Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:magie_zivota

Magie života

ikona401 - Lehké léčení
Slabší zranění i lehčí rány tímto kouzlem ošetřiti můžeš, avšak na poranění těžší síly kouzla tohoto stačit přestávají.
Specializace: 30
Magie: 20.0%
Léčení: 20.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 1.2 s.
Popis: Lehké léčení
- bez reagentů - lze cílit postavy

ikona414 - Modlitba
Což takhle modlitba posílená špetkou magie? Dokáže víc, než modlitba obyčejná? Přesvědč se sám, učedníku.
Specializace: 50
Magie: 25.0%
Anatomie: 25.0%
Manové nároky: 10
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Modlitba
1x reagent (pavučina) nelze cílit NPC cílem kouzla je sesilatel

ikona423 - Udeř nemrtvého
Kostra či zombie nechť se třese před vymítačem!
Specializace: 50
Magie: 30.0%
Řeč mrtvých: 25.0%
Manové nároky: 9
Sesílací doba: 1.6 s.
Popis: Udeř nemrtvého
1x reagent (česnek) kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona418 - Požehnej zbroj
Válečníky jest toto kouzlo vyhledáváno, neboť brň jejich stává se vůči zlým silám odolnější.
Specializace: 120
Magie: 23.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Požehnej zbroj
1x reagent (sirný prach)kouzlo je systémově zakázáno

ikona426 - Ochrana před nemrtvými
zatím nemá popis
Specializace: 150
Magie: 55.0%
Řeč mrtvých: 30.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Ochrana před nemrtvými
1x reagent (česnek)
1x reagent (pavučina)
cílem kouzla je sesilatel

ikona421 - Boží pomoc
Kdož ví, zda Bůh všechny prosebníky vyslyší. Kouzlo toto má však s Bohem jen název společný.
Specializace: 160
Magie: 60.0%
Manové nároky: 33
Sesílací doba: 5.5 s.
Popis: Boží pomoc
2x reagent (mandragora) cílem kouzla je sesilatel

ikona410 - Ochrana vůči zlu
Před temnými silami uchránit dokáže - kouzlo, jež na vyřknutí čeká na těchto stranách.
Specializace: 180
Magie: 35.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2 s.
Popis: Ochrana vůči zlu
1x reagent (česnek)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona419 - Neutralizace jedu
Kouzla tohoto jest ve světě velmi zapotřebí - vždyť, kde je dnes bezpečno od plazů jedovatých?
Specializace: 180
Magie: 35.0%
Manové nároky: 8
Sesílací doba: 1.5 s.
Popis: Neutralizace jedu
1x reagent (česnek) lze cílit postavy

ikona417 - Požehnej bytosti
Bytost požehnaná kouzlem tímto, stává se na krátký čas silnější, bystřejší a pružnější.
Specializace: 190
Magie: 31.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Požehnej bytosti
1x reagent (mandragora)
1x reagent (česnek)
lze cílit postavy

ikona406 - Ochrana vůči ohni
Přízračné šupiny dračí místo kůže toto kouzlo vyčarovat dokáže. Nositeli jejich propůjčuje se tímto nadpřirozená odolnost vůči ohni.
Specializace: 190
Magie: 40.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2 s.
Popis: Ochrana vůči ohni
1x reagent (černá perla)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona408 - Ochrana vůči kyselině
Hroší kůži nosit můžeš, díky účinkům kouzla tohoto. Kůží projdou zbraně stejně jako obvykle, avšak kyselina kůži hroší ublíží jen málo.
Specializace: 200
Magie: 40.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2 s.
Popis: Ochrana vůči kyselině
1x reagent (pemza)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona409 - Ochrana vůči mrazu
Zde jest kouzlo ochranné, jež dokáže zahřát lépe než kožich z medvěda.
Specializace: 210
Magie: 40.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2 s.
Popis: Ochrana vůči mrazu
1x reagent (sirný prach)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona407 - Ochrana vůči energii
Magický štít energii pohlcující čarováním kouzla tohoto vytvořit dokážeš. Nositel jeho po dobu nedlouhou odolný jest vůči účinkům kouzel bleskavých.
Specializace: 220
Magie: 40.0%
Manové nároky: 15
Sesílací doba: 2 s.
Popis: Ochrana vůči energii
1x reagent (esence slizu)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona424 - Zraň nemrtvého
Nemtrvé zraňuješ, na hřbitově panuješ.
Specializace: 285
Magie: 60.0%
Řeč mrtvých: 40.0%
Manové nároky: 18
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Zraň nemrtvého
1x reagent (česnek)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona425 - Zabij nemrtvého
zatím nemá popis
Specializace: 285
Magie: 80.0%
Řeč mrtvých: 45.0%
Manové nároky: 45
Sesílací doba: 2.7 s.
Popis: Zabij nemrtvého
2x reagent (česnek)
1x reagent (mandragora)
kouzlu lze odolat negativní efekt neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona402 - Silné léčení
Silnější obdoba kouzla léčení jest toto kouzlo, které právě čteš. Poranění těžká sama od sebe zahojí se a hrdina polomrtvý čile zas povstane.
Specializace: 300
Magie: 40.0%
Anatomie: 70.0%
Léčení: 40.0%
Manové nároky: 20
Sesílací doba: 2.5 s.
Popis: Silné léčení
1x reagent (ženšen)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona420 - Sejmutí kletby
Temné čáry, zlé zaříkání, kouzlo toto smete bez slitování.
Specializace: 370
Magie: 61.0%
Manové nároky: 16
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Sejmutí kletby
2x reagent (česnek)kouzlo je systémově zakázáno

ikona429 - Plošná Modlitba
Magií protkaná modlitba ze rtů se line, s těly očarovaných rázem splyne.
Specializace: 400
Magie: 60.0%
Anatomie: 90.0%
Manové nároky: 42
Sesílací doba: 4.7 s.
Popis: Plošná Modlitba
2x reagent (pemza)
2x reagent (krvavý mech)
nelze cílit NPC cílem kouzla je sesilatel

ikona415 - Svaté světlo
Před sebou držíš formuli mocnou, jež dokáže rozsvítit jasné světlo, které temné síly zpět do temných koutů zahnat dokáže.
Specializace: 400
Magie: 70.0%
Léčení: 40.0%
Řeč mrtvých: 40.0%
Manové nároky: 25
Sesílací doba: 2.2 s.
Popis: Svaté světlo
1x reagent (mandragora)
1x reagent (česnek)
cílem kouzla je sesilatel

ikona428 - Sebeobětování
zatím nemá popis
Specializace: 400
Magie: 75.0%
Anatomie: 60.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 0.6 s.
Popis: Sebeobětování
1x reagent (ženšen)
1x reagent (mandragora)
neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona411 - Ochrana vůči elementům
Magie, která tvoří toto kouzlo, jest velmi mocná. Ochránit nositele před všemi elementy světa dokáže.
Specializace: 410
Magie: 83.0%
Manové nároky: 30
Sesílací doba: 5 s.
Popis: Ochrana vůči elementům
1x reagent (dračí krev)
1x reagent (mandragora)
lze cílit postavy

ikona403 - Plošné léčení
Zdraví všem v blizkosti tvé toto kouzlo rozdávati umí.
Specializace: 425
Magie: 65.0%
Anatomie: 90.0%
Léčení: 50.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 4.5 s.
Popis: Plošné léčení
2x reagent (ženšen)
1x reagent (pavučina)
cílem kouzla je sesilatel

ikona412 - Regenerace
Krev tekoucí zpět do rány; síly životní, jež navrací se majiteli - žádný zázrak, jen mocná magie!
Specializace: 510
Magie: 90.0%
Anatomie: 80.0%
Léčení: 71.0%
Manové nároky: 60
Sesílací doba: 3.5 s.
Popis: Regenerace
1x reagent (ženšen)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (dračí krev)
lze cílit postavy

ikona416 - Obnova
Kouzlo Obnova mocné jest velmi, neboť jeho cíl zbaven jest od magie veškeré, načež léčivé a posilující síly proudit začnou jeho žilami.
Specializace: 530
Magie: 85.0%
Anatomie: 75.0%
Léčení: 60.0%
Manové nároky: 60
Sesílací doba: 6 s.
Popis: Obnova
1x reagent (česnek)
1x reagent (mandragora)
1x reagent (ženšen)
nelze cílit NPC neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona404 - Zmrtvýchvstání
Život navracet a duši k tělu znovu připoutat toto mocné kouzlo dokáže. Stačí jen ruce k tělu mrtvému přiložit, aby nebožtík se mezi živé navrátil.
Specializace: 535
Magie: 80.0%
Anatomie: 95.0%
Léčení: 60.0%
Řeč mrtvých: 40.0%
Manové nároky: 40
Sesílací doba: 5 s.
Popis: Zmrtvýchvstání
1x reagent (krystal nox) nelze cílit NPC neúčinkuje na sesilatele lze cílit postavy

ikona413 - Nesmrtelnost
Ani smrt si netroufne na ty, kdož ovládají nejvyšší magii života!
Specializace: 580
Magie: 90.0%
Anatomie: 90.0%
Odhad inteligence: 70.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 1 s.
Popis: Nesmrtelnost
2x reagent (ženšen)
2x reagent (mandragora)
1x reagent (dračí krev)
nelze cílit NPC lze cílit postavy

ikona422 - Achillova pata
Nikdo už dnes neví po kom toto mocné kouzlo pojmenováno jest, avšak jednu slabinu přeci jen má...
Specializace: 590
Magie: 90.0%
Manové nároky: 50
Sesílací doba: 4 s.
Popis: Achillova pata
1x reagent (dračí krev)
1x reagent (pavučina)
1x reagent (pemza)
nelze cílit NPC lze cílit postavy

ikona427 - Ochrana před úmrtím
Smrt už nic nezmůže, jen život ti pomůže.
Specializace: 595
Magie: 90.0%
Řeč mrtvých: 60.0%
Opisování: 60.0%
Léčení: 90.0%
Manové nároky: 100
Sesílací doba: 10 s.
Popis: Ochrana před úmrtím
1x reagent (dračí srdce) kouzlo nelze seslat za pohybu cílem kouzla je sesilatel
sys/magie_zivota.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1