nově lze vyrábět pouze krby prázdné. Ten je poté potřeba naplnit nejprve třískami a poté polínky. Pár ran křesadla a už vám v krbu plápolá ohýnek. Oheň můžete udržovat, výhřevnost jednoho polínka je odhadována k deseti minutám při maximu pět polínek tak krb hoří skoro hodinu. Pokud vyhoří, je potřeba vysypat popel v podobě prachu z hrobu, popřípadě pokud budete mít štěstí, najdete v hromádce popela i několik suchých dřev.

Seznam potřebných návodů při výrobě

Pro výrobu různých vzácných věcí často je potřeba návod na výrobu.

Malířský stojan

Malířský stojan slouží k malování herních obrazů. Nejprve je potřeba napnout na stojan roli plátna nebo sukna. Poté lze zobrazit dialog vpravo. Nejprve doporučujeme vybrat gump obrazu, jelikož přesun šipkami vymaže zadané hodnoty v dialogu. Odkaz musí vést na jpg nebo png obrázek do andarijské galerie kde je k tomu na jejím konci vytvořena přímo složka pro vaše herní obrazy. Obrázek by měl vyjadřovat produkt vaší herní postavy, takže různé malby vztahující se ke světu a době, portréty.. Screenshoty ze hry jsou povoleny pouze bez jakýchkoliv systémových záležitostí, tedy bez gumpů, batohů, jmen nebo stavů života postav atp. Jména i odkazy jsou logovány a předem oznamujeme, že za jakékoliv obrazy porušující pravidla budou padat tvrdé tresty!

Magický prsten

Magický prsten je kouzelný předmět který svému nositeli umožňuje rychlejší regeneraci životů, výdrže a/nebo many. Prsten jde pomocí magického náboje očarovávat a tím vylepšovat rychlost regenerace jednotlivých vlastností. Pro získání magického náboje prsten konzumuje zlaťáky.

Magická almara

Magická almara je speciální skříň schopna v mžiku převléct postavu. Disponuje až deseti různými sadami výbav, hromadou nastavení a je schopna i magického transportu předmětů mezi dvěma almarami. Vše si popíšeme na této stránce.

info/specialni_predmety.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1