Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:system_magie

Systém magie

Kniha kouzel

Podstatnou změnou oproti staré magii je vzhled knihy kouzel a s ní spojené funkce. Každý magický obor má svou vlastní knihu - která se liší nejenom navenek, ale má i různý vzhled při jejím otevření. Zde je ilustrační obrázek:popis knihy

1 - předchozí strana
2 - následující strana
3 - popis kouzla
4 - tímto tlačítkem se kouzlo přidá do lišty
5 - o jaký obor jde
6 - na prvni stranu
7 - na posledni stranu
8 - vytrhnutí z knihy
9 - opsání kouzla
10 - seslání z knihy
11 - manová náročnost
12 - přehled reagentů

Vytrhnutí strany z knihy kouzel znamená, že v batohu se objeví svitek a kouzlo se už nadále v knize kouzel objevovat nebude (hodí se vytrhnout kouzlo, u kterého zjistíte, že jej nikdy nebudete moci seslat, abyste nemuseli v knize neustále listovat).


Lišta s kouzly

V Nové Magii se setkáte s poněkud odlišnými systémy pro usnadnění práce. Asi nejpodstatnější změnou je absence „plovoucích ikonek“ jako jste byli zvyklí z magie staré - toto je nahrazeno lištou, kterou si podobně jako dialog se zvláštními schopnostmi můžete umístit kdekoli na grafickou plochu hry. Ikonky kouzel se do lišty dají přidávat z knihy kouzel a odebírat tlačítkem v liště. Délka lišty je neomezená, tvar lišty je nastavitelný (vertikální - horizontální, jak to komu bude lépe vyhovovat). Pro ukázku je zde uveden obrázek: (lišta v editačním módu, tmavé pozadí, bez průhlednosti, neomezený počet kouzel na řádku)

popis lišty

1 - část názvu kouzla
2 - ikonka - tlačítko pro seslání
3 - tlačítko pro výmaz z lišty
4 - tlačítko pro výměnu pozice kouzla s jiným
5 - vstup do nastavení lišty

Příkazy pro ovládání lišty
  • .nastav_listu - otevře dialog s nastavením lišty (tvar, pozadí, umístění, atd.)
  • .lista - otevře lištu s kouzly. Pokud je lišta prázdná tak nic neotevře, jen vypíše zprávu.

Opisování nových kouzel

V novém systému je opisování kouzel spojeno s magickou knížkou (viz bod 9 u popisu magické knížky. Opsání kouzla má stejnou náročnost jako jeho seslání, jen místo magie se používá dovednost opisování (tj. musíte mít dovednost opisování na alespoň stejné úrovni, jako jsou nejnižší nároky kouzla na dovednost magie při sesílání). Vaše opisovací dovednosti se pak i nadále projeví v síle kouzla, které bude z tohoto svitku sesláno.

K usnadnění opisování slouží funkce .opis_svitek_nm číslo - opíše svitek kouzla, jehož číslo lze najít zde na webu. K opisování je vyžadována kniha kouzel obsahující dané kouzlo.


Příkazy nové magie

Pro usnadnění použití nové magie jsme pro vás vytvořili několik užitečných příkazů. Jsou jimi:

  • .sesli číslo - sešle kouzlo, jehož číslo lze najít zde na webu (obecně platí, že kouzla ze stejného oboru jsou ze stejné stovky).
  • .svitek číslo - ze svitku sešle kouzlo, jehož číslo lze najít zde na webu. Svitek nesmí být umístěn v zabezpečené nádobě.
  • .opis_svitek_nm číslo - opíše svitek kouzla, jehož číslo lze najít zde na webu. K opisování je vyžadována kniha kouzel obsahující dané kouzlo.
  • .castlast - sešle poslední sesílané kouzlo (podobně jako .makelast vyrobí poslední výrobek).
  • .specializace - otevře dialog s grafickým znázorněním vašich specializací.
  • .show_spec - vypíše textové informace ohledně vašich specializací.
  • .buff_lista - zobrazí lištu s aktivními efekty. Lišta zůstane zobrazena i po znovuzapnutí hry.
  • .VytvorZbran - Kouzlo Vytvoř Zbraň vytvoří ethereální kopii jakékoliv zbraně, volba probíhá v dialogu, který lze vyvolat tímto příkazem.

Stabilizátory a destabilizátor magie

Jak bylo popsáno výše, v nové magii neexistuje žádný pevně daný součet specializací a znalosti specializací se odvíjí od četnosti používání dané specializace. Pokud vám však mechanismus přelévání nevyhovuje, je možné využít stabilizátorů magie.

Stabilizátorem magie je možné nalézt rovnováhu magických sil a vytvořit tak zámek k jednotlivým specializacím. Tímto zámkem je myšleno nastavení vlastních maxim pro každou specializaci, která půjde až do výše tohoto maxima trénovat bez rizika snižování ostatních specializací. Žádné jiné specializace nepůjdou nadále trénovat! Po poklikání na stabilizátor magie se vám otevře následující nabídka:rozhraní stabilizátoru

V této nabídce si lze stanovit maxima specializací, které nepůjdou tréninkem dále překročit. Navolená maxima nesmí v součtu překročit sílu stabilizátoru, která v tomto zobrazeném případě je 500. V tomto případě si tedy můžete oněch 500 bodů rozdělit podle svého, například 200 na Přírodu a 300 na Život. Systém vám nedovolí rozdělit méně bodů, než daný stabilizátor umožňuje - čímž byste se jen zbytečně omezili, je to tedy jakási blbuvzdorná ochrana. Pokud navolíte strop specializace nižší, než jaká je aktuální hodnota vaší specializace, tato specializace bude automaticky snížena na vámi navolený strop. Tlačítko „Použít“ funguje pouze jako kontrola - jakmile navolíte takové stropy, které ničemu neodporují, objeví se tlačítko ok, kterým teprve svoji volbu definitivně potvrdíte. Dobře si však svoji volbu rozmyslete, neboť po úspěšném použití se stabilizátor spotřebuje.

Jestliže se rozhodnete vrátit se zpět k mechanismu přelévání, stačí použít destabilizátor magie, který odbourá předchozí nastavení stropů a po použití se opět spotřebuje.


Hůlky v nové magii

Také hůlky se v nové magii v lecčems liší od hůlek, které jste mohli znát ve starém systému. V první řadě už neexistují hůlky ke všem kouzlům, ale jen k těm obtížnějším (od specializace 250 výše). Tyto hůlky se dále dělí na dva druhy - nabíjecí a jednorázové. Nabíjecí hůlky existují pro kouzla do specializace 400 a jejich nabíjení je vždy ztrátové, tj. téměř vždy se s nabitím hůlky sníží maximální počet nábojů v hůlce. Pro kouzla od specializace 400 výše už existují pouze hůlky jednorázové, které nabíjet nelze a které se po seslání posledního kouzla zničí.

sys/system_magie.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1