Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:poprve_ve_svete

Návod pro nováčky

Následující návod je určen především pro začínající hráče Ultimy Online, avšak doporučujeme jej i zkušenějším hráčům.

Poprvé ve světě UO

Dračí ples

Uživatelské rozhraní

Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši (dále zkratka LTM) na svého avatara (postavičku ve hře) a nebo použijte klávesovou zkratku - alt + p. Otevře se vám okno s obrázkem vaší postavy (detailně uvidíte, co má vaše postava na sobě, v rukou atd.). Vedle tohoto obrázku je několik ikon, které aktivujete stisknutím LTM. Taktéž platí i pro jiné hráče, které si chcete prohlédnout blíže. Význam jednotlivých ikon si teď popíšeme.

paperdoll

Help

Velice důležitá sekce. Zde můžete posílat GMs zprávy o vašich problémech (např. nějaká chyba - bug). Dále se zde můžete dozvědět jak řešit různé problémy ze hry. V této sekci naleznete také možnost jednou za určitý čas využít nouzovou teleportaci, tzv. HelpRoom, do jednoho z andarijských měst, pokud se v průběhu hry zaseknete na nějakém místě.

Options

Užitečný oddíl, kde si můžete určit barvu textu, hlasitost, rozlišení a další klasická nastavení. Specialitou options v UO jsou takzvaná interní makra. Jak na makra v UO se dočtete sekci Makra v UO. Klávesová zkratka pro otevření options je alt + o.

Log out

Zde se odhlašujete z UO - vrátíte se tak do obrazovky přihlášení.

Quests

Zde naleznete přehled probíhajících a splněných úkolů, které můžete na Andarii získat. Více podrobností o těchto úkolech se dozvíte v sekci Questy.

Skills

skilly

Sekce o vašich skillech (dovednostech). Tady uvidíte stav vašich dovedností, ty které jsou určeny k přímému použití (př. anatomie, skrytí se, atd..) mají po levé straně tlačítko. Takové dovednosti můžete přímo spustit pomocí tohoto tlačítka, anebo umístit na plochu pro snazší použití přetažením.

Guild

Pokud patříte k nějakému cechu, zde můžete otevřít stejnou nabídku, jaká je „k dostání“ na cechovním kameni. Další informace o tom co jsou cechy se dočtete v sekci Cechy.

Peace/War

Velmi důležitá ikona (můžete také spustit klávesovou zkratkou alt + c, nebo pro dočasné přepnutí tabelátor). Touto ikonou přepínáte mezi bojovým módem, kde dvojklik LTM znamená útok (v tomto módu tedy bojujete) a normálním „mírovým stavem“. Při kliknutí na tuto ikonu Vám zčervená i kurzor myši a Vaše postavička se uvede do bojového modu, kde dvojklik LTM na hráče či monstrum Vaše postavička zaútočí.

Pár rad:

war mód

1) Pokud budete mít war mod a budete chtít nasednout na koně tak místo nasednutí na Vašeho miláčka, na něj zaútočíte a on Vám útok oplatí.
2) Pozor si dávejte zejména v případě, že na Vás napadne někdo jiný ať už hráč nebo zdivočelé zvíře. Automaticky se tím totiž přepnete do war modu aniž by Vás na to hra upozornila změnou kurzoru či postojem postavičky nebo zčervenáním tlačítka war/peace.

Status

Po spuštění této ikonky se vám otevře okno ve kterém zjistíte stav vašeho hrdiny v následujících parametrech:

status

1. sloupeček
 • Síla (str) - určuje počet vašich životů, hmotnost, kterou unesete.
 • Obratnost (dex) - odvíjí se od ní množství vaší staminy, určuje rychlost v boji.
 • Inteligence (int) - je důležitá pro kouzelnické dovednosti a určuje velikost vaší many.
2. sloupeček
 • Životy - vrchní řádek určuje aktuální počet životů a spodní maximální počet.
 • Stamina - vrchní řádek určuje aktuální stav únavy v závislosti na Vaší váze a spodní dosažitelné maximum.
 • Mana - ukazuje stav many, kde vrchní hranice udává aktuální stav a spodní maximální.
3. sloupeček
 • Max vlastností - zobrazuje počet bodů víry u kněze, pro ostatní povolání není využito.
 • Štěstí - zatím nezprovozněno.
 • Hmotnost - zde vidíte stav Vašeho naložení. Pokud budou obě úrovně stejné budete naloženi plně a Vaše stamina bude ubývat.
4. sloupeček
 • Síla útoku - udává Vaše aktuální poškození tím co máte v ruce (např. s lukem, mečem a pod.).
 • Hotovost - ukazuje momentální výši peněz, kterou máte u sebe (počítá však pouze zlaťáky - pro přesné zjištění počtu peněz můžete použít funkci .hotovost).
 • Pomocníci - tohle Vám ukáže počet volných slotů pro pomocníky, které umíte ohlídat.
5. sloupeček
 • Obrana - zobrazuje Váš koeficient obrany, neboli obranné číslo (armor class, AC).
 • Odolnost na oheň - představuje hodnotu vaší odolnosti vůči tomuto elementu.
 • Odolnost na mráz - představuje hodnotu vaší odolnosti vůči tomuto elementu.
 • Odolnost na kyselinu - představuje hodnotu vaší odolnosti vůči tomuto elementu.
 • Odolnost na energii - představuje hodnotu vaší odolnosti vůči tomuto elementu.

Další rozhraní avatara

parta

Ikona batohu

Dvojklikem LTM se vám otevře váš „inventář“. Zde máte všechny předměty, které nesete u sebe, ale zrovna je nepoužíváte.

Svitky u nohou

První svitek zleva:

Při dvojkliku LPM se otevře svitek, na který můžete napsat v duchu RP stručné informace o sobě.

parta2

Druhý svitek zleva:

Dvojklikem na tento svitek se Vám otevře menu pro partu - podrobný návod je zde:

* První ikonka (send the party a message) Vám přednastaví příkaz „Party:“ a po napsání textu se tento odešle pouze pro lidi ve Vaší partě. Okolí nic neuslyší. (rychlá zkratka je /mezera)

* Druhá ikonka (party can loot me) nastaví, že členové vaší party mohou bez problémů vybírat předměty z vašeho těla, pokud někde zemřete. Je-li tato možnost vypnutá, mohou se členové party při vybírání Vašeho těla stát kriminálníky a mohou mít problémy se strážemi v některých městech.

* Třetí ikonka (disband the party) rozpustí Vaši partu.

* Čtvrtá ikonka (add new member) Vám umožní přijmout někoho do party. Po stisknutí Vám nabídne target a zacílením na hráče bude pozván do Vaší party. Pokud se Vám na obrazovce ukáže tento text:

parta3

máte na výběr z těchto možností: Můžete buď partu přijmout a to napsáním příkazu /accept a nebo odmítnout /decline.
Pokud máte, nebo jste v partě o více členech, můžete poslat soukromou zprávu jen pro vybraného člena a to stisknutím obálky u příslušného jména v tomto menu (tell).
Pokud jste zakladatel party, můžete vyhodit určité členy party stisknutím křížku u příslušného jména (kick).

Pár postřehů a dobrých rad pro partu.

Pamatujte na pár výhod a nevýhod v partě. Partu zakládáte nejen pro lepší domluvu, ale i pro důvody mnohem výhodnější a to například, že pokud omylem v lítém boji při zapnutém war modu poklikáte místo monstra na spolubojovníka, tak na něj zaútočíte a stává se z Vás kriminálník. Pokud pak spolubojovník zemře (a je jedno zda Vaší vinou), stává se z vás vrah. Tomuto se partou vyhnete. Pokud mluvíte v partě tak je to obdoba chatu a nikdo nezasvěcený Vás neuslyší.

Nicméně jedno důležité varování: Nepřijímejte a nezakládejte partu s neznámými lidmi. Pokud Vás v partě zabijí nebo okradou, jsou bezúhonní!!

Horní lišta

lista

Jak na horní lištu

Horní lišta se Vám zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Pokud se vám nelíbí mít ji stále otevřenou, můžete ji zmenšit zeleným tlačítkem na levé straně. Pokud se lišty budete chtít zbavit úplně, volbu pro její vypnutí naleznete v nabídce Options (v Options je to v první záložce vpravo, „disable the menu bar“).

Mapa (Map)

Mapa zobrazuje Vaše bezprostřední okolí a dá se otevřít také klávesovou zkratkou alt + m. Existuje ve dvou variantách - menší a větší, přepínáte mezi nimi opakovaným spouštěním mapy (ať už tlačítkem v liště, nebo klávesovou zkratkou).

Dialog postavy (Paperdoll)

Do dialogu postavy, popisovaného výše, se můžete dostat i tímto způsobem.

Inventář (Inventory)

Podobně se takto přímo dostanete i do svého inventáře.

Deník (Journal)

Tady se vám zobrazí vše co řeknete, uvidíte, také takzvané sysmessage - ta oznámení vlevo dole (pamatujte však, že journal má omezenou velikost). Do deníku se dostanete také skrze klávesovou zkratku alt + j.

Chat

Tato featura není v současné době na Andarii funkční.

Nápověda

Opět jen jiné tlačítko pro vstup do sekce Help popisované výše.

< ? >

Pomocí tohoto tlačítka vstoupíte do herní obdoby této nápovědy. Ovšem tamní údaje platí především pro oficiální UO server OSI. Andaria má mnoho věci zařízeno jinak, proto neberte tuto nápovědu příliš doslova.

Interakce

Pohyb

Ve světě UO se budete pohybovat pomocí pravého tlačítka myši (dále zkratka PTM)

 • pokud 1x jednou kliknete na dostupné místo, vaše postava se tam přemístí.
 • pokud budete PTM držet, vaše postava půjde tím směrem, kde máte kurzor (v závislosti na vzdálenosti kurzoru od vaší postavy, avatar buď jde nebo běží).
 • pokud podržíte PTM, během držení stisknete LTM a pak obě tlačítka současně pustíte, bude vaše postavička chodit tam, kam ukážete kurzorem aniž byste museli klikat myší. Tento režim chůze pak můžete přerušit stiskem PTM.

Interakce s předměty

V UO budete často používat různé předměty a nářadí. Rozdělíme si je do několika kategorií:

 • nástroje, zbraně - všechny předměty aktivujete 2x kliknutími LTM (kliknutí 1x vám jen zobrazí název objektu). Abyste však mohli použít zbraně a nástroje, musíte je držet v ruce (stačí 2x LTM na nástroj v batohu (vysvětleno výše) a předmět se automaticky přesune do ruky. To platí i pro oblečení).
 • předměty v batohu - stačí dvojklik LTM.
 • předměty mimo vaši postavu (výheň, vývěska, atp.) - tyto předměty aktivujete stejně jako ostatní. POZOR: Poté, co některé předměty aktivujete, ještě musíte určit cíl jejich činnosti.

Mluvení

Jedna z vašich nejčastějších a nejdůležitějších činností bude mluvení s ostatními postavami. Mluvení je jednoduché, stačí něco napsat (text se zobrazuje vlevo dole) a potvrdit enterem. Zkušení hráči často používají příkazů, jejich seznam je vypsán v odkazu Slova - příkazy. Při interakci s NPC (Non-Player Character, nehráčská postava) se používá příkazů. Výpis základních příkazů a způsob použití najdete tamtéž.

Barevné rozlišení postav

Vždy, když někoho potkáte (asi vzdálenost jedné obrazovky), zobrazí se vám jeho jméno.
Může mít tyto barvy:

 • modrá - značí, že hráč je neutrálního přesvědčení. Většinou se nemusíte ničeho obávat
 • zelená - označuje hráče vaší gildy a člověka, se kterým sdílíte partu
 • šedá - patří „kriminálníkům“ (modrým hráčům, kteří se nějak provinili)
 • červená - označuje nestvůry a nepřátelské npc, ale také postavy, které spáchaly vraždu na jiných postavách (tzv. PK - player killer). Ve vašich začátcích se jim raději vyhýbejte.

Banka

V každém větším městě je banka, sem si můžete uložit své věci a to pro příslušníky města zcela zadarmo a nebo za poplatek (buď vyslovením slova Banka anebo výběrem z menu, které se vám otevře po kliknutí PTM na osobu bankéře). Kolem bank většinou scházejí hráčské postavy, jelikož bývá v centru města.

Jídlo

Jedním z prvních vašich problémů bude obstarání jídla. Existuje několik možností:

 • lovem zvěře
 • rybařením
 • koupí - toto je však celkem drahá metoda, mnohem výhodnější je, si jídlo obstarat sám/sama. Pozor, na Andarii můžete hladem umřít, proto dbejte, aby byla vaše postava vždy dobře nakrmena. Jak jste hladoví se dovíte po spuštění příkazu .hungry.

Cestování

V UO jsou některá místa od sebe hodně vzdálená a chůzí by cesta trvala dlouho. Proto můžete využít následujících způsobů. runy

 • pomoci run - prvním je použití run (můžete je koupit v obchodě). Nejdříve musíte místo na runě označit. To se provádí pomocí kouzla mark (existují markovací hůlky, které mohou používat jen kouzlící povolání). Teď už runu můžete používat. Musíte na danou runu seslat kouzlo recall (také existují recall hůlky) a runa vás přenese na vámi označené místo. Každé povolání na to má i speciální abilitku a to runová teleportace. Mocní mágové umí pomocí runy vytvořit dokonce magickou bránu, kterou pak může projít kdokoliv, třeba celá vaše skupinka.

Kouzla teleport, runová teleportace a kouzlo portál, nelze vyčarovat v podzemí. brana

 • magickými portály - těmito portály můžete cestovat mezi většinou měst. Portály mohou přesunout vaši postavu do jiného města nebo na jiné území, ovšem pozor na cenu takového přesunu. Některá města mají portály zpoplatněné pro cizince. kun
 • pomocí jezdeckých zvířat - především koně, ale třeba i lamy nebo ještěři. Můžete je získat buď koupí nebo ochočením, tj. dovednost krocení zvěře (to je však mířeno především na hraničáře). Pokud tedy nějaké jezdecké zvíře získáte, stačí na něj nasednout a jet. Nasednutí provedete dvojklikem LTM na vašeho koně, lamu atd. Rada na závěr - i vaše jezdecká zvířata potřebují jíst.

Kouzlení

Ve světě Andarie se budete často setkávat s kouzly. Nyní si o nich něco řekneme. Kouzla můžete vyvolávat dvěma způsoby:

svitky

 • pomocí svitků - levná možnost pro kouzelnická povolání. Stojí méně many a nepotřebuje reagenty. Stačí svitek aktivovat a zacílit. Svitky lze také opisovat dovedností opisování, ale při opisování Vás to stojí reagenty.

knizka kouzel

 • kouzlení z knihy - mágové mohou kouzlit ze svých knih kouzel (knihy daných specializací, kde jsou sepsána všechna kouzla která umíte - kouzlo přidáte do knihy tak, že tam vložíte (přetáhnete myší) příslušný svitek). K tomu však potřebujete suroviny (takzvané reagenty, neboli regy). Každé kouzlo potřebuje jiné druhy regů a manu. Samotné kouzlení provedete tak, že použijete dvojklikem ikonu v knize kouzel. Více o používání magických knih a kouzel se můžete dočíst na stránce, která se tomu detailně věnuje Systém Magie

hulky

 • kouzlení z hůlek - magická povolání používají také hůlky, jsou to věrní pomocníci při kouzlení. Rozluštit neznámou hůlku může pouze mág, dobíjet hůlky může mág i nekromant. Kouzlení z hůlek spotřebovává pouze manu.

Boj

Jednou z hlavních náplní UO je boj. Teď si o něm něco řekneme. Pokud s někým/něčím chcete bojovat, musíte spustit war-mode (vyjma kouzlení). Poté stačí dvojklik LTM na cíl.

Rady a tipy:

zalozka1 zalozka2

 • Pro přehlednost boje a lehčí zaměření nepřítele, je dobré si „vytáhnout“ jeho status (záložku). Provedete to stiskem LTM na nepříteli a táhnutím. Vyhnete se tak nechtěnému útoku na přítele.

Při najetí myši na záložku Vám cílová postava zčervená a Vy tak máte možnost vybrat a zacílit na tu, která je vám nejblíže (hodí se to zejména ve velkém chumlu a změti hráčů a nestvůr.
Vytáhnout můžete i vlastní záložku (jen při zavřeném statusu), zobrazí vám zjednodušený pohled na váš stav životů, many a staminy. Podobně můžete vytáhnout i záložky členů vaší party, získáte z nich více údajů než o postavách, které ve vaší partě nejsou.

 • Vždy sledujte svůj stav životů a staminy (u magů i many) ve statusu (alt + s).
 • Používejte dovednost meditace (obnovuje manu) a abilitu odpočinek (obnovuje staminu), abyste se mohli rychleji vrátit do boje.

Oživení

ress-krizMůže se stát, že v boji zemřete. Nebojte se, hra tím nekončí. Stane se z vás duch, který se muže pohybovat a mluvit (ovšem rozumět promluvám duchů neumí každý). Máte několik možností, jak se nechat oživit:

 • pomocí ress-kříže - tyto magické relikvie jsou roztroušené po celé Andarii. Stačí se ke kříži přistoupit a začnete se modlit a bůh Vás vyslyší a vrátí do světa živých.

lecitel

 • léčitel - dojděte k nejbližšímu léčiteli (mají ve znaku kříž) a napište „oziv“. Léčitel si vás všimne a oživí vás. Avšak pozor, za každé oživení nebo léčení vám cech léčitelů připíše dluh, který je dobré pravidelně platit.

hrac

 • hráč - jestliže narazíte na hráče, budete stát poblíž svého mrtvého těla a on Vás oživí, budete v plné zbroji. Oživit Vás může téměř kdekoliv a to za pomoci kouzla nebo obvazů. Oživit hráčskou postavu umí nejlépe kněží a hraničáři, u válečníků nebo zlodějů nejspíš moc dobře nepochodíte.

Ostatní

Gildy

cechovni kamen Skupina hráčů, kteří se dali dohromady (většinou za nějakým účelem), mají vnitřní hierarchii, vypravují se společně do dungeonů atd. K založení gildy potřebujete určitý min. počet členů a zakoupit cechovní kámen (guildstone). Další informace o systému cechů naleznete v sekci Cechy.

Výrobní dovednosti

Další důležitou částí UO je řemeslo a výroba. Z hráčů se jí zabývají především řemeslníci, ale i ostatní povolání mohou do jisté míry používat výrobních dovednosti. Pokud chcete koupit opravdu kvalitní zboží, nakupujte u hráčů nebo u hráčských obchodníků. O tom, jak vyrábět se dozvíte v sekci výroba.

Tento návod zdaleka nepopisuje vše, s čím se v UO setkáte. Pouze se snaží vás uvést do světa UO. Proto, pokud si nebudete s něčím vědět rady, nebojte se zeptat ostatních hráčů, určitě vám poradí.

Sepsal Marduk za odborné pomoci Stana, editovala a poupravila Milli, editoval a doplnil Sir Johny.

info/poprve_ve_svete.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1