Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:magie_materie

Magie materie

ikona328 - Magický kámen
Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem (neznámý ukamenovaný kněz)
Specializace: 25
Magie: 30.0%
Manové nároky: 6
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis: Magický kámen
- bez reagentů - negativní efekt lze cílit postavy

ikona322 - Magická čepel
Čepel, která každým elementem zranit dokáže - toť v rukou válečníka zbraň smrtící jest.
Specializace: 30
Magie: 25.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 5 s.
Popis: Magická čepel
1x reagent (mandragora) lze cílit postavy

ikona316 - Odhalení neviditelného
Špehy, pod hávem magie skryté, tato formule magická odhaliti dokáže.
Specializace: 50
Magie: 50.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Odhalení neviditelného
- bez reagentů - cílem kouzla je sesilatel

ikona330 - Křesadlo
Jiskry létají ve víru tance, do koule se formují, uteč, ať je šance, že tvé tělo nespálí.
Specializace: 150
Magie: 40.0%
Manové nároky: 8
Sesílací doba: 1.9 s.
Popis: Křesadlo
- bez reagentů - kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit předměty lze cílit postavy

ikona309 - Výměna
Výměna jest magie, do dvou směrů rozdělená. Směr první k bytosti cílové míří, směr druhý k tobě samému. Než okem mrkneš, tys tam a ona zde.
Specializace: 180
Magie: 42.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 2.8 s.
Popis: Výměna
1x reagent (česnek) kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona326 - Zruš magii
Energie rušivá, účinky kouzel zastavující, jest tím, co zde psaná formule magická dle tvé vůle vytvořiti dokáže
Specializace: 200
Magie: 55.0%
Odhad inteligence: 75.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis: Zruš magii
1x reagent (mandragora)
1x reagent (česnek)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit předměty lze cílit postavy

ikona310 - Runová teleportace
Runa jest artefakt, jenž vzpomínku na místo v sobě uchovává. Díky kouzlu tomuto, můžeš pouhým myšlenky vzpomenutím své tělo na ono místo přenést.
Specializace: 200
Magie: 80.0%
Odhad inteligence: 60.0%
Opisování: 40.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Runová teleportace
1x reagent (mandragora)
1x reagent (pavučina)
lze cílit předměty

ikona308 - Kamenná zeď
Materializovaná magie ve své nejčistší podobě - toť magická zeď, kterou tímto kouzlem vyvolati můžeš. Ve světě našem však ostává jen krátce, toť povahou magie jest.
Specializace: 210
Magie: 45.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Kamenná zeď
1x reagent (mandragora)
1x reagent (krvavý mech)
lze cílit zem

ikona305 - Odemčení
Ochrany magické, kterých se truhlám dostává, toto kouzlo překonat s lehkostí dokáže.
Specializace: 230
Magie: 51.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Odemčení
2x reagent (mandragora) lze cílit předměty

ikona302 - Odstraň past
... avšak návštěvník nezvaný, s tímto problémem lehce si poradí.
Specializace: 250
Magie: 51.0%
Odhad inteligence: 70.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Odstraň past
2x reagent (mandragora) lze cílit předměty

ikona323 - Bludiště
Přehledné bojiště v spletité bludiště změní čaroděj materie s pomocí čiré energie.
Specializace: 285
Magie: 60.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Bludiště
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona306 - Magický šíp
Materializovaný šíp, velkou rychlostí letící, svůj cíl vmžiku zasáhne.
Specializace: 300
Magie: 60.0%
Odhad inteligence: 55.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Magický šíp
1x reagent (mandragora)
1x reagent (krvavý mech)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona304 - Magický zámek
Což takhle truhla, která jako by sama nechtěla prozrazovat, co se v ní skrývá?
Specializace: 300
Magie: 65.0%
Odhad inteligence: 70.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Magický zámek
2x reagent (surové železo)
2x reagent (pemza)
lze cílit předměty

ikona307 - Ledová smršť
Jehlice ostré, z ledu mrazivého, čekaji na toho, kdo do cesty se postaví.
Specializace: 300
Magie: 65.0%
Odhad inteligence: 60.0%
Manové nároky: 22
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Ledová smršť
1x reagent (černá perla)
1x reagent (pavučina)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona314 - Neviditelnost
Skrytí těla svého toto kouzlo provádí - avšak mysl tvá, dál se ve světě pohybovat může. Nespoléhej však na toto kouzlo příliš, ježto jen krátce ono trvá.
Specializace: 300
Magie: 70.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Neviditelnost
1x reagent (pavučina)
1x reagent (krvavý mech)
lze cílit postavy

ikona301 - Past
Návštěvníka nezvaného nepřekvapí nic tak, jako past, která pod víkem truhly skryta jest ...
Specializace: 350
Magie: 67.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Past
2x reagent (surové železo)
2x reagent (katova kukla)
lze cílit předměty

ikona324 - Vytvoř zbraň
Bojovník bez zbraně, toť jako čaroděj bez kouzel. Toto kouzlo však snadno pomůže.
Specializace: 350
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 85.0%
Opisování: 55.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Vytvoř zbraň
1x reagent (surové železo)
1x reagent (mandragora)
cílem kouzla je sesilatel

ikona325 - Vytvoř zbroj
Magie materializující, jest bojovníkovým nejlepším přítelem. S její pomocí i nevyzbrojený se ve vyzbrojeného změnit dokáže.
Specializace: 375
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 85.0%
Opisování: 55.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Vytvoř zbroj
2x reagent (surové železo)kouzlo je systémově zakázáno

ikona303 - Odolnost na magii
Tak, jako zbroj rytíře ochrání před ostřím meče, tak ochrání mocného mága toto kouzlo před veškerou magií.
Specializace: 400
Magie: 51.0%
Odhad inteligence: 45.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Odolnost na magii
2x reagent (mandragora)
1x reagent (pavučina)
lze cílit postavy

ikona327 - Plošné zrušení magie
Do všech směrů působící energie rušivá jest tím, co nepřítel příliš v lásce nemá.
Specializace: 420
Magie: 70.0%
Odhad inteligence: 95.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Plošné zrušení magie
1x reagent (mandragora)
1x reagent (česnek)
1x reagent (krvavý mech)
negativní efekt cílem kouzla je sesilatel

ikona331 - Koroze
Kyselá tekutina leptá, na názor se neptá. Prožere se kosmi, kůží, hladce jako plátky růží.
Specializace: 450
Magie: 70.0%
Manové nároky: 21
Sesílací doba: 3.2 s.
Popis: Koroze
1x reagent (sirný prach)
2x reagent (esence slizu)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona315 - Hromadná neviditelnost
Podobně jako neviditelnost prostá, i kouzlo toto skrývat tělo sesilatele umí. Navíc však i těla kolemstojících schovat pod příkrov magie dokáže!
Specializace: 460
Magie: 95.0%
Manové nároky: 45
Sesílací doba: 4.5 s.
Popis: Hromadná neviditelnost
1x reagent (pavučina)
1x reagent (slizké oko)
cílem kouzla je sesilatel

ikona311 - Označení runy
Kouzlem tímto vetknouti místo do runy magické můžeš. Runa, která označena jest, vzpomínku na toto místo nese, dokud chová v sobě svou špetku magie.
Specializace: 500
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 80.0%
Opisování: 60.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Označení runy
1x reagent (pemza) lze cílit předměty

ikona317 - Kamenný golem
Mocného posla země přivolati dokáže ten, kdo ovládá tuto magickou formuli.
Specializace: 505
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 75
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Kamenný golem
2x reagent (obsidián)
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona332 - Proměna ve vír magie
Zhmotnění čar a kouzel, propůjčí mágovi mrštnost jemu nepoznanou. Jeho rány pak budou vířit všemi možnými elementy.
Specializace: 510
Magie: 55.0%
Odhad inteligence: 50.0%
Opisování: 50.0%
Meditace: 50.0%
Manové nároky: 75
Sesílací doba: 3 s.
Popis:
5x reagent (mandragora)
1x reagent (pemza)
cílem kouzla je sesilatel

ikona318 - Vodní golem
Síla vln a zrádných proudů jest tím, co činí stvoření toto nadpřirozeně mocným. Bytost, stvořenou z vody a magie, kterou přivolati umí na pomoc svou i své družiny jen mocný čaroděj.
Specializace: 515
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 80
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Vodní golem
3x reagent (černá perla)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona319 - Lávový golem
Žár samotných pekel stvořil bytost tuto v hlubinách zemských, bytost, jež povolati můžeš na povrch zemský pomocí zaklínadla mocného.
Specializace: 525
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 75
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Lávový golem
3x reagent (sirný prach)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona329 - Hromový golem
Stvoření z esence hromu a blesku jest zvané Hromovým golemem.
Specializace: 525
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 75
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Hromový golem
3x reagent (pavučina)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona320 - Ledový golem
Mrazivá bytost z horských ledů jest tím, co kouzlo zde psané stvořiti dokáže.
Specializace: 535
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 75
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Ledový golem
2x reagent (černá perla)
1x reagent (krvavé jikry)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona321 - Kovový golem
Má brnění ocelové, avšak rytíř to není... Má železný stisk, ale žádné svaly nemá...
Specializace: 550
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 85
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Kovový golem
3x reagent (surové železo)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona313 - Hromadná teleportace
Nejen sebe sama přenésti můžeš na místo, jež runa v sobě ukrývá. Díky zaklínadlu tomuto, i osoby cizí, vůkol tebe stojící, přeneseš tam, kam runa ukazuje.
Specializace: 575
Magie: 95.0%
Odhad inteligence: 90.0%
Opisování: 75.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 12.5 s.
Popis: Hromadná teleportace
2x reagent (mandragora)
1x reagent (esence slizu)
lze cílit předměty

ikona312 - Magický portál
Mocné jest kouzlo, jež právě čteš. Z éteru magického bránu vytvoří, která na místo, jenž runa v sobě nese, všechny živé bytosti do ní vkročivší přenese.
Specializace: 595
Magie: 98.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 90.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Magický portál
3x reagent (mandragora)
2x reagent (pavučina)
1x reagent (slizké oko)
lze cílit předměty

Kouzlo Vytvoř Zbraň

Kouzlo vytvoří ethereální kopii jakékoliv zbraně, volba probíhá v dialogu, který lze vyvolat příkazem .VytvorZbran. Dialog nabízí i nástroje jako lopatu, nebo krumpáč, pokud byste je na výpravě potřebovali. Poslední možností je sada pro nekromanty, která vyvolá šamšír i štít pro vyvolání kostlivců rytířů.

Vlastnosti ethereální zbraně

Ethereální zbraň kopíruje vlastnosti své železné varianty, s rozdílem poškození a váhy. Zbraň vždy váží 1 kámen a udílené poškození se rovná specializace sesílatele / 100 % vzorové zbraně. Tedy při 600 specializaci materie bude zbraň působit 60% poškození své železné varianty. Výhodou ale je, že ethereální zbraň proniká armorem, proto i když může působit maximálně 60% poškození, do lépe obrněných nepřátel může poškození ethereální zbraně převýšit poškození zbraně železné.

sys/magie_materie.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1