Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:magie_prirody

Magie přírody

ikona804 - Světlo
Kdo by si nepřál stvořiti magickou auru, která okolí kouzelnikovo osvětlit lépe než lucerna dokáže?
Specializace: 20
Magie: 15.0%
Manové nároky: 8
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Světlo
- bez reagentů - lze cílit postavy

ikona810 - Chameleon
Přírodní čaroděj mnohokrát ocení jednoduché kouzlo, jež kůži v průhlednou změnit dokáže.
Specializace: 40
Magie: 10.0%
Znalost zveře: 20.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Chameleon
- bez reagentů - cílem kouzla je sesilatel

ikona820 - Telekineze
Vůle, zkoncentrovaná do jediného bodu - toť telekineze jest. Pokud touto silou vládneš, můžeš bez jediného dotyku, jen myšlenkou, ovlivňovat předměty v blízkosti své.
Specializace: 50
Magie: 32.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 5 s.
Popis: Telekineze
- bez reagentů - neúčinkuje na sesilatele lze cílit předměty lze cílit postavy

ikona827 - Zahrádka
Záplavu květin v mžiku oka vyvolat kol dokola umí ten, kdo formuli Hortulus začarovati dokáže
Specializace: 60
Magie: 45.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Zahrádka
1x reagent (úrodná prsť) cílem kouzla je sesilatel

ikona828 - Kyselá slina
Fujtajbl!
Specializace: 70
Magie: 30.0%
Manové nároky: 6
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis: Kyselá slina
- bez reagentů - kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona821 - Kočičí mrštnost
Obratnost a mrštnost nadlidská, toť dar, jenž toto kouzlo věnovat dokáže.
Specializace: 130
Magie: 30.0%
Znalost zveře: 20.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 2.1 s.
Popis: Kočičí mrštnost
1x reagent (krvavé jikry) lze cílit postavy

ikona811 - Ochrana proti železu
Odpudit železo od kůže jako kdyby obrácený magnet to byl - toť účinek kouzla ochrany železné jest.
Specializace: 150
Magie: 25.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Ochrana proti železu
1x reagent (černá perla) lze cílit postavy

ikona822 - Dračí moudrost
Bystrou mysl a jasnější myšlení získá ten, jenž očarován kouzlem Chytrost jest.
Specializace: 150
Magie: 34.0%
Znalost zveře: 20.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.1 s.
Popis: Dračí moudrost
1x reagent (mandragora) lze cílit postavy

ikona807 - Lví síla
Chceš silným jako lev býti? Stačí kouzlo toto seslati.
Specializace: 210
Magie: 37.0%
Znalost zveře: 35.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 2.1 s.
Popis: Lví síla
1x reagent (krvavý mech) lze cílit postavy

ikona801 - Převod síly
Díky formuli magické převést zbývající magickou energii potřebnému dokážeš.
Specializace: 210
Magie: 45.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 3 s.
Popis: Převod síly
1x reagent (krvavé jikry) kouzlo nelze seslat za pohybu nelze cílit NPC neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona812 - Ochrana proti oceli
Mocnější než jeho předchůdce jest ochrana ocelná. Tento kov kalený bez obtíží odvrátit od kůže dokáže.
Specializace: 220
Magie: 30.0%
Manové nároky: 16
Sesílací doba: 4.2 s.
Popis: Ochrana proti oceli
1x reagent (mandragora)
1x reagent (krvavé jikry)
lze cílit postavy

ikona829 - Hromadné světlo
Aura magická, jež všem v okolí posvítiti dokáže, toť magie přírody jest.
Specializace: 220
Magie: 44.0%
Manové nároky: 29
Sesílací doba: 6 s.
Popis: Hromadné světlo
1x reagent (česnek)
1x reagent (krvavé jikry)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona806 - Mlha
Těžká mlha na bitevní pole dosedla a mezi nepřátele zmatek rozsela...
Specializace: 230
Magie: 45.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Mlha
1x reagent (černá perla)
1x reagent (krvavý mech)
cílem kouzla je sesilatel

ikona813 - Ochrana proti mědi
Ochrana měděná měď ráda nemá.
Specializace: 260
Magie: 35.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 4.4 s.
Popis: Ochrana proti mědi
1x reagent (mandragora)
1x reagent (rulík)
lze cílit postavy

ikona814 - Ochrana proti stříbru
Před stříbrem ochrání ochrana stříbrná, jako před tmou ochrání svíce rozsvícená.
Specializace: 300
Magie: 40.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 4.6 s.
Popis: Ochrana proti stříbru
1x reagent (mandragora)
1x reagent (česnek)
lze cílit postavy

ikona823 - Blesk
Vyčarovat blesk z čisté oblohy umí jen čaroděj přírodní vědou vzdělaný.
Specializace: 300
Magie: 45.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 2.4 s.
Popis: Blesk
1x reagent (pavučina)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona805 - Kořeny
Podržeti nepřítele byť jen na chvíli na místě, může vám ulehčiti v úprku rychlém
Specializace: 300
Magie: 46.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Kořeny
1x reagent (suché dřevo)
1x reagent (pavučina)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona815 - Ochrana proti zlatu
Zlato jest nejušlechtilejším z kovů, proto ochrana zlatá jest nejobtížnějším z kouzel před kovem ochranných.
Specializace: 320
Magie: 45.0%
Manové nároky: 22
Sesílací doba: 4.8 s.
Popis: Ochrana proti zlatu
1x reagent (mandragora)
1x reagent (krvavý mech)
lze cílit postavy

ikona830 - Kyselinový mrak
Tanec mezi kapkami deště je činností radosti a štěstí. Avšak promění-li kouzlo vudu v kyselinu, změní se radost v boj o holý život.
Specializace: 320
Magie: 70.0%
Manové nároky: 19
Sesílací doba: 2.7 s.
Popis: Kyselinový mrak
1x reagent (rulík)
1x reagent (krvavý mech)
1x reagent (katova kukla)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona803 - Odkamenění
S pazourkem vysekat človek mnoho věcí z kamene dokáže. Což však teprve čaroděj!
Specializace: 340
Magie: 50.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis: Odkamenění
1x reagent (obsidián) lze cílit postavy

ikona802 - Zkamenění
Proměnit živou bytost v kámen toto mocné kouzlo zvládne. Avšak pozor dej, aby z jeho používání nestalo se i tve srdce kamenným.
Specializace: 345
Magie: 55.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Zkamenění
1x reagent (mandragora)
1x reagent (pemza)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona826 - Živý plot
Překážku, jenž ze země vyroste, tímto zaklínadlem přivolat dokážeš
Specializace: 375
Magie: 60.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 4.5 s.
Popis: Živý plot
1x reagent (suché dřevo)
1x reagent (úrodná prsť)
lze cílit zem

ikona809 - Dračí kůže
Dračí šupiny považovány jsou za ochranu pred zbraněmi téměř dokonalou. Ne náhodou s tímto tvorem sdílí toto kouzlo pojmenování.
Specializace: 450
Magie: 55.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 5 s.
Popis: Dračí kůže
1x reagent (dračí krev)
1x reagent (mandragora)
cílem kouzla je sesilatel

ikona819 - Zemětřesení
Samotnou zemí třást dokáže, kouzlo se strašlivým jménem i účinkem! Nepřátelům i přátelům nohy podlomí a chaos na bojišti vmžiku zavládne.
Specializace: 450
Magie: 70.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Zemětřesení
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona808 - Bouře
Blesky z nebes!
Specializace: 470
Magie: 80.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Sešle blesky okolo sesílatele v okruhu 2-10 polí. Necílí pety ani členy party. Čím víc cílů, tím větší dmg (max 10)
1x reagent (mandragora)
2x reagent (pavučina)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona825 - Růst
Velmistři v oboru přírodním růst rostlin urychlit dokáží. Stačí ruce vztáhnout a zvolat formuli magickou.
Specializace: 550
Magie: 45.0%
Táboření: 60.0%
Manové nároky: 60
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Růst
1x reagent (úrodná prsť)
1x reagent (krvavé jikry)
1x reagent (suché dřevo)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona816 - D'ao
D'ao jest posel země, odolný a těžkopádný, avšak jeho slabinou energie jest.
Specializace: 560
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 60.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 8 s.
Popis: D'ao
2x reagent (obsidián)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona817 - Márid
Márid poslem vody jest, svižný a odolný, avšak jeho slabinou oheň jest.
Specializace: 565
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 63.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Márid
2x reagent (černá perla)
1x reagent (krvavé jikry)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona818 - Genie
Genie jest poslem vzduchu, rychlý a smrtící, avšak jeho slabinou kyselina jest.
Specializace: 570
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 65.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 8 s.
Popis: Genie
3x reagent (pavučina) kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona824 - Oživení zvěře
Zvíře ze záhrobí zpět do světa živých přivede kouzlo mocné, kterým toto dozajista je.
Specializace: 590
Magie: 45.0%
Znalost zveře: 100.0%
Léčení zvířat: 100.0%
Manové nároky: 80
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Oživení zvěře
1x reagent (dračí srdce)
1x reagent (dračí krev)
kouzlo nelze seslat za pohybu lze cílit předměty
sys/magie_prirody.txt · Poslední úprava: 2017/07/08 18:16 (upraveno mimo DokuWiki)