Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:magie_prirody
SQLite: No latest.version in schema dir

Magie přírody

ikona804 - Světlo
Kdo by si nepřál stvořiti magickou auru, která okolí kouzelnikovo osvětlit lépe než lucerna dokáže?
Specializace: 20
Magie: 15.0%
Manové nároky: 8
Sesílací doba: 3 s.
Popis:
- bez reagentů - lze cílit postavy

ikona810 - Chameleon
Přírodní čaroděj mnohokrát ocení jednoduché kouzlo, jež kůži v průhlednou změnit dokáže.
Specializace: 40
Magie: 10.0%
Znalost zveře: 20.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis:
- bez reagentů - cílem kouzla je sesilatel

ikona820 - Telekineze
Vůle, zkoncentrovaná do jediného bodu - toť telekineze jest. Pokud touto silou vládneš, můžeš bez jediného dotyku, jen myšlenkou, ovlivňovat předměty v blízkosti své.
Specializace: 50
Magie: 32.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 5 s.
Popis:
- bez reagentů - neúčinkuje na sesilatele lze cílit předměty lze cílit postavy

ikona827 - Zahrádka
Záplavu květin v mžiku oka vyvolat kol dokola umí ten, kdo formuli Hortulus začarovati dokáže
Specializace: 60
Magie: 45.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 3 s.
Popis:
1x reagent (úrodná prsť) cílem kouzla je sesilatel

ikona828 - Kyselá slina
Fujtajbl!
Specializace: 70
Magie: 30.0%
Manové nároky: 6
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis:
- bez reagentů - kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona821 - Kočičí mrštnost
Obratnost a mrštnost nadlidská, toť dar, jenž toto kouzlo věnovat dokáže.
Specializace: 130
Magie: 30.0%
Znalost zveře: 20.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 2.1 s.
Popis:
1x reagent (krvavé jikry) lze cílit postavy

ikona811 - Ochrana proti železu
Odpudit železo od kůže jako kdyby obrácený magnet to byl - toť účinek kouzla ochrany železné jest.
Specializace: 150
Magie: 25.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 4 s.
Popis:
1x reagent (černá perla) lze cílit postavy

ikona822 - Dračí moudrost
Bystrou mysl a jasnější myšlení získá ten, jenž očarován kouzlem Chytrost jest.
Specializace: 150
Magie: 34.0%
Znalost zveře: 20.0%
Manové nároky: 12
Sesílací doba: 2.1 s.
Popis:
1x reagent (mandragora) lze cílit postavy

ikona807 - Lví síla
Chceš silným jako lev býti? Stačí kouzlo toto seslati.
Specializace: 210
Magie: 37.0%
Znalost zveře: 35.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 2.1 s.
Popis:
1x reagent (krvavý mech) lze cílit postavy

ikona801 - Převod síly
Díky formuli magické převést zbývající magickou energii potřebnému dokážeš.
Specializace: 210
Magie: 45.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 3 s.
Popis:
1x reagent (krvavé jikry) kouzlo nelze seslat za pohybu nelze cílit NPC neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona812 - Ochrana proti oceli
Mocnější než jeho předchůdce jest ochrana ocelná. Tento kov kalený bez obtíží odvrátit od kůže dokáže.
Specializace: 220
Magie: 30.0%
Manové nároky: 16
Sesílací doba: 4.2 s.
Popis:
1x reagent (mandragora)
1x reagent (krvavé jikry)
lze cílit postavy

ikona829 - Hromadné světlo
Aura magická, jež všem v okolí posvítiti dokáže, toť magie přírody jest.
Specializace: 220
Magie: 44.0%
Manové nároky: 29
Sesílací doba: 6 s.
Popis:
1x reagent (česnek)
1x reagent (krvavé jikry)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona806 - Mlha
Těžká mlha na bitevní pole dosedla a mezi nepřátele zmatek rozsela...
Specializace: 230
Magie: 45.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 4 s.
Popis:
1x reagent (černá perla)
1x reagent (krvavý mech)
cílem kouzla je sesilatel

ikona832 - Ochrana proměny
Zrušení magie může být nepříjemná věc, ochraň alespoň svou proměnu před tímto neduhem.
Specializace: 250
Magie: 50.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis:
1x reagent (černá perla)
1x reagent (pavučina)
cílem kouzla je sesilatel

ikona813 - Ochrana proti mědi
Ochrana měděná měď ráda nemá.
Specializace: 260
Magie: 35.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 4.4 s.
Popis:
1x reagent (mandragora)
1x reagent (rulík)
lze cílit postavy

ikona814 - Ochrana proti stříbru
Před stříbrem ochrání ochrana stříbrná, jako před tmou ochrání svíce rozsvícená.
Specializace: 300
Magie: 40.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 4.6 s.
Popis:
1x reagent (mandragora)
1x reagent (česnek)
lze cílit postavy

ikona823 - Blesk
Vyčarovat blesk z čisté oblohy umí jen čaroděj přírodní vědou vzdělaný.
Specializace: 300
Magie: 45.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 2.4 s.
Popis:
1x reagent (pavučina)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona805 - Kořeny
Podržeti nepřítele byť jen na chvíli na místě, může vám ulehčiti v úprku rychlém
Specializace: 300
Magie: 46.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis:
1x reagent (suché dřevo)
1x reagent (pavučina)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona815 - Ochrana proti zlatu
Zlato jest nejušlechtilejším z kovů, proto ochrana zlatá jest nejobtížnějším z kouzel před kovem ochranných.
Specializace: 320
Magie: 45.0%
Manové nároky: 22
Sesílací doba: 4.8 s.
Popis:
1x reagent (mandragora)
1x reagent (krvavý mech)
lze cílit postavy

ikona830 - Kyselinový mrak
Tanec mezi kapkami deště je činností radosti a štěstí. Avšak promění-li kouzlo vudu v kyselinu, změní se radost v boj o holý život.
Specializace: 320
Magie: 70.0%
Manové nároky: 19
Sesílací doba: 2.7 s.
Popis:
1x reagent (rulík)
1x reagent (krvavý mech)
1x reagent (katova kukla)
kouzlu lze odolat negativní efekt lze cílit postavy

ikona803 - Odkamenění
S pazourkem vysekat človek mnoho věcí z kamene dokáže. Což však teprve čaroděj!
Specializace: 340
Magie: 50.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis:
1x reagent (obsidián) lze cílit postavy

ikona802 - Zkamenění
Proměnit živou bytost v kámen toto mocné kouzlo zvládne. Avšak pozor dej, aby z jeho používání nestalo se i tve srdce kamenným.
Specializace: 345
Magie: 55.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis:
1x reagent (mandragora)
1x reagent (pemza)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona831 - Proměna v postrach lesa
Jeho kůže hrubou jako kůra stromů se stává, jeho oči lesknou se jako kapky rosy. Jeho nohy se promění v silné kořeny a jeho ruce se stanou škrábajícími větvemi.
Specializace: 355
Magie: 75.0%
Odhad inteligence: 65.0%
Opisování: 65.0%
Meditace: 65.0%
Manové nároky: 90
Sesílací doba: 3 s.
Popis:
5x reagent (krvavý mech)
2x reagent (suché dřevo)
cílem kouzla je sesilatel

ikona826 - Živý plot
Překážku, jenž ze země vyroste, tímto zaklínadlem přivolat dokážeš
Specializace: 375
Magie: 60.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 4.5 s.
Popis:
1x reagent (suché dřevo)
1x reagent (úrodná prsť)
lze cílit zem

ikona809 - Dračí kůže
Dračí šupiny považovány jsou za ochranu pred zbraněmi téměř dokonalou. Ne náhodou s tímto tvorem sdílí toto kouzlo pojmenování.
Specializace: 450
Magie: 55.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 5 s.
Popis:
1x reagent (dračí krev)
1x reagent (mandragora)
cílem kouzla je sesilatel

ikona819 - Zemětřesení
Samotnou zemí třást dokáže, kouzlo se strašlivým jménem i účinkem! Nepřátelům i přátelům nohy podlomí a chaos na bojišti vmžiku zavládne.
Specializace: 450
Magie: 70.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis:
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona808 - Bouře
Blesky z nebes!
Specializace: 470
Magie: 80.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 4 s.
Popis:
1x reagent (mandragora)
2x reagent (pavučina)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele cílem kouzla je sesilatel

ikona825 - Růst
Velmistři v oboru přírodním růst rostlin urychlit dokáží. Stačí ruce vztáhnout a zvolat formuli magickou.
Specializace: 550
Magie: 45.0%
Táboření: 60.0%
Manové nároky: 60
Sesílací doba: 10 s.
Popis:
1x reagent (úrodná prsť)
1x reagent (krvavé jikry)
1x reagent (suché dřevo)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona816 - D'ao
D'ao jest posel země, odolný a těžkopádný, avšak jeho slabinou energie jest.
Specializace: 560
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 60.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 8 s.
Popis:
2x reagent (obsidián)
1x reagent (mandragora)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona817 - Márid
Márid poslem vody jest, svižný a odolný, avšak jeho slabinou oheň jest.
Specializace: 565
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 63.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 8 s.
Popis:
2x reagent (černá perla)
1x reagent (krvavé jikry)
kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona818 - Genie
Genie jest poslem vzduchu, rychlý a smrtící, avšak jeho slabinou kyselina jest.
Specializace: 570
Magie: 90.0%
Odhad inteligence: 100.0%
Opisování: 65.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 8 s.
Popis:
3x reagent (pavučina) kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel

ikona824 - Oživení zvěře
Zvíře ze záhrobí zpět do světa živých přivede kouzlo mocné, kterým toto dozajista je.
Specializace: 590
Magie: 45.0%
Znalost zveře: 100.0%
Léčení zvířat: 100.0%
Manové nároky: 80
Sesílací doba: 10 s.
Popis:
1x reagent (dračí srdce)
1x reagent (dračí krev)
kouzlo nelze seslat za pohybu lze cílit předměty
sys/magie_prirody.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1