Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:magie_smrti

Magie smrti

ikona502 - Zlé znamení
Cíl kouzla tohoto začne sám odkrývat svá slabá místa a útok na něj vedený bude o něco znatelnější.
Specializace: 10
Magie: 10.0%
Nekromancie: 15.0%
Manové nároky: 8
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Zlé znamení
1x reagent (černý vřes) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona506 - Neohrabanost
Nemotornost a neohrabanost jest kletba z nejjednodušších. Svému cíli obtíže jmenované způsobiti umí.
Specializace: 30
Magie: 10.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 5
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Neohrabanost
- bez reagentů - kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona513 - Obětování
S pomocí kouzla snadného, proměnit pomocníky své v chodící nádoby na zdraví dokážeš.
Specializace: 30
Magie: 35.0%
Nekromancie: 30.0%
Řeč mrtvých: 30.0%
Manové nároky: 5
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Obětování
1x reagent (prach z hrobu) negativní efekt nelze cílit hráčské postavy lze cílit postavy

ikona508 - Slabost
Ze siláka houžvičku, udělám za chviličku.
Specializace: 40
Magie: 10.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 6
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Slabost
- bez reagentů - kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona507 - Mdlá mysl
Z učence hlupáka dokáže udělat tato kletba Mdlé mysli.
Specializace: 50
Magie: 10.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 6
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Mdlá mysl
- bez reagentů - kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona535 - Nemotornost
Zaklínadlo snadné, které bojovníkovi s jeho zbraní zapomene bojovat.
Specializace: 70
Magie: 15.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Nemotornost
- bez reagentů -kouzlo je systémově zakázáno

ikona529 - Sniž odolnost vůči jedu
Cíl kouzla tohoto, stává se vůči jedům náchylnější.
Specializace: 125
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči jedu
1x reagent (mandragora) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona531 - Sniž odolnost vůči smrti
Účinkům kouzel školy Smrti stane se zranitelnější ten, kdo cílem této kletby jest.
Specializace: 125
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči smrti
1x reagent (krvavý mech) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona533 - Sniž odolnost vůči chaosu
Účinkům kouzel školy Chaosu stane se zranitelnější ten, kdo cílem této kletby jest.
Specializace: 145
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči chaosu
1x reagent (černý vřes) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona528 - Sniž odolnost vůči paralýze
Cíl kouzla tohoto, stává se vůči paralýze náchylnějším.
Specializace: 150
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči paralýze
1x reagent (rulík) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona534 - Sniž odolnost vůči přírodě
Účinkům kouzel školy Přírody stane se zranitelnější ten, kdo cílem této kletby jest.
Specializace: 175
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči přírodě
1x reagent (katova kukla) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona532 - Sniž odolnost vůči řádu
Účinkům kouzel školy Řádu stane se zranitelnější ten, kdo cílem této kletby jest.
Specializace: 185
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči řádu
1x reagent (sirný prach) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona523 - Ochromení
Překvapení, ochromení, děs - toť posloupnost hrůzná jest
Specializace: 190
Magie: 35.0%
Nekromancie: 35.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 1 s.
Popis: Ochromení
1x reagent (pavučina) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona530 - Sniž odolnost vůči životu
Účinkům kouzel školy Života stane se zranitelnější ten, kdo cílem této kletby jest.
Specializace: 195
Magie: 30.0%
Nekromancie: 10.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 1.8 s.
Popis: Sniž odolnost vůči životu
1x reagent (prach z hrobu) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona518 - Sniž ochranu vůči kyselině
Kůže toho, proti němuž je toto kouzlo namířeno, stává se snáze zranitelnou leptáním kyselin.
Specializace: 210
Magie: 40.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Sniž ochranu vůči kyselině
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona519 - Sniž ochranu vůči zlu
Zlu snáze podlehne ten, kdo s tímto kouzlem počne míti něco společného.
Specializace: 210
Magie: 40.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Sniž ochranu vůči zlu
1x reagent (katova kukla)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona503 - Jed
Magický jed začne kolovat v žilách tomu, kdo do cesty kouzlu Jed se postaví.
Specializace: 220
Magie: 35.0%
Nekromancie: 25.0%
Travičství: 35.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 2 s.
Popis: Jed
1x reagent (rulík) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona515 - Sniž ochranu vůči ohni
Za pomoci magie učinit cíl náchylnějším ke zranění ohněm můžeš.
Specializace: 220
Magie: 40.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Sniž ochranu vůči ohni
1x reagent (černá perla)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona516 - Sniž ochranu vůči chladu
Ten, kdož ovlivněn kouzlem tímto jest, stává se mrazem snáze zranitelný.
Specializace: 250
Magie: 40.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Sniž ochranu vůči chladu
1x reagent (sirný prach)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona514 - Paralyzační pole
Zeď, jež strnulostí do široka zavání, jest tím, co vyvolat se dá s pomocí této magické formule.
Specializace: 250
Magie: 50.0%
Nekromancie: 30.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 3.8 s.
Popis: Paralyzační pole
1x reagent (pavučina)
1x reagent (esence slizu)
negativní efekt lze cílit zem

ikona504 - Paralýza
Ten, kdo čelí kouzlu Paralýza, ustrne na místě, ni brvou nepohnuv, dokud kouzlo působit nepřestane.
Specializace: 250
Magie: 50.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 2.8 s.
Popis: Paralýza
1x reagent (pavučina) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona505 - Proklej předmět
Předmět očarovaný temným zaklínadlem bude pálit v duši nositele svého, a on, bezmocen, předmět tento od sebe neodtrhne.
Specializace: 250
Magie: 55.0%
Nekromancie: 45.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 5 s.
Popis: Proklej předmět
1x reagent (esence slizu)kouzlo je systémově zakázáno

ikona517 - Sniž ochranu vůči energii
Ten, kdož pod vlivem kouzla tohoto nachází se, prý snáze blesky přitahuje.
Specializace: 270
Magie: 40.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Sniž ochranu vůči energii
1x reagent (esence slizu)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona536 - Kletba
Únava, zmatení a slabost způsobí kouzelníku radost.
Specializace: 300
Magie: 45.0%
Nekromancie: 30.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Kletba
1x reagent (prach z hrobu)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona522 - Ovládni nemrtvého
Kostlivec, zombie, mumie, drak, řikat ti budou Pane. Tak!
Specializace: 330
Magie: 45.0%
Nekromancie: 30.0%
Řeč mrtvých: 60.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Ovládni nemrtvého
2x reagent (česnek)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat nelze cílit hráčské postavy lze cílit postavy

ikona521 - Jedové pole
Zelený plamen divně svítí, jed se tu kolem tiše plíží. Nevstupuj do něj, člověče, sic nedožiješ se večeře!
Specializace: 340
Magie: 50.0%
Nekromancie: 30.0%
Travičství: 60.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 3.2 s.
Popis: Jedové pole
1x reagent (rulík)
1x reagent (pavučina)
negativní efekt lze cílit zem

ikona524 - Mor
Mor jest pohromou měst. Na bojišti velice, účinný jest nejvíce.
Specializace: 350
Magie: 65.0%
Nekromancie: 30.0%
Travičství: 70.0%
Manové nároky: 35
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Mor
1x reagent (rulík)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (katova kukla)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona537 - Proraž štít
Čaroděj skrytý hávem kouzel přestane být výzvou - mág s tímto mocným kouzlem si s ním snadno poradí.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Nekromancie: 30.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Proraž štít
1x reagent (mandragora) kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona539 - Plošné snížení ochrany vůči ohni
Pro ovlivněné kouzlem se hrátky s ohněm rázem stanou nebezpečnějšími.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Nekromancie: 40.0%
Řeč mrtvých: 50.0%
Manové nároky: 34
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Plošné snížení ochrany vůči ohni
1x reagent (černá perla)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (kost démona)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona540 - Plošné snížení ochrany vůči chladu
Ostrá zubiska chladu a mrazu hodují na kůži obětí s větší chutí.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Nekromancie: 40.0%
Řeč mrtvých: 50.0%
Manové nároky: 34
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Plošné snížení ochrany vůči chladu
1x reagent (sirný prach)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (kost démona)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona541 - Plošné snížení ochrany vůči energii
Raději se bouři kliďte z cesty, neb snáze vás z ní smetou blesky.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Nekromancie: 40.0%
Řeč mrtvých: 50.0%
Manové nároky: 34
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Plošné snížení ochrany vůči energii
1x reagent (esence slizu)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (kost démona)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona542 - Plošné snížení ochrany vůči kyselině
Kdož v blízkosti vyřčeného kouzla se ocitne, kyselinou zranitelnějším se stane.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Nekromancie: 40.0%
Řeč mrtvých: 50.0%
Manové nároky: 34
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Plošné snížení ochrany vůči kyselině
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (kost démona)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona543 - Plošné snížení ochrany vůči zlu
Kouzlem zmámení snáze podlehnou vábivému volání temna.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Nekromancie: 40.0%
Řeč mrtvých: 50.0%
Manové nároky: 34
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Plošné snížení ochrany vůči zlu
1x reagent (katova kukla)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (kost démona)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona509 - Slepota
Slepý mág jen ve tmě tápe, kouzlit nic už nedokáže. Temnou noc mu přivodil ten, kdo kletbu zakouzlil.
Specializace: 400
Magie: 80.0%
Nekromancie: 30.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Slepota
1x reagent (pavučina)
1x reagent (esence slizu)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona510 - Temné zlo
Temné zlo teď na kraj padá, dobrý muž si zanadává.
Specializace: 450
Magie: 65.0%
Nekromancie: 60.0%
Manové nároky: 33
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Temné zlo
1x reagent (černý vřes)
1x reagent (prach z hrobu)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona501 - Vysátí energie
Díky magii správně zformulované může čaroděj z jiného, magické energie vysát.
Specializace: 450
Magie: 80.0%
Nekromancie: 50.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Vysátí energie
1x reagent (krvavý mech)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona520 - Dotyk upíra
Dotyk upíra vysát životní sílu dokáže, avšak svou oběť na živu ponechá.
Specializace: 450
Magie: 85.0%
Nekromancie: 70.0%
Manové nároky: 35
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Dotyk upíra
1x reagent (krvavý mech)
1x reagent (prach z hrobu)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona525 - Psychický úder
... a kdo že je tu nejchytřejší?
Specializace: 480
Magie: 80.0%
Nekromancie: 30.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 3.8 s.
Popis: Psychický úder
1x reagent (katova kukla)
1x reagent (černá kost)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona512 - Kouzlo smrti
Mocné kouzlo bylo kdysi sepsáno, aby živým síly sebralo a mrtvým navrátilo.
Specializace: 500
Magie: 85.0%
Nekromancie: 75.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Kouzlo smrti
1x reagent (krvavá kost)
1x reagent (černá kost)
1x reagent (prach z hrobu)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona511 - Mučivá bolest
Tisíce jehel bodajících do kůže - to jest pocit jenž zažije ten, kdo s tímto kouzlem cestu zkříží.
Specializace: 550
Magie: 85.0%
Nekromancie: 75.0%
Manové nároky: 35
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Mučivá bolest
1x reagent (krystal nox)
1x reagent (prach z hrobu)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona526 - Magická pouta
Spoutat pouty magickými, jež čarování zabraňují, bývala v dobách dávnych častá praktika galejní. Nyní se však staly pouta magická zbraní v rukou temných sil.
Specializace: 570
Magie: 85.0%
Nekromancie: 30.0%
Manové nároky: 45
Sesílací doba: 4.5 s.
Popis: Magická pouta
1x reagent (černá kost)
1x reagent (krvavá kost)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona527 - Dotek smrti
Smrt povolat dokáže ten, kdo síly mocné ovládne. Avšak koho smrt si vybere, záleží jen na ni samotné.
Specializace: 590
Magie: 88.0%
Nekromancie: 100.0%
Manové nároky: 90
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Dotek smrti
1x reagent (kost démona)
2x reagent (krev démona)
kouzlo je systémově zakázáno
sys/magie_smrti.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1